Palubní funkce na lodích

Kapitán, kormidelník a lodivod na palubě finské lodi MS Bore

Palubní funkce jsou označení pro členy posádky, které se používají na palubách obchodní či dopravní lodi. Ty určují postavení osoby v hierarchii posádky. Vrcholem této hierarchie je vždy velitel lodě v případě námořní plavby, respektive vůdce plavidla při vnitrozemské plavbě.

Palubní funkce jsou používány i na válečných lodích, nesmějí se však zaměňovat s námořními hodnostmi. Například velitel lodi může mít nižší nebo vyšší hodnost než kapitán.

Posádka námořní lodě

Námořnická knížka, doklad každého člena posádky, v němž je uvedena současná i předešlé palubní funkce[1]

Posádku námořní lodě tvoří velitel lodě, důstojníci a lodní mužstvo. Lodní mužstvo tvoří členové strážní služby a pomocný personál. Posádka se člení na tři úrovně:[2]

 • velitelskou úroveň, do níž patří
  • velitel lodě, a dále
  • první palubní důstojník,
  • první strojní důstojník a
  • druhý strojní důstojník;
 • provozní úroveň, do níž patří
  • palubní důstojník strážní služby,
  • strojní důstojník strážní služby,
  • radiodůstojník, elektrodůstojník; a
 • pomocnou úroveň, do níž patří členové strážní služby.

Označení

Obvyklé označení kapitána

Funkční označení na uniformách (v podobě nárameníků nebo prýmků) není stejně jako v případě letectva žádným předpisem stanovené, zpravidla používají plavební společnosti tento systém:[3][4]

PruhyPalubní odděleníStrojní oddělení
1 podélný
kadet
1 příčný
člen strážní služby
2 příčnépalubní důstojník strážní službystrojní důstojník strážní služby
3 příčnéprvní palubní důstojníkdruhý strojní důstojník
4 příčnévelitel lodě (kapitán)první strojní důstojník

Příslušníci palubního oddělení mají pruhy doplněny odznakem kotvy a příslušníci strojního oddělení odznakem lodního šroubu. Radiodůstojník a elektrodůstojník používají 2 příčné pruhy bez odznaku.

Posádka námořní jachty

Posádku námořní jachty tvoří:[2]

 • velitel námořní jachty, a
 • členové mužstva námořní jachty.

Posádka vnitrozemského plavidla

Vzor průkazu Vůdce plavidla

Posádku plavidla tvoří její členové na jednotlivých úrovních obsluhy plavidla, jmenovitě:[5]

 • na řídící úrovni vůdce plavidla;
 • na provozní úrovni
  • kormidelník,
  • kvalifikovaný lodník
  • lodník;
 • na vstupní úrovni
  • pomocný lodník, a
  • plavčík.

Odkazy

Související články

Reference

 1. Vyhláška ministerstva dopravy č. 112/2015 Sb., o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu. In: Sbírka zákonů. 2015. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online. Příloha č. 9.
 2. a b Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě. In: Sbírka zákonů. 2000. Dostupné online. § 28. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 3. MEHTA, Praneet. RANKS IN MERCHANT NAVY [online]. Merchant Navy Decoded, 2021-12-01 [cit. 2023-10-06]. Dostupné online. 
 4. What is the Merchant Navy? [online]. 2019-03-07 [cit. 2023-10-06]. Dostupné online. 
 5. Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě. In: Sbírka zákonů. 1995. Dostupné online. § 24. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.

Média použitá na této stránce

Námořnická knížka.jpg
Námořnická knížka
PL rank merchant marine d4kb.svg
Polish merchant marine rank
Vudce plavidla prukaz.jpg
Průkaz vůdce plavidla
Kristina Regina wheelhouse.jpg
Autor: Hervé Cozanet, Licence: CC BY-SA 3.0
The Master and the pilot of the Kristina Regina in the wheelhouse.