Památková zóna

Památková zóna je v České republice typ památkového území, tedy krajinného celku, kterému je vyhláškou ministerstva udělen zvláštní status se zvýšenou památkovou ochranou. Jde o nižší stupeň ochrany než památková rezervace. Tento status o obsah ochrany jsou stanoveny v zákonu České národní rady č. 20/1987 Sb. (ve znění zákona č. 425/1990 Sb.), o státní památkové péči, zejména v § 6 a 6a.

§ 6 tohoto zákona říká: „Území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek, historické prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty, může Ministerstvo kultury po projednání krajským úřadem prohlásit za památkovou zónu a určit podmínky její ochrany.“ Oproti památkové rezervaci se tedy památková zóna liší tím, že ji nevyhlašuje vláda ČR, ale ministerstvo kultury.

Nad rámec zákona se rozlišuje:

V České republice existuje k roku 2017 celkem 492 vyhlášených památkových zón, z toho 255 městských, 212 vesnických a 25 krajinných.[1]

Reference

  1. Hledání: Světové dědictví, NKP, chráněná území, MonumNet, Národní památkový ústav

Související články