Panovník

Římský císař Karel IV. (též český král a moravský markrabě jako Karel I.)

Panovník (též monarcha) je osoba zpravidla šlechtického původu vykonávající funkci hlavy státu. Kompetence panovníka se pohybují od symbolických, kdy má jen reprezentativní úlohu (v konstituční monarchii), po absolutní moc (v absolutní monarchii).

Panovnické tituly

seřazeno podle hodnostního významu:[zdroj?]

Historie

Ve středověku byl panovník nejmocnějším feudálem, který byl teoretickým vlastníkem veškeré půdy. Panovník měl svým dohledem vydávání zákonů, jmenování úřednictva, shromažďování poplatků, výnosy z těžby, byl také hlavou armády a nejvyšším soudcem.[zdroj?!]

V současné Evropě jsou všechny monarchie s moderním demokratickým systémem (s výjimkou Vatikánu, který lze považovat za volenou absolutní monarchii, rozsáhlými pravomocemi disponuje ještě lichtenštejnský kníže) a úloha panovníka včetně jeho práv a povinností je v různé míře upravena ústavou a vzájemně se liší.[zdroj?!]

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce