Panthalassa

Panthalassa obklopující Pangeu v období spodního permu

Panthalassa (řecký název pro všechna moře) je název původního praoceánu obklopujícího prakontinent nazývaný Pangea v dobách paleozoika a brzkého mezozoika.

Praoceán se skládal z Tichého oceánu na západě a na severu, na jihovýchodě z oceánu Tethys. Během dalších posunů kontinentů došlo k vytvoření Atlantského oceánu a Severního ledového oceánu. Panthalassa se někdy označuje za předchůdce Pacifiku, jelikož ten se dnes rozkládá přibližně v místech, kde se praoceán nacházel. Další velké sjednocení kontinentů nastane asi za 150-250 milionů let.


Pohyb světadílů a jejich desek
1100–750miliony let zpět600–5502000
Světadíly:Arábie
Madagaskar
Indie
KongoAfrikaAfrika
PatagonieSibiřAtlantikaJižní Amerika
AtlantikaZápadní ArábieBaltikaAustrálie
UrRodinieVýchodní GondwanaProtogondwanaPannotieLaurentieEuramerika (Laurussie)PangeaGondwanaAntarktidaAntarktida
ArktidaNenaZápadní GondwanaProtolaurasieGondwanaLaurasieLaurentieSeverní Amerika
BaltikaBaltikaAvalonieEurasie
LaurentieSeverní Čína
SibiřJižní Čína
Oceány:MiroviaPrototethys, PaleotethysPanthalassaTethys
svislé šipky: rozdělení a spojení • vodorovné a šikmé šipky: postupné připojování a oddělování

Média použitá na této stránce

Pangaea.png
Autor: unknown, Licence: CC-BY-SA-3.0