Papežský stát

Církevní stát
Stato Pontificio (it)
Stato della Chiesa (it)
Patrimonio di San Pietro (it)
Status Ecclesiasticus (la)
Patrimonium Sancti Petri (la)
7541870
(interregna 17981799[↓ 1], 18091814, 1849[↓ 2])
Vlajka státu
vlajka
Státní znak
znak
Hymna: Marcia trionfale (1857–1870)
geografie
Mapa
Papežský stát na mapě Evropy roku 1789
Mapa2
Papežský stát roku 1815 po Napoleonských válkách
obyvatelstvo
státní útvar
vznik:
754 – založení
1177 – nezávislost na Svaté říši římské
1929Městský stát Vatikán
zánik:
státní útvary a území
předcházející:
Byzantská říšeByzantská říše
Ravennský exarchátRavennský exarchát
Langobardské královstvíLangobardské království
Římská komunaŘímská komuna
Spoletské vévodstvíSpoletské vévodství
Vévodství CastroVévodství Castro
Panství RiminiPanství Rimini
Avignonské papežstvíAvignonské papežství
Urbinské vévodstvíUrbinské vévodství
Anconská republikaAnconská republika
Ferrarské vévodstvíFerrarské vévodství
Římská republika (18. století)Římská republika (18. století)
První Francouzské císařstvíPrvní Francouzské císařství
Římská republika (19. století)Římská republika (19. století)
Republika CospaiaRepublika Cospaia
Knížectví PontecorvoKnížectví Pontecorvo
Italské královstvíItalské království
následující:
Římská komunaŘímská komuna
Republika CospaiaRepublika Cospaia
Parmské vévodstvíParmské vévodství
Vévodství CastroVévodství Castro
Anconská republika (18. století)Anconská republika (18. století)
Tiberská republikaTiberská republika
Římská republika (18. století)Římská republika (18. století)
První Francouzské císařstvíPrvní Francouzské císařství
Římská republika (19. století)Římská republika (19. století)
Knížectví PontecorvoKnížectví Pontecorvo
Italské královstvíItalské království

Papežský stát (italsky Stato Pontificio, latinsky Status Pontificus, neboli také Dicio Pontificia), respektive Církevní stát (italsky Stato della Chiesa, latinsky Status Ecclesiasticus, také Patrimonium Sancti Petri), je název státního útvaru, který existoval ve střední části Apeninského poloostrova zhruba od 8. století do roku 1870. Jeho hlavou byl papež, hlavním městem Řím a do 19. století představoval jeden z největších italských států.

V současné době se pojem „papežský stát“ může používat (v češtině spíše raritně) pro označení státu Vatikán, který je jeho nástupcem.

Historie

Středověk

Dějiny papežského státu jsou těsně spjaty s dějinami papežství a katolické církve. První římští biskupové neměli prakticky žádnou světskou moc ani rozsáhlejší vlastnictví. Prvním majetkem papeže byl Lateránský palác, darovaný císařem Konstantinem I.[1] Základy světské moci papežů vybudoval především Řehoř I. Veliký, který se všemožně staral o zlepšení situace katolické církve i Římanů, decimovaných válkami, hladomorem i nemocemi.

Zásadní význam pro dějiny církevního státu měla tzv. Pipinova donace z roku 755, kdy Pipin III., který potřeboval papežovu podporu pro svržení merovejské dynastie, po porážce Langobardského království daroval Štěpánu II. Řím, Ravennu a Pentapolis.[2]. Tato oblast tvořila hlavní oporu světské papežské moci a po dlouhá staletí, až do roku 1870, zůstávala pod svrchovanou vládou papežů.

Novověk

Papežský stát roku 1700 zahrnující Benevento a Pontecorvo v Itálii a hrabství VenaissinAvignonem

V letech 17961797 byl církevní stát ohrožován francouzskými výboji a 15. února 1798 došlo k obsazení samotného Říma. Papež byl deportován do Sieny a Napoleon Bonaparte vyhlásil Věčné město za součást své říše jako tzv. „sesterskou římskou republiku“. Papežský stát byl tímto aktem vlastně zrušen. Obnoven byl ve stejném rozsahu Vídeňským kongresem roku 1815.

Revoluční rok 1848 se projevil i v církevním státě. Papež musel tajně uprchnout a v Římě byla 9. února 1849 vyhlášena republika. Papež však požádal o vojenskou pomoc zahraniční mocnosti – Francii, Rakousko, Španělsko a Neapol. Až 12. dubna 1850 se mohl vrátit do Říma.

Sjednocování Itálie (Risorgimento) však pokračovalo a papež Pius IX. přišel postupně o velkou část území svého státu. Jeho državy, z nichž nakonec zbyl pouze Řím a nejbližší okolí, odolávaly jen díky spojeneckým armádám. Když se po zahájení prusko-francouzské války Francouzi stáhli z Říma, Italové 20. září 1870 město dobyli a vyhlásili jej za hlavní město sjednocené Itálie. Papežové, jimž byl ponechán jen pahorek Vatikán, ještě dlouho doufali v obnovení církevního státu. K ukončení sporu s italským státem došlo až v roce 1929 podepsáním Lateránských smluv. Ty potvrzovaly suverenitu Vatikánu a malých exteritoriálních území (několika bazilik a paláce v Castel Gandolfu). Papež se však definitivně vzdal nároků na původní území a uznal Řím za hlavní město Italského království. Vztah mezi Vatikánem a Itálií byl pak ještě upraven konkordátem z roku 1984. Ztrátu území, patřících původně k papežskému státu, se Itálie zavázala odškodnit částkou 1,75 miliard lir.[pozn. 1]

Symbolika

Historické vlajky

Po vlajkách papežského státu a praporech (korouhvích) papežů je od dob renesance znám typ církevního gonfalonu (italsky Gonfalone di Santa Romana Chiesa), který plnil spíše funkci vojenské standarty (latinsky vexillum, případně Vessilio di San Pietro, „prapor svatého Petra“) a náležel úřadu papežského gonfaloniéra.

grafikaobdobívyužitípopis
do 19. stoletípapežská námořní vlajkabílá s postavami svatých Petra a Pavla
14. stoletígonfalon z období papeže Bonifáce VIII.
(12941303)
svatopetrské klíče
počátek
16. století
prapor užívaný papežským vojenským stratégem Jacopo Pesarospjatý s papežem Alexandrem VI. (14921503)
10. léta
16. století
gonfalon papeže Lva X. (15131521)gonfalon se znakem Medicejů
20. léta
16. století
gonfalon kolem roku 1520zlatý (žlutý) gonfalon se stříbrným (bílým) štítem a svatopetrskými klíči
40. léta
16. století
gonfalon za pontifikátu Pavla III. (kolem roku 1540)červená se svatopetrskými klíči a tiárou
16691771vlajka zaznamenaná u papežských lodís ukřižovaným Kristem a s postavami svatých Petra a Pavla
do roku 1870vlajka užívaná pěšími oddíly vojska Papežského státužluto-bílá bikolóra
18031825vlajka zaznamenaná u papežských obchodních lodíbílá
18251870vlajka zaznamenaná u papežských obchodních lodížluto-bílá
1870vlajka vyvěšená na Porta Pia v době obsazení Říma (1870)[5]žluto-bílá se zjednodušeným papežským znakem

Odkazy

Odkazy k infoboxu

 1. Římská republikaŘímská republika Římská republika (17981799)
 2. Římská republikaŘímská republika Římská republika (1849)

Poznámky

 1. Itálie vyplatila papeži 750 milionů lir v hotovosti a jednu miliardu lir v cenných papírech (podle tehdejších kurz měn to bylo celkem asi 90 milionů amerických dolarů). Pro správu těchto prostředků vytvořil Pius XI. zvláštní úřad a do jeho čela jmenoval finančníka Bernardina Nogaru.[3] Uvedená částka finanční náhrady je specifikována v článku č. 1 Finanční úmluvy, která byla součástí Lateránských smluv.[4]

Reference

 1. Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. 15. díl. V Praze: J. Otto, 1900. 1066 s. cnb000277218. [Heslo „Laterán", str. 690.]
 2. TEICHOVÁ, Alice, ed. et al. Dějiny středověku. 1. díl. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 257 s. cnb001709099. [Stať „Konec byzantského papežství" na str. 158–159; autorka Barbara Krzemieńska.]
 3. GRIGULEVIČ, Iosif Romual'dovič. Papežství 20. století. Překlad Jaroslav Vančura. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1981. 319 s. cnb000141706. S. 153.
 4. Text Lateránských smluv na oficiálních stránkách Vatikánu
 5. Becker, W. 2014: "Vatican Flags"

Literatura

 • Gelmi, J. 1994: Papežové. Od svatého Petra po Jana Pavla II. Praha.
 • LOZINSKIJ, Samuil Goracijevič. Dějiny papežství. Překlad Jaroslav Vančura. 1. vyd. Praha: Horizont, 1989. 327 s. ISBN 80-7012-000-2.
 • Mawxell - Stuart, P. G. 1998: Papežové, život a vláda. Od sv. Petra k Janu Pavlu II. Praha.
 • Rendina, C. 2005: Příběhy papežů, dějiny a tajemství. Praha.
 • Becker, W. 2018: Vatican Flags. ‎ North American Vexillological Association

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flag of the Napoleonic Kingdom of Italy.svg
Autor: Sodacan, Licence: CC BY-SA 3.0
Flag of Napoleonic Kingdom of Italy
Flag of Italy (1861-1946) crowned.svg
Autor: F l a n k e r, Licence: CC BY-SA 2.5
Při zobrazení tohoto souboru lze snadno přidat orámování
Papal proto-national flag.svg
Riportata da Becker (2018) come primo esempio di bandiera di rappresentanza, definito "proto-nazionale", impiegato dallo stato pontificio. A oggi rimane conservato l'esemplare che sventolò su Porta Pia durante l'assedio del 1870.
PapalStates1700.png
Autor: Gabagool, Licence: CC BY 3.0
Locator map showing the Papal States, with its enclaves, in the year 1700.
(Partially based on Euratlas map of Europe - 1700.)
Arms of the house of Malatesta.svg
Autor: MostEpic, Licence: CC BY-SA 4.0
Arms of the house of Malatesta
Banner of the Papal Zouaves.svg
Autor: Dahn, Licence: CC BY 4.0
Banner or gonafalone of the Papal Zouaves, an infantry regiment assembled by the Papal States during the Risorgimento era. Based on the 1870 illustration in the Vinkhuijzen collection.
Byzantine Calvary cross potent.png
Autor: Dragovit, Licence: CC BY-SA 4.0
The Byzantine "Calvary cross potent" as icon or hypothetical banner of the Byzantine Empire. The Calvary cross standing on a number of steps was minted on solidus coins (also shows without the steps on tremissis coins) by various Byzantine emperors, mainly in the 7th century during the reign of Heraclian dynasty and after.
Flag of Leo X.svg
Autor: Dahn, Licence: CC BY 4.0
Flag used by Pope Leo X with the Medici arms; as depicted in a Maiolica plate dated to the time of his reign. See Proceedings of the XXII International Vexillological Congress. FlagBerlin 2007, Vol. I, p. 413. Board of the German Vexillological Society: Berlin, 2009.
Striped flag of Pope Clemens VII.svg
Autor: Dahn, Licence: CC BY 4.0
Striped flag with the Medici arms (those of Pope Clemens VII), as used by Papacy troops during his reign. From a contemporary painting; see Proceedings of the XXII International Vexillological Congress. FlagBerlin 2007, Vol. I, pp. 413–414. Board of the German Vexillological Society: Berlin, 2009.
Palazzo Farnese flag of the Papacy.svg
Autor: Dahn, Licence: CC BY 4.0
Flag of the Farnese Papacy (Pope Paul III), based on depictions in Palazzo Farnese (Taddeo Zuccari's murals).
Banner of Arms of the Duchy of Urbino.svg
Autor: Dekodrak, Licence: CC BY-SA 4.0
Banner of Arms of the Duchy of Urbino after 1443.
Flag of the Papal States (1825-1870).svg
Autor: Tibetan Pop Rocks, Licence: CC BY-SA 3.0
Merchant flag of the Papal States. Adopted on 17 September 1825. Also used as a state flag on land.
Corona ferrea monza (heraldry).svg
(c) Katepanomegas, CC BY-SA 3.0
Iron crown of Monza, used as the royal crown of Italy in heraldry
Pala Pesaro flag.svg
Autor: Dahn, Licence: CC BY-SA 4.0
1520s papal banner with the arms of Alexander Borgia and laurel leaves; as shown in Titian's fresco for the Altar of Madona di Ca'Pesaro (or Pala Pesaro). This flag was one of those used by Jacopo Pesaro in his capacity as a papal military strategist; the Pesaro coat of arms is stamped on the lower side. See description as "papal banner" and context in Tom Nichols, Titian and the End of the Venetian Renaissance, pp. 70–71. London: Reaktion Books, 2013. ISBN 978-1-78023-186-0
1771-Papacy-Flag-Reconstruction.png
Autor: KalCPYou, Licence: CC BY-SA 4.0
What the flag of the papacy from 1771 may have looked like.
Rome SPQR medieval banner 2.svg
Autor: Artemis Andromeda, Licence: CC BY-SA 4.0
The banner of the city of Rome, used in the Middle Ages
Flag of the Papal States, ca. 1523.svg
Autor: Dahn, Licence: CC BY-SA 4.0
Flag of the Papal States, based on hand-colored Protestant engraving by Lucas Cranach and Johann Rhau-Grunenberg, printed in 1523 as Deutung der Gremlichen (part of a composition showing the Donkey-Pope).
Papal States 1815.svg
Autor: Elevatorrailfan, Licence: CC BY-SA 4.0
Tento vektorový obrázek byl vytvořen programem Inkscape .
Flag of the Repubblica Romana (1798).svg
Při zobrazení tohoto souboru lze snadno přidat orámování
Flag of Cospaia.svg
The Flag of Cospaia
Papal States 1789.svg
Autor: , Licence: CC BY-SA 3.0
A map of the Papal States circa 1789.
Flag of Comtat Venaissin.svg
Autor: , Licence: CC0
Flag of Comtat Venaissin in France around Avignon
Duchy of Castro CoA.svg
Autor: Sarang, Mercury13 & Fauntleroy (original works); Mess (derivative work), Licence: CC BY-SA 3.0
Duchy of Castro coat of arms (reconstruction based on this image)
Flag of the Repubblica Anconitana.svg
Bandiera della Repubblica Anconitana. Proclamata, su impulso francese, il 19 novembre 1797, durò fino alla fusione con la Repubblica Romana, il 7 marzo 1798.
EDIT: removed Hermann Zapf font (Palatino), historical incorrect. --F l a n k e r 20:07, 17 March 2007 (UTC)
Flag of the Republic of Ancona (c. 1174–1532).svg
Autor: Dekodrak, Licence: CC BY-SA 4.0
Flag of the Republic of Ancona.
Flag of the Papal States (1803-1825).svg
Autor: Tibetan Pop Rocks, Licence: CC BY-SA 3.0
Merchant flag of the Papal States. In use since 1803, officially adopted on 7 June 1815.
Vexillum Sanctae Romanae Ecclesiae.svg
Autor: Gambo7, Licence: CC BY-SA 3.0
Gonfalone della chiesa secondo Bonifacio VIII
Flag of the Papal State (1669).gif
This flag with Christ in the cross, St Peter and St Paul was dated 1669, reflected accurately a pattern of flag used by the Papal States ships.
Ducado de Modena (antes de 1830).svg
flag of the Duchy of Modena before 1830 according to Flags of the World
Wappen Irslingen.png
Coat of arms of Irslingen in Dietingen
CoA Pontifical States 02.svg
Autor: Gambo7, Licence: CC BY-SA 3.0
Coat of arms of Papal States
Pontifical navy Petrus Paulus.svg
Autor: Gambo7, Licence: CC BY-SA 3.0
naval flag of Papal State