Parafráze

Parafráze je výstižné a jasné vyjádření nějakého stavu nebo převyprávění textu vlastními slovy.

Jan Vermeer van Delft Girl with a Pearl Earring olej na plátně 44,5 × 39 cm 1665
Jan Vermeer van Delft
Girl with a Pearl Earring
olej na plátně
44,5 × 39 cm
1665
Michal Ožibko Girl with… (portrét Frederike Höppner) olej na plátně 230 x 140 cm 2007
Michal Ožibko
Girl with… (portrét Frederike Höppner)
olej na plátně
230 x 140 cm
2007

Parafrázi můžeme uvést slovy „to znamená, že“ například: Oba jsou jako dvojčata, to znamená, že jsou si podobní jako vejce vejci.

Parafráze může být také citát, který převyprávíme a interpretujeme vlastními slovy.

Grafické prostředky pro zápis:

  1. Velké písmeno – např. Mottem prezidenta Havla se stalo heslo Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.
  2. Uvozovky – např. „V nouzi poznáš přítele,“ říká se v přísloví.

Parafráze má i svou výtvarnou podobu, a to jako vědomé napodobení cizího uměleckého díla nebo stylu. Na rozdíl od kopie nebo falza, zde není autorovou snahou vydávat své dílo za cizí, pouze cíleně operuje s prvky, které použil již někdo před ním. Tato jeho snaha bývá nejčastěji motivována nalezením dalšího výkladu (významu) notoricky známé ikony nebo formy (stylu). S parafrázemi se nejčastěji setkáváme u tzv. postmoderních děl.

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Girl with a Pearl Earring.jpg
Portrait of a girl, at bust-length, facing left, looking at the viewer. She is wearing a yellow and blue turban, a light brown coat and an earring with a single pearl. The painting is an example of a tronie, a common genre of the time depicting stock characters rather than any given individual.
Michal Ožibko, Girl with… (portrét Frederike Höppner), olej na plátně 230 x 140 cm, 2007.jpg
Autor: Michal Ožibko , Licence: CC BY 3.0
Michal Ožibko, Girl with… (portrét Frederike Höppner), olej na plátně 230 x 140 cm, 2007