Paritní bit

Paritní bit je redundantní bit přidaný k datovému slovu a obsahuje paritní informaci o počtu jedničkových bitů ve slově. Paritní bit je určen k jednoduché detekci chyby ve slově. Pomocí paritního bitu lze detekovat lichý počet chyb (chybných bitů) ve slově. Lichá parita znamená lichý počet jedničkových bitů ve slově (i s paritním bitem), sudá parita sudý počet jedničkových bitů ve slově. Sudá parita je speciální případ 1bitového CRC s polynommem .

Výpočet paritního bitu

Hodnotu paritního bitu lze jednoduše vypočítat jako XOR mezi všemi datovými bity slova.

Příklad použití paritního bitu

7bitová data8 bitů včetně parity
sudá paritalichá parita
00000000000000000000001
10100011010001110100010
11010011101001011010011
11111111111111111111110

Sériová linka a paritní bit

Při přenosu dat prostřednictvím sériové linky je možné nastavit jeden z následujících druhů parity:

  • žádná parita (none) – paritní bit není posílán
  • lichá parita (odd) – lichý počet jedniček
  • sudá parita (even) – sudý počet jedniček
  • 1 (mark) – paritní bit má vždy hodnotu 1
  • 0 (space) – paritní bit má vždy hodnotu 0

Parita mark a space není příliš užitečná při detekci chyb, ale lze ji použít v případě, kdy je nutná 9bitová komunikace prostřednictvím obvodu, který umožňuje maximálně 8bitovou komunikaci.

Související články