Parlamentní republika

Parlamentní republika je forma republiky působící v rámci parlamentního systému vlády. Tento systém je postaven na parlamentu, jakožto jeho středobodu a patří mezi jednu z nejrozšířenějších forem vlád.

Druhy vlády; parlamentní republiky jsou znázorněny světle oranžovou barvou.

Charakteristika

Parlament má nejvyšší míru demokratické legitimity (existují výjimky - přímo volený prezident), jelikož je volen ve všeobecných, přímých a rovných volbách. Může se mu taktéž přezdívat zastupitelský sbor lidu.

Parlament je však omezen systémem dělby moci, tedy na oddělení jednotlivých typů moci a vzájemné kontrole mezi nimi; naprosté oddělení složek moci není pro tento systém uspořádání naprosto absolutní. Vrcholný orgán výkonné moci, kterým je vláda, tedy kabinet, respektive její hlava – hlava vlády, typicky premiér či kancléř, zde zpravidla nejsou do exekutivní funkce voleni, jejich legitimita tak bývá odvozována od legislativy, většinou právě od voleb do parlamentu.

Prezident

Na rozdíl od prezidentské a poloprezidentské republiky, je zde prezident vnímán spíše ve funkci reprezentace státu navenek. Daleko větší výkonnou moc má vláda, resp. hlavy vlád. Prezident si však ponechává některé finální korektivy, kterými může usměrňovat chod státu (nikoli však absolutně) – např. veto zákonů, jmenování ústavních soudců atd.

Vláda v parlamentu

Jádrem principu parlamentní vlády je, že Poslanecká sněmovna může vyslovením nedůvěry (negativní) přivodit pád vlády. V případě současné Ústavy ČR se jde ještě dále a žádá se vyslovení důvěry (pozitivní) do třiceti dnů od jmenování vlády. (čl. 68 odst. 3 Ústavy).

Poslanecká sněmovna pak kontroluje vládu i při průběhu jejího mandátu. Větší pravomoci má samozřejmě parlamentní většina, která vládu může odvolat, ale i pro menšinu – opozici – se vytváří nástroje kontroly. Povětšinou jsou ve formě interpelací neboli dotazů poslanců na členy vlády, kteří jim na otázku musí zodpovědět. Dalším nástrojem je např. právo obrátit se na ústavní soud (tohoto práva se v Česku může domáhat skupina obsahující alespoň 41 poslanců nebo 17 senátorů - § 64 odst. 1 zákona o Ústavním soudu).

Princip volného mandátu

Důležitou součástí fungování parlamentní formy vlády je princip volného mandátu. Zástupci parlamentu jsou volení zástupci lidu, kteří mají představovat vůli lidu. Nejsou to však delegáti svých voličů a nemohou být jimi ani odvoláni. Vykonávají mandát v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí (čl. 23 odst. 3 Ústavy). Poslanec není ani zcela vázán na svoji stranu, která ho zapsala na kandidátní listinu. Politická strana nemůže poslance zbavit mandátu.

Shrnuto platí, že podmínkou uspokojivého fungování parlamentní demokracie je předvídatelnost počínání aktérů, tedy jak občanů voličů, tak volených. Proto jsou tu tak důležité sliby (volební), závazky, smlouvy (koaliční) a pevné charaktery.[1]

Úprava činnosti parlamentu v ČR

  • podrobnější pravidla si mohou komory stanovit svým usnesením (§ 1 odst. 2 JŘS, § 1 odst. 2 JŘPS)

Odkazy

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Parliamentary republic na anglické Wikipedii.

  1. PITHART, Petr. Obrana politiky II. [s.l.]: Leges, 2018. 168 s. ISBN 978-80-7502-311-7. 

Literatura

  • WINTR, Jan. Principy českého ústavního práva, 6. vydání. Praha: Aleš Čeněk, 2023. ISBN 978-80-7380-911-9
  • PITHART, Petr. Obrana politiky II. Leges, 2018. 168 s. ISBN 978-80-7502-311-7

Média použitá na této stránce

Forms of government 2021.svg
Autor: Newfraferz87, Licence: CC0
English (en): World's states coloured by form of government.
 
Republics with an executive presidency elected by or nominated by the legislature.
 
Parliamentary constitutional monarchies in which the monarch does not personally exercise power (except perhaps reserve powers).
 
Dual system constitutional monarchies in which the monarch personally exercises power (often alongside a weak parliament).
 
Countries in which constitutional provisions for government have been suspended (e.g. military juntas).
 
Countries which do not fit any of the above systems (e.g. transitional governments).
 
No government.
Note that several states constitutionally deemed to be multiparty republics are broadly described by outsiders as authoritarian states. This chart aims to represent
de jure
form of government, not
de facto
degree of democracy.