Pedogeografie

Ohrožení půd desertifikací

Pedogeografie, nebo též geografie půd, je dílčí věda fyzické geografie. Úzce souvisí s pedologií, se kterou se prolíná a vzájemně doplňuje. Zabývá se především studiem prostorového rozmístění jednotlivých půdních typů a druhů na Zemi. Pedosféru studuje jako součást krajinné sféry a zabývá se též jejími vztahy s ostatními geosférami. Zakladatelem pedogeografie je ruský geograf, geolog a pedolog Vasilij Vasiljevič Dokučajev.[1]

Odkazy

Reference

  1. SKOKAN, Ladislav. Úvod do teorie geografie II. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 1999. ISBN 80-7044-229-8. S. 260. 

Související články

Média použitá na této stránce

Desertification map.png
Global Desertification Vulnerability Map
  • About the Map: The Desertification Vulnerability map is based on a reclassification of the global soil climate map and global soil map.
  • Possible Uses of the Map: Useful for teachers and students who are interested in the global distribution of desertification vulnerability. Global modelers may be able to use the data for small scale analysis.