Perská říše

Ruiny Persepole, centra původní Perské říše

Perská říše je pojmenování pro různé historické státní útvary v oblasti Peršany obývané Persie, dnešního Íránu. Název pochází z řeckého názvu Persis, staropersky Pársa, název oblasti dnes zvané Fárs.

Perská říše primárně označuje starověkou Achaimenovskou říši (550330 př. n. l.). Z evropského pohledu je tradičně známá jako orientální despocie, které se slabší Řecko dokázalo v řecko-perských válkách5. století př. n. l. ubránit. Nakonec byla říše ve 4. století př. n. l. ovládnuta makedonským vojevůdcem Alexandrem Velikým.

Jako Novoperská říše se pak nazývá Sásánovská říše (224 n. l.651). Naopak se tak neoznačuje relativně krátké období Seleukovské říše vzniklé z rozpadu Alexandrova dědictví, ani následná Parthská říše po staletí ovládaná Peršanům příbuznými Parthy.

Kromě těchto klasických starověkých říší se název perská říše používá i pro další, pozdější státy na území dnešního Íránu.

Perská říše kolem roku 490 př. n. l.

Perské říše

Persie za vlády Sásánovců (kolem r. 550 n. l.)

Následující historická období Íránu

Pojem

Termín perská říše staří Peršané pro svůj stát nikdy nepoužívali. Za Achaimenovců oficiální pojmenování říše neexistovalo vůbec a perští vyslanci se uchylovali k opisům typu „země náležející králi“, jak o tom svědčí spartsko-perská smlouva z let 412/411 př. n. l., dochovaná u Thúkydida. Oficiální označení říše nebylo v té době nutné, protože moc perských vládců neměla na Středním východě, ani ve Středomoří konkurenta.

Jednotící název státu byl prvně zaveden až za novoperské říše ve 3. století n. l., kdy se monarchie potřebovala vymezit vůči svému římskému protějšku ve Středomoří. Tak vznikl zcela nový termín Érán šahr (říše Árjů), jenž svými etnickými i náboženskými konotacemi dobře vyhovoval vládnoucímu rodu Sásánovců. V titulatuře králů na mincích a nápisech se objevila dualistická formule král králů Éránu a Anéránu (tj. Neíránu), nahrazující dosavadní jednoduchý titul král králů, popř. velký král. V pozdní fázi sásánovské epochy lze v panovnické titulatuře zaznamenat sílící tendence k univerzalismu (pán a král celé země apod.).

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Standard of Cyrus the Great.svg
Standard of Cyrus the Great, founder of the Persian Achaemenid Empire. Called the: Derafsh-e Shahbaz-e-Talayi or the Golden Falcon (Persian: درفش شاه‌باز طلایی).
  • The standard is described by Xenophon of Athens in Cyropaedia (Book VII, C.1) as: "...and the word went down the lines, "Eyes on the standard and steady marching!". The standard was a golden eagle, with outspread wings, borne aloft on a long spear-shaft, and to this day such is the standard of the Persian king." (however here he is describing Artaxerxes II's standard at Cunaxa).
State flag of Iran 1964-1980.svg
A Vectorized version of File:Lionflag.PNG made by me
Flag of Persia (1910-1925).svg
State flag of Persia (1907-1933)
Nader Shah Flag.svg
Autor: Orange Tuesday, Licence: CC BY-SA 3.0
Flag of Nader Shah
Derafsh Kaviani flag of the late Sassanid Empire.svg
Artist's rendition of the banner of the late Sassanid Empire.
Justinian Byzanz.png
Autor: Captain Blood, Licence: CC BY-SA 3.0
Das Restaurationswerk Justinians I
Safavid Flag.svg
Flag of the Safavid Dynasty from 1576[1] to 1666[2][3]
Perská-říše-490přKr.png
(c) Dodo na projektu Wikipedie v jazyce čeština, CC BY-SA 3.0
Rozsah perské říše kolem roku 490 př. Kr.
Zand Dynasty flag.svg
Autor: Orange Tuesday, Licence: CC BY-SA 3.0
Flag of the Iranian Zand Dynasty
Standard of Cyrus the Great (Achaemenid Empire).svg
Standard of Cyrus the Great, founder of the Persian Achaemenid Empire. Called the: Derafsh-e Shahbaz-e-Talayi or the Golden Falcon (Persian: درفش شاه‌باز طلایی).
  • The standard is described by Xenophon of Athens in Cyropaedia (Book VII, C.1) as: "...and the word went down the lines, "Eyes on the standard and steady marching!". The standard was a golden eagle, with outspread wings, borne aloft on a long spear-shaft, and to this day such is the standard of the Persian king." (however here he is describing Artaxerxes II's standard at Cunaxa).
Persepolis 2.jpg
Autor: GerardM na projektu Wikipedie v jazyce angličtina, Licence: CC BY-SA 3.0
my own picture better resolution