Personální unie

Personální unie (z lat. persona – osoba) označuje dva nebo více formálně samostatné státy (monarchie)[rozpor] spojené osobou panovníka. Vznik personální unie se zpravidla odehrává na základě daného nástupnického řádu, výsledků dynastické politiky či jako náhodný politickoprávní proces. Ve vztahu k mezinárodnímu právu jsou dva či více států personální unie zcela samostatnými subjekty. Personální unie sama o sobě mezinárodněprávní subjektivitu nemá – tím se odlišuje od reálné unie. Personální unie by neměla být zaměňována s dynastickou unií, jíž se označují dva a více států, v nichž vládne stejná dynastie (ale jiný panovník).[rozpor] Označení personální unie se až na výjimky používá téměř jen u monarchií.[rozpor]

V přeneseném smyslu je ale výrazu personální unie používáno i v případě, že dvě firmy, dva úřady nebo dvě funkce jsou řízeny, resp. vykonávány jednou osobou.

Historický přehled

Čechy

Dánsko

Francie

Lucembursko

Norsko

Polsko

Portugalsko

Rusko

Spojené království

Španělsko

Švédsko

Uhry

Reference

Související články