Pevná látka

Led je voda v pevném stavu

Pevná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky vázány ve svých „pevných“ polohách, kolem kterých kmitají.

Kinetická energie neuspořádaného pohybu částic (molekul nebo atomů) je menší než potenciální energie odpovídající molekulovým přitažlivým silám. Částice se vzájemně udržují v určitých rovnovážných polohách, kolem kterých vykonávají kmitavý pohyb. Na rozdíl od tekutin se tyto rovnovážné polohy nepřemísťují. Atomy nebo molekuly jsou tedy poměrně pevně vázány, např. v krystalové mřížce.

Rozdělení pevných látek

Podle uspořádání částic se pevné látky dělí na dvě odlišné skupiny

Vlastnosti

Mezi vnější projevy pevných látek patří:

Rozdílné vlastnosti amorfní a krystalické látky se projevují např. při tání.

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce