Pevnost (stavba)

Novodobá pevnost Hochwald, součást Maginotovy linie
Bunkr tzv. Řopík (Lehké opevnění vzor 37), součást československého pohraničního opevnění, zde u Mimoně, pozadí hora Ralsko

Pevnost je rozsáhlá vojenská stavba se silnými obrannými prvky a poměrně početnou posádkou, která je koncipována tak, aby byla schopna dlouhodobě samostatně odolávat nepřátelským útokům a obléhání.

Prvním národem, který začal budovat pevnostní stavby k ryze vojenským účelům, byli Egypťané. Na strategicky významných místech celé své říše budovali obranné pevnosti a celou síť malých pevností, tzv. migdolů.

Římané při svých vojenských taženích budovali přechodné i stálejší tábory (castra, castra stativa) a na místě obléhání pak polní opevnění zvané circumvallatio, které mělo bránit obráncům v pokusech o proražení obléhacích linií a tzv. contravallatio, které chránilo římské vojsko proti útokům zvenčí.

Typy pevností

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Okolí Srního potoka.JPG
Okolí Srního Potoka
Ouvrage du Hochwald (ligne Maginot).jpg
Autor: Traroth, Licence: CC BY-SA 3.0
Maginot Line - Ouvrage Hochwald (Lower Rhine, France), Block 6. Artillery casemate block for 3 75mm model 29 guns