Plankton

Zástupci planktonu

Plankton je soubor mikroskopických organismů pasivně se vznášejících v prostředí. Pohybují se díky vodním proudům a turbulencím, ale někteří živočichové se po ukončení planktonické etapy mohou pohybovat vlastními silami, např. medúza. Plankton je základ potravního řetězce, stává se potravou mnoha druhů vodních živočichů, například ryb či velryb. Plankton je velmi odolný vzhledem k dostupnosti živin.[1] Pojem „plankton“ zavedl do mořské biologie v roce 1887 Victor Hensen.

Rozdělení planktonu

Podle druhového složení

Podle biotopu

Rozdělení planktonu v mořích.

Podle biotopu, ve kterém se vyskytuje, se plankton rozlišuje:

  • Hydroplankton (vodní plankton) je tvořen organismy, které svým aktivním pohybem nejsou schopny vzdorovat proudění vody
  • Aeroplankton (vzdušný plankton) – soubor drobných živočichů unášený vzdušnými proudy do značných výšek (až několik tisíc metrů)
  • Kryoplankton (v ledu a sněhu)

Podle velikosti

Název skupinyVelikostPříklady skupin
v metrechv milimetrech/
mikrometrech
Megaplankton> 2×10−2 m20 mm a víceživočichové
Makroplankton 2×10−3→2×10−2 m2–20 mmdrobní živočichové
Mezoplankton 2×10−4→2×10−3 m0,2–2 mm
Mikroplankton 2×10−5→2×10−4 m20–200 µmřasy, drobní korýši
Nanoplankton 2×10−6→2×10−5 m2–20 µmdrobní prvoci a řasy
Pikoplankton2×10−7→2×10−6 m0,2–2 µmbakterie a drobní prvoci
Femtoplankton < 2×10−7 m0,2 µm a méněviry

Nanoplankton hraje v produkci důležitou roli jako mikroplankton.[2]

Fytoplankton

Podrobnější informace naleznete v článku Fytoplankton.

Fytoplankton zahrnuje drobné řasy, sinice a některé prvoky. Vyskytuje se ve slaných i sladkých vodách. Mezi mořským a sladkovodním fytoplanktonem je velký rozdíl: v moři chybí jednobuněčné zelené řasy, místo nich zde najdeme řasy hnědé nebo žlutohnědé; zelené řasy najdeme jen při okrajích moře.

Tyto řasy lze rozdělit na dvě velké skupiny: rozsivky (křemičité řasy) a obrněnky. V mořské vodě se nachází asi 10 000 různých rozsivek. Dosahují vzplývavosti tím, že vylučují drobné kapičky oleje. Mají i jemné výrůstky, které mění poměr mezi povrchem těla a objemem buňky. Tvary schránek zůstanou i po odumření buňky. Schránky pak padají na dno, kde vytvářejí vrstvy silikátového materiálu (křemičitá půda, diatomid).

Obrněnky jsou řasy, které mají schránku tvořenou celulózovými destičkami. Některé z nich v moři světélkují.

Zooplankton

Zooplankton tvoří planktonní jednobuněční živočichové, láčkovci (žahavci a žebernatky), korýši, pláštěnci, červi, měkkýši (mlži, plži, hlavonožci) a larvy některých jiných živočichů. Podle složení se do něj může zahrnovat i pleuston (společenství organizmů žijících na vodní hladině).

Zooplankton se může dále rozdělovat na:

  • holoplankton: organismy, které se po celý život pohybují pouze pomocí mořských proudů
  • meroplankton: larvy nebo jiná rozmnožovací stadia živočichů, která jsou složkou příbřežního planktonu

Odkazy

Reference

  1. Plankton are more resilient to nutrient stress than previously thought. phys.org [online]. 2019-08-28 [cit. 2021-12-30]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. WHEELING, Kate. The role of midsized phytoplankton in Earth's biological pump. phys.org [online]. 2021-02-08 [cit. 2021-12-30]. Dostupné online. (anglicky) 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

World plankton prevailence.PNG
A schematic showing the abundance of plankton in the oceans. The schematic was based on an image in the book "Waardeer de oceanen" by Lawrence Williams. Plankton is a fish feed giving an indication of the richness of fishspecies and their numbers in that part of the ocean. It is an ocean fertiliser natural in origin (eg unlike others as ammoniumnitrate). Its variation in abundance shows what parts of the ocean are in more need of protection. Plankton is richer near landsurfaces (trough soil runoff carrying nutrients, ...). It is especially rich near river mouths.