Platina

Platina
 
 Pt
78
 
        
        
                  
                  
                                
                                
↓ Periodická tabulka ↓
Obecné
Název, značka, čísloPlatina, Pt, 78
Cizojazyčné názvylat. Platinum
Chemická skupinaPřechodné kovy
Vzhledšedobílý kov
Identifikace
Registrační číslo CAS
Atomové vlastnosti
Relativní atomová hmotnost195,084(9)
Atomový poloměr139 pm
Kovalentní poloměr136 pm
Van der Waalsův poloměr175 pm
Oxidační čísla6, 5, 4, 3, 2, 1, −1, −2
Elektronegativita (Paulingova stupnice)2,28
Mechanické vlastnosti
Hustota21,45 g/cm³ (19,77 g/cm³ při teplotě tání)
SkupenstvíPevné
Tvrdost4–4,5
Termické vlastnosti
Tepelná vodivost71,6 W⋅m−1⋅K−1
Termodynamické vlastnosti
Teplota tání1768,25 °C (2 041,4 K)
Teplota varu3825 °C (4 098,15 K)
Elektromagnetické vlastnosti
Měrný elektrický odpor105 μΩ
Magnetické chováníParamagnetické
Bezpečnost
GHS02 – hořlavé látky
GHS02
GHS03 – oxidační látky
GHS03
GHS07 – dráždivé látky
GHS07
[1]
Nebezpečí[1]
Izotopy
IV (%)ST1/2ZE (MeV)P
190Pt0,0126,5×1011 letα186Os
192Pt0,782je stabilní s 114 neutrony
194Pt32,864je stabilní s 116 neutrony
195Pt33,775je stabilní s 117 neutrony
196Pt25,211je stabilní s 118 neutrony
198Pt7,356je stabilní s 120 neutrony
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Pd
IridiumPtZlato

Ds

Platina (chemická značka Pt, latinsky Platinum) je velmi těžký a chemicky mimořádně odolný drahý kov stříbřitě bílé barvy.

Základní fyzikálně-chemické vlastnosti

Čistý platinový drát (99,95 %) je snadno rozpustný v lučavce královské.

Ušlechtilý, odolný, kujný a tažný kov, elektricky i tepelně středně dobře vodivý. V přírodě se vyskytuje zejména ryzí.

Název platina vznikl jako zdrobnělina ze španělského slova plata (stříbro), do češtiny ho lze přeložit jako stříbříčko.

Je rozpustná v lučavce královské a pomalu se rozpouští i v kyselině chlorovodíkové za přítomnosti vzdušného kyslíku nebo peroxidu vodíku. Společně s osmiem a iridiem patří k prvkům s největší známou hustotou.

Zajímavá je schopnost platiny pohlcovat značné objemy plynného vodíku. Platina vykazuje také značné katalytické vlastnosti, a to jak ve sloučeninách, tak ve formě kovu.

Využití

Plationové nugety

Vzhledem ke svým mechanickým vlastnostem a chemické odolnosti jsou platina a především její slitinyrhodiem a iridiem používány na výrobu odolného chemického nádobí pro rozklady vzorků tavením nebo spalováním za vysokých teplot. Ve sklářském průmyslu je základním materiálem speciálních pecí na výrobu optických vláken.

chemickém průmyslu jsou platina a především její sloučeniny využívány jako všestranný katalyzátor v řadě organických syntéz. Katalytických vlastností jemně rozptýlené kovové platiny se využívá i v autokatalyzátorech, které slouží k odstranění nežádoucích látek z výfukových plynů.

Ve farmaceutickém průmyslu jsou komplexní sloučeniny cis-platiny základem velmi účinných cytostatik, tedy látek potlačujících rakovinné bujení.

Značně velkých objemů dosahuje výroba termočlánků pro přesné měření vysokých teplot na bázi slitin platiny s rhodiem. Hlavní využití těchto typů termočlánků je ve sklářském a hutnickém průmyslu.

V omezené míře se platina používá zejména k výrobě šperků a k pokovování méně ušlechtilých kovů. Je také součástí některých dentálních slitin především ve spojení s moderními keramickými materiály.

Mineralogie

Platina se v přírodě vyskytuje prakticky pouze ve formě ryzího kovu, i když téměř vždy jsou v menší míře přítomny i další platinové kovy jako rhodium, palladium nebo iridium. Její zastoupení v zemské kůře je velmi malé, odhaduje se, že její průměrný výskyt činí 0,005–0,01 ppm (mg/kg). Koncentrace v mořské vodě je natolik nízká, že ji nelze současnými analytickými metodami spolehlivě změřit.

Nejbohatší světová naleziště jsou v jižní Africe, kde se v některých hlubinných dolech v Jihoafrické republice těží až ve čtyřkilometrové hloubce. Existují zde však i naleziště, kde se hornina s jemně rozptýlenými částečkami kovu těží povrchově.

Dalšími lokalitami s výskytem platiny je Sibiř a Ural, kde se vzácně nachází platina i ve formě nugetů o váze i několik desítek gramů. Dalších několik nalezišť se nachází v Severní Americe v Kanadě i USA.

Rudy ve většině využívaných nalezišť vykazují kovnatost 5–20 g/t. Obvyklým způsobem zkoncentrování drahých kovů je flotace po jemném namletí vytěžené horniny.

Platidlo

Platina je sice drahým kovem, kujným, vhodným pro ražbu, ale mince z něj ražené se nestaly moc oblíbené pro běžné použití. V současné době se používají platinové mince spíše jako sběratelské, či investiční mince. První platinové mince se razily pravděpodobně v Rusku. Ze sběratelského hlediska jsou staré platinové mince velmi vzácné.

XPT je kód 1 trojské unce platiny jako platidla podle standardu ISO 4217.

Odkazy

Reference

  1. a b Platinum. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-24]. Dostupné online. (anglicky) 

Literatura

  • Cotton F.A., Wilkinson J.:Anorganická chemie, souborné zpracování pro pokročilé, ACADEMIA, Praha 1973
  • Holzbecher Z.:Analytická chemie, SNTL, Praha 1974
  • Dr. Heinrich Remy, Anorganická chemie 1. díl, 1. vydání 1961
  • N. N. Greenwood – A. Earnshaw, Chemie prvků 1. díl, 1. vydání 1993 ISBN 80-85427-38-9

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Platin löst sich in heißem Königswasser.jpg
Autor: Alexander C. Wimmer, Licence: CC BY-SA 3.0 at
Pure platinum wire (99.95 %) dissolves easily in a mixture of one part nitric acid, three parts hydrochloric acid (en:aqua regia).
Platinum spectrum visible.png
Autor: McZusatz (talk), Licence: CC0
Platinum spectrum; 400 nm - 700 nm
Platinum nuggets.jpg
An assortment of nuggets of native platinum from California (top-left) and Sierra Leone (top-right and bottom). The bottom nuggets show impressions of the enclosing matrix. Photograph taken at the Natural History Museum, London.
Platinum crystals.jpg
Autor: Periodictableru, Licence: CC BY 3.0
Crystals of pure platinum grown by gas phase transport.