Plukovník

Hodnostní označení plukovníka Armády ČR (OF5)

Plukovník je vojenská hodnost, využívaná v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, má zkratku plk. V Armádě České republiky jde o pátou nejvyšší důstojnickou hodnost, u českých bezpečnostních sborů o čtvrtou. Hodnost plukovník je vyšší než podplukovník a nižší než brigádní generál. Armádní označení jsou tři zlaté pěticípé hvězdy s postranní tzv. kolejničkou (jeden proužek zlaté barvy), u bezpečnostních sborů se označení liší.

Plukovník zpravidla velí brigádě či pluku, někdy také praporu.

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Ambox globe content.svg
A globe icon in the Ambox-content style. This icon is used for important issues relating to the world and for stating the bias of worldwide information.
CzArmy 2011 OF5-Plukovnik shoulder.svg
Autor: Asadwarraich; translation cz, de, en, ru: by User:HHubi, Licence: CC BY-SA 4.0
Hodnostní označení Armády České Republiky Plukovnik na nárameníku (OF-5, od r. 2011).