Pluton

Pluton monzonitu intrudovaný pod sedimentární horniny a následně vyzdvižen a obnažen na povrch. Oblast Notch Peak, House Range, Utah (USA)

Pluton je termín z geologie, kterým označujeme velké těleso magmatického původu, nacházející se většinou v hlubinách zemské kůry. Název těleso obdrželo od římského pojmenování boha podzemí Plúta. Těleso je tvořeno převážně kyselým magmatem, které je zastoupeno granity. Spodní ohraničení plutonu není většinou známo a šířkově mohou plutony zabírat území od kilometrů až po tisíce kilometrů. Mohou se vyskytovat v celé škále tvarů závislých na hornině, do níž se magma vlévá. Následkem výlevu žhavého magmatu vzniká v okolí plutonu pásmo natavených a částečně přeměněných hornin tzv. kontaktní dvůr či kontaktní lem (literatura v tomto případě zná obě pojmenování).

Vlivem eroze a denudace se pluton obnažuje a vystupuje na zemský povrch. Protože má větší odolnost vůči erozním vlivům, je v krajině zachován jeho ráz a stává se kuriózní dominantou okolí. V některých případech se začne část plutonu odlupovat po blocích ve tvaru desek. V tom případě mluvíme o exfoliačním dómu.

Příkladem plutonu je středočeský pluton, který je třetím největším tělesem v českém masívu. Má přibližnou délku 146 km, šířku 30 km a plochu kolem 3200 km².

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

NotchPeak.jpg
(c) Qfl247 na projektu Wikipedie v jazyce angličtina, CC BY-SA 3.0
Notch Peak, the most prominent feature in the House Range, Utah. Since the definition of 'cliff' varies, depending on the source, this is the tallest carbonate rock cliff in North America and/or the second tallest pure vertical drop in the United States. Along with the cliff and Sawtooth Canyon below it, you can also see the layered Cambrian to Ordovician passive margin sequence, the pink Notch Peak Monzonite, and the white Lake Bonneville marls.