Počasí

Příznivé počasí s kupovitou oblačností

Počasí je okamžitý stav v ovzduší na určitém místě. Je dáno stavem všech atmosférických jevů pozorovaných na určitém místě a v určitém krátkém časovém úseku nebo okamžiku. Tento stav se popisuje souborem hodnot meteorologických prvků, které byly naměřeny meteorologickými přístroji nebo zjištěny pozorovatelem (např. teplota vzduchu, stav oblačnosti, rychlost a směr větru, déšť, sněžení apod.)

Změny počasí jsou způsobeny především zemskou rotací. Ohromné masy vzduchu a vody vlivem zemské rotace mají na severní polokouli tendenci pohybovat se ve směru hodinových ručiček. Na jižní polokouli se tyto masy pohybují opačným směrem.

Počasí je jedním jedinečným stavem atmosféry. Počasí je obvykle chápáno jako stav troposféry, protože ta je člověku nejblíže a bezprostředně ho obklopuje. Obecný typ počasí v oblasti se nazývá podnebí nebo klima. Počasí se může měnit velmi rychle, změna klimatu je obvykle velmi pozvolná (současné globální oteplování probíhá ale relativně rychle).

Kromě počasí se také používá, respektive používalo, termínu „povětří“ či „povětrnost“. Oba termíny jsou však zastaralé a mohou mít také jiný význam.

Velká pozornost je věnována předpovědi počasí, protože počasí ovlivňuje všechny lidské činnosti. Počasím se zabývá meteorologie, respektive fyzika atmosféry.

Extrémní počasí

Nejchladnější teplota byla zaznamenána na výzkumné stanici Vostok v Antarktidě, kde 21. července 1983 naměřili -89,2 °C. Za místo s nejvyšší naměřenou teplotu se dlouho považovalo libyjské El 'Azizie, kde se 13. září 1922 teplota vyšplhala na 57,8 °C, nicméně v roce 2012 bylo měření revidováno a za teplotní rekord je považováno měření z Údolí smrti, 56,7 °C v červenci 1913.[1]

Odkazy

Reference

  1. https://radiozurnal.rozhlas.cz/neuveritelne-teplotni-rekordy-neco-takoveho-prumerny-evropan-zrejme-nezvladl-6234555 Neuvěřitelné teplotní rekordy. Něco takového by průměrný Evropan zřejmě nezvládl

Literatura

  • ASTAPENKO, Pavel Dmitrijevič; KOPÁČEK, Jaroslav. Jaké bude počasí?. Praha : Lidové nakladatelství, 1987.

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

GoldenMedows.jpg
(c) PiccoloNamek from en.wikipedia.org, CC-BY-SA-3.0
Color-enhanced photo of cumulus clouds above a golden meadow.