Poštovní celina

Také aerogram je poštovní celinou
Český aerogram z roku 1998.

Poštovní celina je v poště používaná dopisnice, obálka apod. s vyobrazenou poštovní známkou či jí nahrazujícím vyobrazením, což z ní dělá státní ceninu.

Popis poštovních celin

Celiny mohou být dopisnice (pohlednice), aerogramy, poštovní obálky a výběrky, na jejich přední – adresní straně (dříve se používalo označení lícová strana) byla vytištěna buď platná poštovní známka, nebo kresba či obrázek ji nahrazující. Na přední lícové straně je vyznačené místo pro napsání adresy. Rubová strana bývá prázdná.

Historie

Nejstarší poštovní celinou je britská obálka navržená výtvarníkem Wiliamem Mulreadym, vydaná spolu s první známkou 6. května 1840. Obálka obsahovala informaci o výplatném Postage one penny nebo Postage two pence.[1]

První dopisnice světa („korespondenční listky“) zavedlo Rakousko-Uhersko na svém území, tedy i v dnešním Česku, 22. září 1869.[2]

Druhy celin

Celina holubí pošty

Je jednoúčelovým druhem celiny určeným pro dopravu zpráv s pomocí cvičených poštovních holubů (viz Holubí pošta). Je přiměřeně lehká a tvarem uzpůsobená objemu pouzdra přenášeného holuby (viz holubí pošta).

Celina s přetiskem

Dodatečně byly na některých celinách (zpravidla na známce) dotištěny či dopsány podle úředního nařízení další údaje, jako jiné číslice, změna státu či jiné zkratky.

Celina s přítiskem

Obdoba celiny s přetiskem, ovšem prováděná mimo vyobrazenou známku. Někdy bylo prováděno úředně, jindy soukromě (např. oslavná akce). [3]

Celina pro potrubní poštu

Byly to téměř klasické celiny s upraveným výplatným, které byly i jinak označené a mnohdy na barevných papírech. První celiny tohoto druhu pro potrubní poštu vydalo Rakousko roku 1875.[4]

Letecká celina

Celina označená pro použité v leteckém provozu (viz letecká pošta). Rozeznáváme letecké dopisnice, letecké obálky, letecké zálepky, aerogramy, pigeongramy. I zde platí, že celina musí mít vytištěnou známku či jiné vyobrazení výplatní hodnoty. [5]

Odkazy

Reference

  1. HRBEK, František. Dva tucty glos k dějinám filatelie VIII.. Infofila [online]. 2003-09-07 [cit. 2021-04-18]. Dostupné online. 
  2. První korespondenční lístek na světě měli v Rakousko-Uhersku. ČT 24 [online]. Českátelevize, 2009-09-22 [cit. 2021-04-17]. Dostupné online. 
  3. AUTORSKÝ KOLEKTIV. Československá filatelie Praga 88. Praha: Rapid, 1988. Kapitola C, s. 94. 
  4. Praga 88, Celina potrubní pošty str. 945
  5. Praga 88, Letecká celina str. 129

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Aerogram 1998.jpg
Autor: Jaroslav Fišer, Licence: CC0
Motivem obrazu známky je silueta dopravního letadla, aerogram je doplněn logem výstavy Praga 1998.
1971-US-Aerogram-England.jpg
1971 US aerogram issued to accommodate postal rate increase from 13 cents to 15. Significant error with the omission of the word "AEROGRAMME" which meant this technically did not meet the U.P.U. standards and some foreign governments did not accept the lower aerogram rate. After a printing of 28 million copies, the same design was issued with the proper wording in December, 1971. Back inscription: "Do not use tape or stickers to seal - No enclosures permitted".