Podřadnost

Hypotaxe, česky podřadnost, je v jazykovědě syntaktický vztah, kdy je jeden syntaktický prvek závisle napojen na druhý. Gramaticky závislý prvek nemůže stát samostatně bez svého řídícího prvku. Podřadnost se nejčastěji uplatňuje v souvětích, kdy vedlejší věty jsou podřadně napojeny na hlavní větu nebo jinou vedlejší větu. Podřadné spojování větných členů je poměrně málo rozšířené: chutný, i když nedostatečný oběd.

Opakem podřadnosti je souřadnost.

Literatura

  • Jiří Černý, Úvod do studia jazyka
  • Encyklopedický slovník češtiny
  • Příruční mluvnice češtiny
  • Fr. Čermák, Jazyk a jazykověda
  • NOVOTNÝ, Jiří a kolektiv. Mluvnice češtiny pro střední školy. Praha: Fortuna, 1992. ISBN 80-85298-32-5. S. 81. 

Související články