Podkmen

Podkmen (subphylum) je taxonomická kategorie mezi kmenem a třídou (nebo supertřídou). U rostlin je obdobným termínem pododdělení. Příkladem jsou podkmeny členovců, například korýši.

Média použitá na této stránce

Clade-grade II.png
Hypothetical cladogram showing two clades (red and blue) and a grade (green).