Podnikání

Podnikání je na území České republiky činnost vymezená zákonem vedoucí k dosažení zisku. Podle § 420 občanského zákoníku platí: „Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.[1][2]

Podnikání v ČR a ve světě

Ze zprávy Doing Bussiness, kterou 31. října 2018 zveřejnila Světová banka (SB) vyplývá, že zemí s nejlepšími podmínkami pro podnikání je Nový Zéland. Česká republika je až na 35. místě, čímž se nachází například před Švýcarskem, Japonskem, Izraelem, Itálií, Slovenskem (42. místo) nebo Maďarskem (53 místo), ale zaostává například za Polskem (33. místo), Ruskem, Rwandou, Kazachstánem nebo Ázerbájdžánem.

ZeměPodmínky pro podnikání
Nový Zéland1
Singapur2
Dánsko3
Hong Kong SAR, China4
Korea, Rep.5
Gruzie6
Norsko7
USA8
Anglie9

Česká republika si pak vede dobře zejména v podmínkách pro zahraniční obchod. V této kategorii jí patří první místo. V kategorii, ve které se porovnávají podmínky pro zahájení podnikání, je však až na 115. místě z celkem 190 států.[3]

Charakteristika

Podnikání je soustavná činnost vymezená zákonem a provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku.[2]

Samostatná činnost spočívá v tom, že určitá právnická nebo fyzická osoba samostatně rozhoduje o tom:

 • jaké statky bude na trhu poskytovat,
 • jakým způsobem a kde bude vytvářet své produkty nebo provozovat své služby,
 • s kým bude spolupracovat,
 • jakým způsobem bude provoz financován,
 • jaká bude právní forma podnikání,
 • jakým způsobem se budou tvořit ceny,
 • jakého zisku se má dosahovat.

Podnikání fyzických osob

Fyzické osoby mohou podnikat na základě živnostenského listu, nebo nově výpisu ze Živnostenského rejstříku, podle toho, zda se jedná o živnost ohlašovací, či koncesovanou. Podnikat se může od zapsání do živnostenského rejstříku. Někdy jsou zapisovány do obchodního rejstříku i fyzické osoby. Existují výjimky popsané v zákoně, kdy nelze podnikat na základě živnostenského listu ani koncesní listiny. Podnikání fyzických osob se dělí na hlavní činnost OSVČ nebo vedlejší činnost OSVČ.[4]

Podnikání právnických osob

Obchodní společnosti (a. s., s. r. o., k. s. či v. o. s.), mohou podnikat také na základě živnostenského listu, ale osoby firmu zakládající musí sepsat společenskou smlouvu a společnost vzniká až zápisem do obchodního rejstříku.

Pozastavení a ukončení podnikání

V případě nouze může podnikatel své podnikání ukončit nebo alespoň pozastavit. To platí jak pro podnikání jako hlavní činnost, tak pro podnikání jako vedlejší činnost. Podnikatel k tomu nemusí mít žádný pádný důvod, ale vždy je třeba změnu podnikání oznámit. V opačném případě mu hrozí pokuty a také pokračující povinnost platit zálohy na pojistném, ačkoliv již třeba reálně nepodniká.

Změnu činnosti musí podnikatel nahlásit na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), ve zdravotní pojišťovně a finančním úřadě. U OSSZ a zdravotní pojišťovně tuto změnu musí nahlásit do osmi dnů, v opačném případě mu hrozí pokuta za porušení oznamovací povinnosti ve výši až 10 000 , u finančního úřadu musí změnu nahlásit do 15 dnů. Mnohem lepší je však nahlásit tuto změnu na živnostenském úřadě, kde stačí bývalému podnikateli vyplnit jen tzv. změnový list na centrálním registračním místě. Skrze něj budou o změně informovány všechny vyjmenované instituce. Centrální registrační místo se nachází také na Czech POINTu.

Reference

 1. Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
 2. a b KOPECKÝ, Martin. PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ [online]. Praha: Hospodářská komora České republiky, 2018-02-01 [cit. 2019-01-31]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-02-01. 
 3. KURZY.CZ. Pro podnikání je nejlepší zemí Nový Zéland, ČR je na 35. místě. www.kurzy.cz [online]. [cit. 2019-01-31]. Dostupné online. 
 4. http://www.podnikatel.cz/specialy/podnikani-na-vedlejsak/

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Ambox globe content.svg
A globe icon in the Ambox-content style. This icon is used for important issues relating to the world and for stating the bias of worldwide information.