Podvýbor pro heraldiku a vexilologii

Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
Vlajka Podvýboru pro heraldiku a vexilologii
Vlajka Podvýboru pro heraldiku a vexilologii
StátČeskoČesko Česko
Založen6. září 1995
Typsoučást Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
PředsedaMatěj Ondřej Havel
MístopředsedaOndřej Babka
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Podvýbor pro heraldiku a vexilologii je jedním z podvýborů Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (VVVKMT) Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.[1]

Předchůdce

Již v letech 1991–1992 existovala Heraldická komise, jako orgán České národní rady (ČNR), zákonodárného sboru České republiky, podřízená VVVKMT. První zasedání komise proběhlo 19. dubna 1991. V té době byly obecní symboly udělovány rozhodnutím předsednictva ČNR.[2]

Personální obsazení Heraldické komise:

  • Předsedkyně: Jiřina Pavlíková (OF)
  • Řada členů bývalé Komise pro znaky měst, zřízené při archivní správě ČR, dva vexilologové a výtvarník

Dne 1. července 1992 byla (usnesením VVVKMT č. 3) zřízena stálá heraldická komise. Personální obsazení stálé heraldické komise:[2]

Historie

Podvýbor mohl vzniknout na základě zákona č. 90/1995 Sb. ze dne 19. dubna 1995 o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Ten umožňuje výborům (§ 32) zřizovat podvýbory (§ 44) pro řešení určité otázky nebo souboru otázek. První Podvýbor pro heraldiku byl zřízen dne 6. září 1995 (usnesením VVVKMT č. 385).[2] 8. listopadu 2000 byl usnesením č. 196 ze 39. schůze VVVKMT přejmenován na současný název.[3]

Vznik podvýboru souvisí se změnami po roce 1989 a s možností obcí požádat o udělení vlastní vlajky a znaku. Obecní symboly eviduje v Česku od roku 2005 Registr komunálních symbolů (REKOS) spravovaný parlamentem.[4] Registr navrhl v průběhu 4. volebního období tehdejší místopředseda podvýboru Zbyněk Novotný (ODS).[5]

Činnost

Podvýbor projednává při svých jednáních (která jsou dle zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny neveřejná), popř. doporučuje ke schválení obecní symboly (znak a vlajku). V letech 2001–2003 to byly i symboly krajů České republiky. Symboly poté uděluje předseda Poslanecké sněmovny na základě doporučení Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Podvýbor vytvořil pro svou činnost:

  • Základní heraldické zásady pro tvorbu nových obecních symbolů[6]
  • Základní vexilologické zásady pro tvorbu nových obecních symbolů[7]

Personální obsazení podvýboru

Členy podvýborů mohou být pouze poslanci. Protože mezi poslanci nejsou heraldici ani vexilologové, pracuje při podvýboru skupina expertů těchto pomocných věd historických.

1995–1996

V 1. volebním období:[2]

1996–1998

Ve 2. volebním období:[2]

Expertní skupina – od 5. prosince 1996 Mgr. Pavel Fojtík

1998–2002

Ve 3. volebním období:[3]

Expertní skupinu tvořili v tomto volebním období: PhDr. Zbyšek Svoboda, Ing. Aleš Brožek, Mgr. Pavel Fojtík, Jiří Louda, PhDr. Karel Müller, Mgr. Pavel Palát, Jan Pelant, PhDr. Pavel R. Pokorný, PhDr. Zbyšek Svoboda, PhDr. Ivan Štarha, Michal Vitanovský a Aleš Zelenka[8][2]

2002–2006

Ve 4. volebním období:[9][10]

Expertní skupinu tvořili v tomto volebním období: PhDr. Karel Müller, Mgr. Pavel Palát, PhDr. Ivan Štarha, PhDr. Zbyšek Svoboda, Mgr. Pavel Fojtík, Ing. Petr Exner

2006–2010

V 5. volebním období:[11]

Expertní skupinu tvořili v tomto volebním období: Ing. Petr Exner, Mgr. Pavel Fojtík, PhDr. Karel Müller, Mgr. Pavel Palát, PhDr. Zbyšek Svoboda, PhDr. Ivan Štarha a Pavel Štulc[12]

2010–2013

V 6. volebním období:[13]

Expertní skupinu tvořili v tomto volebním období: heraldici PhDr. Jakub Hrdlička, PhDr. Karel Müller, PhDr. Ivan Štarha, Pavel Štulc, Doc. PhDr. Jan Županič, Ph.D. a vexilologové Ing. Petr Exner, Mgr. Pavel Fojtík a PhDr. Zbyšek Svoboda.[14]

2013–2017

V 7. volebním období:[15]

  • Předseda: Mgr. Vítězslav Jandák (ČSSD) – (23. ledna 2014 – 9. června 2017)
  • Člen / Místopředseda / Předseda: PaedDr. Mgr. Augustin Karel Andrle Sylor (Úsvit) – (člen 23. ledna 2014 – 26. února 2014, místopředseda 26. února 2014 – 27. června 2017, předseda 27. června 2017 – 26. října 2017)
  • Člen / Místopředseda: Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D. (TOP 09) – (člen 23. ledna 2014 – 26. února 2014, místopředseda 26. února 2014 – 26. října 2017)
  • Člen: JUDr. Jeroným Tejc (ČSSD)

Na první schůzi podvýboru 26. února 2014 byla schválena expertní skupina ve složení Ing. Petr Exner, Mgr. Pavel Fojtík, PhDr. Jakub Hrdlička, PhDr. Karel Müller, PhDr. Zbyšek Svoboda, PhDr. Ivan Štarha a Prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.[16]

2017–2021

V 8. volebním období:[17]

Expertní skupinu tvoří: Ing. Petr Exner, Mgr. Pavel Fojtík, JUDr. Marcela Havrdová, PhDr. Karel Müller, PhDr. Zbyšek Svoboda a Prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

2021–2025

V 9. volebním období:[18]

Expertní skupinu tvoří: Ing. Petr Exner, Mgr. Pavel Fojtík (zemřel 26. března 2023), PhDr. Karel Müller, PhDr. Zbyšek Svoboda, Prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. a Mgr. Petr Houzar, Dis., Ph.D.

Emblém a vlajka

V roce 2002 vytvořil ak. sochař Michal Vitanovský emblém podvýboru. Ten je tvořen českým lvem držícím v pravé přední tlapě vlajku a v levé štít, obojí prázdné, jako symbol nikdy nekončícího vexilologického a heroldského úsilí.[19]

V roce 2019 byla zaregistrována (v Národním registru vlajek a praporů) i vlajka podvýboru. Ta je tvořena listem o poměru stran 2:3 s modrým žerďovým klínem a dvěma vodorovnými pruhy, bílým a červeným. V klínu je bílý emblém podvýboru.[20]

Odkazy

Reference

Související články

Média použitá na této stránce

Flag of the Czech Republic.svg
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“