Poezie všedního dne

Poezie všedního dne je forma poezie, jež má být srozumitelná širokým vrstvám. Vybírá si témata z všedního života. Poezie všedního dne vznikla v Československu v druhé polovině 50. let 20. století. Pojem byl zaveden členy literární skupiny Květen (pod časopisem Květen), kteří chtěli odpustit dosavadní rétoriku či abstraktnost a nahradit ji střízlivějším pohledem na všední realitu, racionalitou nebo prokázanými fakty. Užívala tak například volné veršové formy, nepatetický a prostý jazyk. Někdy jí byla vytýkána přílišná popisnost.[1]

V mnohém navazovala na díla některých starších básníků, třeba Melancholické procházky Ivana Blatného. Mezi básníky všedního dne řadíme především Miroslava Floriana, Jiřího Šotolu, Karla Šiktance nebo Miroslava Holuba.[2] Zastánkyní tohoto stylu byla fotografka Marie Šechtlová.

Odkazy

Reference

  1. Poezie všedního dne. Vždy Nahoře [online]. [cit. 2019-04-28]. Dostupné online. 
  2. PRAVDA, Jiří. Hlavní rysy vývoje české poezie po roce 1945. iMaturita.cz [online]. [cit. 2019-04-28]. Dostupné online. 

Související články