Pogrom

Oběti, většinou židovské děti po pogromu v Jekatěrinoslavu (dnes Dnipro) v roce 1905

Jako pogromy (z ruského „gromiť“, громить ve významu „pustošit, drtit“) byly v původním významu označovány rasové nepokoje zaměřené proti židům. V přeneseném významu může pojem označovat obecně krvavé masové pronásledování, vraždění skupiny obyvatel jiného náboženského přesvědčení nebo příslušníků jiné etnické skupiny a také se dá nazývat tzv. náhony (nadběhnutí více pogromských přívrženců proti židům).[1]

Pogromy ve středověké Evropě

Židé se stali obětními beránky v polovině 14. století, kdy Evropu ničily epidemie plicního moru zvaného „černá smrt“, které zahubily velké procento populace. Papež Klement VI. násilí odsoudil, ale přesto docházelo k pogromům po celé Evropě a bylo zničeno na 510 židovských komunit.[2] Císař Karel IV. toleroval protižidovské pogromy v německých říšských městech, například roku 1349 udělil Norimberku povolení srovnat židovskou čtvrť se zemí a pro případný pogrom předem vyhlásil amnestii,[3] ale v samotné Koruně české Židy z ekonomických důvodů chránil.[4]

K nejhoršímu pogromu v českých zemích došlo o Velikonocích roku 1389, kdy pod (údajnou) záminkou, že židovským chlapcem byl znesvěcen kříž nesený křesťany v průvodu, došlo k vydrancování pražského ghetta a k vyvraždění téměř celé židovské komunity v Praze.[5] Událost vešla ve známost jako Krvavé Velikonoce.

Během Chmelnického povstání na Ukrajině proti polsko-litevské nadvládě v letech 1648–1654 zahynuly desetitisíce polských Židů.[6]

Pogromy v Rusku

Pogromy ve Lvově v červenci 1941 spáchané ukrajinskými nacionalisty ve spolupráci s Němci

Pogromy se staly běžným jevem během masové vlny protižidovských bouří, které se přehnaly západními oblastmi Ruského impéria v roce 1881 poté, co byli židé nespravedlivě obviněni ze zavraždění cara Alexandra II. Bezprostředně po propuknutí pogromů byly ve 166 městech zničeny tisíce židovských domů, celé rodiny byly uvrženy do krajní bídy, docházelo ke znásilňování žen, mnoho mužů, žen i dětí bylo zabito nebo zraněno. K nejhoršímu pogromu došlo 26. dubna 1881 v Kyjevě, k dalším velkým pogromům došlo ve Varšavě a v Oděse.[7]

Nový car Alexandr III. z nepokojů obvinil židy a vydal k jejich omezení soubor tvrdých nařízení. Pogromy pokračovaly za mlčenlivé nečinnosti úřadů až do roku 1884. Další, ještě krvavější vlna pogromů, která za sebou nechala přibližně 2000 mrtvých a mnoho zraněných Židů, propukla v letech 19031906. Během ruské občanské války (19171922) došlo na různých místech Ruska a Ukrajiny k 887 pogromům s počtem židovských obětí mezi 70–250 000. Přibližně 40 % z nich měli na svědomí ozbrojenci bojovníka za Ukrajinskou národní republiku Simona Petljury, 25 % Zelená armáda a různé nacionalistické a anarchistické bandy, 17 % bělogvardějci (zvláště oddíly Antona Děnikina) a 8,5 % Rudá armáda.

Od počátku do poloviny 20. století docházelo k pogromům také v Polsku, Argentině a v celém arabském světě. Krajně ničivé pogromy se objevily během druhé světové války, kdy došlo i k rumunskému pogromu v Iaşi, kde bylo zabito 14 000 židů, a k pogromu v Jedwabnem v Polsku s 380 – 1600 oběťmi. Poslední zaznamenaný velký pogrom v Evropě byl poválečný pogrom v Kielcích v Polsku, ke kterému došlo 4. července 1946.[8] Při pogromu na Slovensku 24. září 1945 byly desítky Židů těžce zraněny[9], v současnosti v Topoľčanech nežije ani jeden obyvatel židovského původu.[10]

Historie pogromů

 • 387 – pogrom v Římě
 • 516 – pogrom v Clermon
 • 519 – pogrom v Ravenně
 • 1013 – pogrom v Korgově
 • 1016 – pogrom ve Vormse
 • 1096 – pogrom v Mainzu
 • 1108 – pogrom v Toledu
 • 1113 – pogrom v Kyjevě
 • 1113 – vyhnání z Kyjevské Rusi
 • 1146 – pogrom v Německu
 • 1147 – vyhnaní z Francie
 • 1171 – pogrom v Bluji
 • 1171 – vyhnání z Itálie
 • 1188 – vyhnání z Anglie
 • 1189 – pogrom v Londýně
 • 1198 – vyhnání z Anglicka
 • 1212 – pogrom v Toledu
 • 1235 – pogrom ve Fuldě
 • 1236 – pogrom v Puagi
 • 1262 – pogrom v Londýně
 • 1265 – pogrom v Koblenzi
 • 1283 – pogrom v Mainzu
 • 1285 – pogrom v Mnichově
 • 1287 – pogrom v Anglii
 • 1290 – vyhnání z Anglie
 • 1292 – pogrom v Kolumare
 • 1298 – vyhnání ze Švýcarska
 • 1301 – pogrom v Magdeburgu
 • 1306 – vyhnaní z Francie
 • 1328 – pogrom v Naparre
 • 1336 – pogrom v Toledu
 • 1349 – pogrom v Savojsku
 • 1351 – pogrom v Königsbergu
 • 1355 – pogrom v Toledě
 • 1360 – vyhnání z Uherska
 • 1380 – pogrom v Paříži
 • 1391 – pogrom v Barceloně
 • 1391 – pogrom v Toledě
 • 1391 – vyhnání ze Španělska
 • 1394 – vyhnání z Francie
 • 1407 – pogrom v Krakově
 • 1407 – vyhnání z Polska
 • 1411 – pogrom ve Španělsku
 • 1421 – pogrom ve Vídni
 • 1449 – pogrom v Lisabonu
 • 1464 – pogrom v Krakově
 • 1467 – pogrom v Toledě
 • 1467 – pogrom v Norimberku
 • 1469 – pogrom v Poznani
 • 1486 – pogrom v Toledě
 • 1492 – vyhnání ze Španělska
 • 1492 – vyhnaní ze Sicílie
 • 1494 – pogrom v Neapoli
 • 1495 – vyhnání z Florencie
 • 1495 – vyhnání z Litvy a Kijeva
 • 1496 – vyhnání z Portugalska
 • 1506 – pogrom v Lisabonu
 • 1510 – vyhnání z Anglie
 • 1516 – vyhnání z Portugalska
 • 1516 – zákaz usazení se v Benátkach
 • 1541 – vyhnání z Rakouska
 • 1555 – vyhnání z Portugalska
 • 1555 – zákaz usazení se v Římě
 • 1567 – vyhnání z Itálie
 • 1570 – vyhnání z Německa
 • 1580 – vyhnání z Novgorodu (Ivan Hrozný)
 • 1591 – vyhnání z Francie
 • 1592 – pogrom ve Vilniusu
 • 1614 – pogrom ve Frankfurtu
 • 1616 – vyhnání ze Švýcarska
 • 1629 – vyhnání ze Španělska
 • 1629 – vyhnání z Portugalska
 • 1634 – vyhnání ze Švýcarska
 • 1655 – vyhnání ze Švýcarska
 • 1658 – pogrom ve Velkopolsku
 • 1680 – pogrom v Madridu
 • 1686 – pogrom v Budapešti
 • 1701 – vyhnání ze Švýcarska
 • 1660 – vyhnání z Kijeva
 • 1716 – pogrom v Poznani
 • 1761 – pogrom v Jemenu
 • 1806 – „ultimátum“ od Napoleona
 • 1828 – vyhnání z Kijeva
 • 1911 – předpogromový stav v Rusku ve spojitosti se zavraždením Petra Stolypina Židem Mordekajem Herškovicem
 • 1939-1944 – vyhnání a genocída Židů v Evropě
 • 1946 – pogrom v Kielcích

Odkazy

Reference

 1. http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/pogrom
 2. Durant, Will. The Renaissance, Simon and Schuster (1953), st. 730–731, ISBN 0-671-61600-5
 3. "Karel IV., jaký byl". Respekt. 28. listopadu 2010.
 4. PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Sefer, 2001. ISBN 80-85924-33-1. S. 28–38. 
 5. Krvavé Velikonoce. Před 630 lety došlo k nejhoršímu středověkému českému pogromu. Dotyk [online]. 2019-04-18 [cit. 2021-03-03]. Dostupné online. 
 6. "Kozácké masakry zrodily židovského Mesiáše, dožil v zajetí jako muslim". iDNES. 17. dubna 2016.
 7. http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/pogroms.html
 8. "Pogromy v poválečném Polsku". holocaust.cz
 9. "Pogromy na Slovensku 1945-1948". holocaust.cz
 10. "Topoľčanský protižidovský pogrom 24. září 1945". 7.12.2015

Literatura

 • PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer, 1993. 430 s. ISBN 80-900895-4-2. 
 • TUMIS, Stanislav. Pogroms in Ukraine 1919. Prague Papers on the History of International Relations. 2004, roč. 8, s. 171–227. Dostupné online [PDF]. ISBN 80-7308-093-1. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Lviv pogrom (June - July 1941).jpg
Photograph of the Lviv pogrom on or around 1 July 1941 in Lviv, German-occupied Poland (now Ukraine). The Germans encouraged attacks on the Jewish community in two pogroms, 30 June – 2 July 1941 and 25 – 29 July 1941, during which around 6,000 Polish Jews were killed by Ukrainian nationalists and local people.
John-Paul Himka (2011). "The Lviv Pogrom of 1941: The Germans, Ukrainian Nationalists, and the Carnival Crowd". Canadian Slavonic Papers 53 (2–4): 209–243.: "A woman stripped to her underwear is being chased by a uniformed boy with a stick as well as by an adolescent. The action is taking place near Zamarstyniv street prison [Lviv], on a street then called Pompierska. Now that street is called Vesela, that is, HappyStreet. (Courtesy of Wiener Library)" (p. 233). "One of the characteristic features of the pogrom was the maltreatment and humiliation of Jewish women. The scenes at Zamarstyniv street were photographed by a German camera crew; there is also a film of the abuse" (p. 213). Of this image, figure 4: "In the women's action of 1 July, memoirs and photographs show the perpetrators as mainly grown men, but also teenagers and even children (Figure 4)" (p. 233).
Himka writes of the photographs: "The major collection of photographs is in the Wiener Library, photos 1615, 1618, 1635, 1650, 1676, 1677 (photo 1647 actually shows a naked and bloodied man). These photos are frequently reproduced. ... Another photo from this same incident is in USHMM, Photo Archives, 86319" (p. 213, note 13).
There is also a film of the pogrom: "USHMM Film Archive, tape 402, story RG-60.0441. This film is in very damaged condition. But many stills made from a less deteriorated copy are available in USHMM, Photo Archives, 73666" (Himka, p. 213, note 14). For more on the film, see below.