Pohřebiště

Pohřebiště před odkrytím Alemanských hrobů, Sasbach (Ortenau)
Výzkum pohřebiště – dvojitý hrob

Pohřebiště je pojem širokého významu. Může označovat neohraničené pohřební pole (německy: Gräberfeld, anglicky Grave field) v rovině či na návrší.

Charakteristika

Slovo pohřebiště nejčastěji označuje archeologické naleziště, kam byli v prehistorických a pozdějších dobách rituálně pohřbíváni lidé a jejichž hroby mohou obsahovat cenné archeologické nálezy - nádoby, šperky či milodary. Také může označovat čestné pohřebiště, například Pohřebiště českých panovníků, Pohřebiště československých legionářů ve Vladivostoku.

Specifické termíny:

  • Nekropole (ze starořeckých slov νεκρός mrtvých a πόλις město) označuje starověké až novověké ohraničené pohřebiště určité společenské skupiny nebo rodu, vytvořené a zaplňované podle rituálů. Může být rovinné, ve svahu, na návrší, v kostele či v kryptě. K nejznámějším nekropolím patří starověká Gíza v Egyptě. K nekropolím se řadí také z kamení a hlíny navršená mohyla a kurgan.
  • Hřbitov je český termín pro středověké až novověké pohřebiště, etymologicky související s pohřebištěm, odvozený od základu pohřbít, pohrabat.[1] Unikátní je proto, že v evropských jazycích jej nahrazují termíny odvozené z latinského coemeterium (cemetery, cmentarz, ...).

Odkazy

Reference

  1. Josef Jungmann: Slovník česko-německý, díl III., P–R. 1. vydání, Praha 1837, s. 225, online

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Maidligrab.jpg
Autor: Photographed by Albärt, fotografiärt im Jülli 2006, Licence: CC BY-SA 3.0
Remainings of two girls of the Alamannic graveyard at Behans near Sasbach am Rhein, Germany. Around 6th and 7th century. The larger girs is approx. 145 cms. Two burrials in one grave are very rare in this period.
Verfärbige.jpg
Autor: Photographed by Albärt, fotografiärt im Jülli 2006, Licence: CC BY-SA 3.0
Graves before their excarvation. Alamannic graveyard at Behans near Sasbach am Rhein, Germany of the 6th and 7th century.