Pohřebiště českých panovníků

Crown of St. Wenceslas.svg
Small coat of arms of the Czech Republic.svg
Interiér chrámu svatého Víta
Hrobka českého knížete Vratislava I. (otce sv. Václava)
Hrobka krále Přemysla Otakara II. v chrámu svatého Víta

Tento seznam pohřebišť českých panovníků zahrnuje místa posledního odpočinku panovníků Českého knížectví a později království (české krále a královny). České země jsou královstvím (dědičný královský titul) od roku 1198, od roku 1526 pak královstvím pod habsburským žezlem, kdy čeští panovníci byli společní pro Svatou říši římskou a později pro Rakouské císařství a Rakousko-Uhersko)

Seznam českých knížat a jejich pohřebišť

JménoDoba životaMísto pohřbení
Bořivoj I.852/855–888/890Neznámé
Svatopluk Velkomoravský?–894Neznámé, pravděpodobně v boční kapli chrámového komplexu v Sadech u Uherského Hradiště
Spytihněv I.875–915Pravděpodobně kostel Panny Marie na Pražském hradě
Vratislav I.888–921Bazilika svatého Jiří na Pražském hradě
Svatý Václavasi 907–935Původně v kostele sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi, poté v jižní apsidě rotundy sv. Víta v Praze (dnes kaple svatého Václava v katedrále svatého Víta)
Boleslav I.asi 915–973Neznámé
Boleslav II.932–999Bazilika svatého Jiří na Pražském hradě
Boleslav III.okolo 965–1037Neznámé
Vladivoj?–1003Neznámé
Boleslav Chrabrý967–1025Katedrála sv. Petra a Pavla v Poznani
Jaromír?–1035Pravděpodobně Bazilika svatého Jiří na Pražském hradě
Oldřich?–1034Pravděpodobně Bazilika svatého Jiří na Pražském hradě
Břetislav I.1002/1005–1055Rotunda svatého Víta v Praze, po přestavbě kaple Nejsvětější Trojice katedrály svatého Víta
Spytihněv II.1031–1061Bazilika svatého Víta v Praze, po přestavbě kaple Nejsvětější Trojice katedrály svatého Víta
Vratislav II. (král)okolo 1033–1092Bazilika svatého Petra a Pavla na Vyšehradě
Konrád I. Brněnskýasi 1035–1092Bazilika svatého Petra a Pavla na Vyšehradě
Břetislav II.?–1100Bazilika svatého Víta v Praze, po přestavbě kaple sv. Jana Křtitele katedrály svatého Víta
Bořivoj II.okolo 1064–1124Bazilika svatého Víta v Praze, po přestavbě kaple sv. Jana Křtitele katedrály svatého Víta
Svatopluk Olomoucký?–1109Kladrubský klášter
Vladislav I.?–1125Kladrubský klášter
Soběslav I.1090–1140Bazilika svatého Petra a Pavla na Vyšehradě
Vladislav II. (král)1110–1174Původně v Míšni, poté ve Strahovském klášteře
Bedřich1141/1142–1189Bazilika svatého Víta v Praze, po přestavbě snad v královské kryptě katedrály svatého Víta
Soběslav II.asi 1028–1180Bazilika svatého Petra a Pavla na Vyšehradě
Konrád II. Ota1136/1141–1191Původně klášter Montecassino v Itálii, poté v bazilice svatého Víta v Praze, po přestavbě patrně v královské kryptě katedrály svatého Víta
Václav II. (kníže)1137–1192Neznámé
Jindřich Břetislav?–1197Klášter Doksany
Vladislav Jindřich1160/1165–1222Klášter na Velehradě

Seznam českých králů, jejich manželek a jejich pohřebišť

Jméno a doba vládyDoba životaMísto pohřbení
Přemysl Otakar I.

1198–1230, jako kníže už 1192–1193 a znovu 1197–1198

1155–1230Saská kaple (kaple sv. Ostatků) v katedrále svatého Víta v Praze
Adléta Míšeňská1160–1211Klášter Svatého kříže, Míšeň
Konstancie Uherská1181–1240Klášter Porta coeli v Předklášteří u Tišnova, Jižní Morava
Václav I.

1230–1253

1205–1253Anežský klášter v Praze
Kunhuta Štaufská1200–1248Anežský klášter v Praze
Přemysl Otakar II.

1253–1278

1132–1278Původně minoritský klášter ve Znojmě, poté v Saské kapli (kapli sv. Ostatků) v katedrále svatého Víta v Praze
Markéta Babenberská1204–1266Klášter Lilienfeld, Dolní Rakousy
Kunhuta Uherská1246–1285Anežský klášter v Praze
Václav II.

1278–1305

1271–1305Zbraslavský klášter v Praze
Guta Habsburská1271–1297Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze
Eliška Rejčka1288–1335Starobrněnský klášter v Brně
Václav III.

1305–1306

1289–1306Původně v olomoucké katedrále svatého Václava, poté ve Zbraslavském klášteře v Praze
Viola Těšínská1290–1317Vyšebrodský klášter
Rudolf I.

1306–1307

1282–1307Královská hrobka v katedrále svatého Víta v Praze
Jindřich Korutanský

1306, 1307–1310

1265–1335Klášterní kostel kláštera Stams v Tyrolsku
Anna Česká1290–1313Dominikánský kostel v Bolzanu, Itálie
Adléta Brunšvická1300–1320Klášterní kostel kláštera Stams v Tyrolsku
Beatrix Savojská1310–1331Klášterní kostel kláštera Stams v Tyrolsku

[zdroj?]

Jan Lucemburský

1310–1346

1296–1346Původně pohřben v klášteře Altmünster v Lucembursku. V letech 18381946 byly Janovy ostatky uloženy v sarkofágu v Kastelské ermitáži. Roku 1946 byly přemístěny do katedrály Notre-DameLucemburku
Eliška Přemyslovna1292–1330Zbraslavský klášter v Praze
Beatrix Bourbonská1320–1383Původně v bazilice St-Denis u Paříže; poté v katedrále Notre-Dame v Lucembursku[zdroj?]
Karel I. (IV.)

1346–1378 (také císař římský)

1316–1378Královská hrobka v katedrále svatého Víta v Praze
Blanka z Valois1317–1348Královská hrobka v katedrále svatého Víta v Praze
Anna Falcká1329–1353Královská hrobka v katedrále svatého Víta v Praze
Anna Svídnická1339–1362Královská hrobka v katedrále svatého Víta v Praze
Alžběta Pomořanská1347–1393Královská hrobka v katedrále svatého Víta v Praze
Václav IV.

1378–1419 (také římský král)

1361–1419Původně ve Zbraslavském klášteře, poté v Královské hrobce v katedrále svatého Víta v Praze
Jana Bavorská1356–1386Královská hrobka v katedrále svatého Víta v Praze
Žofie Bavorská1376–1425Katedrála svatého Martina v Bratislavě
Zikmund Lucemburský

1419–(1436)–1437 (také císař římský)

1368–1437Katedrála ve Velkém Varadíně (Oradea), Rumunsko
Marie Uherská1370–1395Katedrála ve Velkém Varadíně (Oradea), Rumunsko
Barbora Celjská1391–1451Martinická kaple v katedrále svatého Víta v Praze, hrob se nedochoval.
Albrecht I.

1437–1439 (také římský král)

1307–1439Katedrála ve Stoličném Bělehradě, Uhry
Alžběta Lucemburská1409–1442Katedrála ve Stoličném Bělehradě, Uhry
Ladislav I. Pohrobek

1453–1457

1440–1457Královská hrobka v katedrále svatého Víta v Praze
Jiří z Poděbrad

1458–1471

1420–1471Královská hrobka v katedrále svatého Víta v Praze
Kunhuta ze Šternberka1425–1449Farní kostel Povýšení svatého KřížePoděbradech, Střední Čechy
Johana z Rožmitálu?–1475Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze
Vladislav II.

1471–1516

1456–1516Katedrála ve Stoličném Bělehradě, Uhry
Barbora Braniborská1464–1515Klášter Heilsbronn, Německo
Beatrix Neapolská1457–1508Klášter S. Pietro v Neapoli[zdroj?]
Anna z Foix a Candale1469–1506Katedrála ve Stoličném Bělehradě, Uhry
Matyáš Korvín

Český vzdorokrál 1469–1490

1443–1490Katedrála ve Stoličném Bělehradě, Uhry
Beatrix Neapolská1457–1508Klášter S. Pietro v Neapoli
Ludvík II.

1516–1526

1506–1526Bazilika ve Stoličném Bělehradě, Uhry
Marie Habsburská1505–15589. kaple Panteonu infantů v klášteře svatého Vavřince v Escorialu
Fridrich Falcký

Český vzdorokrál 1619–1620

1596–1632neznámé
Alžběta Stuartovna1596–1662Westminsterské opatství

Seznam českých králů, kteří byli zároveň králové a císaři Svaté říše římské, a jejich manželek

Truchlící Čechie držící svatováclavskou korunu na rakvi Marie Terezie v kapucínské kryptě ve Vídni
Jméno a doba vládyDoba životaMísto pohřbení
Ferdinand I. Habsburský

1526–1564

1503–1564Colinovo Královské mauzoleum v katedrále svatého Víta v Praze
Anna Jagellonská1503–1547Colinovo Královské mauzoleum v katedrále svatého Víta v Praze
Maxmilián II. Habsburský

1564–1576

1527–1576Colinovo Královské mauzoleum v katedrále svatého Víta v Praze
Marie Španělská1528–1603Chór kláštera Santa Clara de las Descalzas Reales v Madridu
Rudolf II.

1576–1611

1552–1612Královská hrobka v katedrále svatého Víta v Praze
Matyáš Habsburský

1611–1619

1557–1619Zakladatelská hrobka v Císařské hrobce ve Vídni; srdce v Hrobce srdcí (Herzgruft) v augustiniánském kostele ve Vídni
Anna Tyrolská1585–1618Zakladatelská hrobka v Císařské hrobce ve Vídni; srdce v Hrobce srdcí (Herzgruft) v augustiniánském kostele ve Vídni
Ferdinand II. Štýrský

1619, 1620–1637

1578–1637Císařské mauzoleum poblíž katedrály ve Štýrském Hradci; srdce v Hrobce srdcí (Herzgruft) v augustiniánském kostele ve Vídni
Marie Anna Bavorská1574–1616Císařské mauzoleum poblíž katedrály ve Štýrském Hradci; srdce v Hrobce srdcí (Herzgruft) v augustiniánském kostele ve Vídni
Eleonora Gonzaga1598–1655Původně v klášteře karmelitek, od roku 1782 ve Vévodské hrobce katedrály svatého Štěpána ve Vídni
Ferdinand III. Habsburský

1637–1657

1608–1657Původně v katedrále ve Štýrském Hradci, poté v Leopoldově hrobce v Císařské hrobce ve Vídni; srdce v Hrobce srdcí (Herzgruft) v augustiniánském kostele ve Vídni
Marie Anna Španělská1606–1646Leopoldova hrobka v Císařské hrobce ve Vídni
Marie Leopoldina Tyrolská1632–1649Původně v katedrále ve Štýrském Hradci, poté v Leopoldově hrobce v Císařské hrobce ve Vídni
Eleonora Magdalena Gonzagová1630–1686Leopoldova hrobka v Císařské hrobce ve Vídni; srdce v Hrobce srdcí (Herzgruft) v augustiniánském kostele ve Vídni
Leopold I.

1657–1705

1640–1705Karlova hrobka v Císařské hrobce ve Vídni; srdce v Hrobce srdcí (Herzgruft) v augustiniánském kostele ve Vídni
Markéta Tereza Španělská1651–1673Leopoldova hrobka v Císařské hrobce ve Vídni; srdce v Hrobce srdcí (Herzgruft) v augustiniánském kostele ve Vídni
Klaudie Felicitas Tyrolská1653–1676Dominikánský kostel ve Vídni; srdce: Císařská hrobka ve Vídni
Eleonora Magdalena Falcko-Neuburská1655–1720Leopoldova hrobka v Císařské hrobce ve Vídni
Josef I. Habsburský

1705–1711

1678–1711Karlova hrobka v Císařské hrobce ve Vídni; srdce v Hrobce srdcí (Herzgruft) v augustiniánském kostele ve Vídni
Amálie Vilemína Brunšvicko-Lüneburská1673–1742Klášter salesiánek ve Vídni; srdce: Karlova hrobka v Císařské hrobce ve Vídni
Karel VI.

1711–1740

1685–1740Karlova hrobka v Císařské hrobce ve Vídni; srdce v Hrobce srdcí (Herzgruft) v augustiniánském kostele ve Vídni
Alžběta Kristýna Brunšvicko-Wolfenbüttelská1691–1750Karlova hrobka v Císařské hrobce ve Vídni; srdce v Hrobce srdcí (Herzgruft) v augustiniánském kostele ve Vídni
František I. Štěpán Lotrinský1708–1765Hrobka Marie Terezie v Císařské hrobce ve Vídni; srdce v Hrobce srdcí (Herzgruft) v augustiniánském kostele ve Vídni
Marie Terezie

1740–1780

1717–1780Hrobka Marie Terezie v Císařské hrobce ve Vídni; srdce v Hrobce srdcí (Herzgruft) v augustiniánském kostele ve Vídni
Karel VII. Bavorský

český vzdorokrál 1741–1743

1697–1745Knížecí hrobka v kostele sv. Kajetána v Mnichově, srdce v kapli Panny Marie v Altöttingu
Marie Amálie Rakouská1701–1756Knížecí hrobka v kostele sv. Kajetána v Mnichově, srdce v altöttinské kapli Panny Marie
Josef II.

1780–1790

1741–1790Hrobka Marie Terezie v Císařské hrobce ve Vídni
Isabela Bourbonsko-Parmská1741–1763Hrobka Marie Terezie v Císařské hrobce ve Vídni
Marie Josefa Bavorská1739–1767Hrobka Marie Terezie v Císařské hrobce ve Vídni
Leopold II.

1790-1792

1747–1792Toskánská hrobka v Císařské hrobce ve Vídni; srdce v Hrobce srdcí (Herzgruft) v augustiniánském kostele ve Vídni
Marie Ludovika Španělská1745–1792Toskánská hrobka v Císařské hrobce ve Vídni;
František I.

1792–1835, od roku 1804 císař rakouský

1768–1835Františkova hrobka v Císařské hrobce ve Vídni; srdce v Hrobce srdcí (Herzgruft) v augustiniánském kostele ve Vídni
Alžběta Vilemína Württemberská1767–1790Františkova hrobka v Císařské hrobce ve Vídni; srdce v Hrobce srdcí (Herzgruft) v augustiniánském kostele ve Vídni
Marie Tereza Neapolsko-Sicilská1772–1807Františkova hrobka v Císařské hrobce ve Vídni
Marie Ludovika Rakouská-Este1787–1816Františkova hrobka v Císařské hrobce ve Vídni; srdce v Hrobce srdcí (Herzgruft) v augustiniánském kostele ve Vídni
Karolína Augusta Bavorská1792–1873Františkova hrobka v Císařské hrobce ve Vídni

Seznam českých králů, kteří byli zároveň rakouskými císaři, a jejich manželek

Rakouská císařská orlice s českým znakem na domě v Praze 1-Starém Městě

Od roku 1804 bylo České království součástí Rakouského, a od roku 1867 rakousko-uherského císařství v personální unii až do roku 1918. Všichni čeští králové (a rakouští císaři), s výjimkou Karla I., byli pochováni v Císařské hrobce ve Vídni. Srdce pohřbených panovníků byla až do poloviny 19. století pohřbena odděleně a nacházejí se v postranní kapli Augustiniánského kostela ve Vídni.

Jméno a doba vládyDoba životaMísto pohřbení
František I.

1792–1835, rakouský císař od roku 1804

1768–1835Františkova hrobka v Císařské hrobce ve Vídni; srdce v Hrobce srdcí (Herzgruft)augustiniánském kostele ve Vídni
Alžběta Vilemína Württemberská1767–1790Františkova hrobka v Císařské hrobce ve Vídni
Marie Tereza Neapolsko-Sicilská1772–1807Františkova hrobka v Císařské hrobce ve Vídni; srdce v Hrobce srdcí (Herzgruft) v augustiniánském kostele ve Vídni; vnitřnosti ve Vévodské hrobce svatoštěpánské katedrály ve Vídni
Marie Ludovika Rakouská-Este1787–1816Františkova hrobka v Císařské hrobce ve Vídni; srdce v Hrobce srdcí (Herzgruft) v augustiniánském kostele ve Vídni; vnitřnosti ve Vévodské hrobce svatoštěpánské katedrály ve Vídni
Karolína Augusta Bavorská1792–1873Františkova hrobka v Císařské hrobce ve Vídni
Ferdinand I.

1835–1848

1793–1875Ferdinandova hrobka v Císařské hrobce ve Vídni; srdce v Hrobce srdcí (Herzgruft) v augustiniánském kostele ve Vídni; vnitřnosti ve Vévodské hrobce svatoštěpánské katedrály ve Vídni
Marie Anna Savojská1803–1884Ferdinandova hrobka v Císařské hrobce ve Vídni
František Josef I.

1848–1916

1830–1916Hrobka císaře Františka Josefa v Císařské hrobce ve Vídni
Alžběta Bavorská1837–1898Hrobka císaře Františka Josefa v Císařské hrobce ve Vídni
Korunní princ Rudolf (následník trůnu)1858–1889Hrobka císaře Františka Josefa v Císařské hrobce ve Vídni
Štěpánka Belgická1864–1945Benediktinské arciopatství Pannonhalma, Maďarsko
František Ferdinand d'Este (následník trůnu)1863–1914Rodinná hrobka na zámku Artstetten
Vévodkyně Žofie Chotková1868–1914Rodinná hrobka na zámku Artstetten
Karel I.

1916–1918

1887–1922Kostel Nossa Senhora v Monte u Funchalu na Madeiře, srdce v Loretánské kapli v klášteře Muri, Aargau, Švýcarsko
Zita Bourbonsko-Parmská1892–1989Pohřební kaple v Císařské hrobce ve Vídni, srdce v Loretánské kapli v klášteře Muri, Aargau, Švýcarsko

Odkazy

Literatura

  • HAMANNOVÁ, Brigitte. Habsburkové : životopisná encyklopedie. Praha: Brána ; Knižní klub, 1996. 408 s. ISBN 80-85946-19-X. 
  • LUTOVSKÝ, Michal; BRAVERMANOVÁ, Milena. Hroby a hrobky našich knížat, králů a prezidentů. Praha: Libri, 2007. 224 s. ISBN 978-80-7277-228-5. 
  • SOMMER, Petr; ŽEMLIČKA, Josef; MAŠEK, Michal, a kol. Vladislav II. Druhý král z Přemyslova rodu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 264 s. ISBN 978-80-7106-512-8. Kapitola Hroby zakladatelů, s. 227–232. 

Související články

Média použitá na této stránce

Rakouský erb.JPG
Autor: VitVit, Licence: CC BY-SA 4.0
Znak Rakouského císařství na domě v Praze
Czechia-mourning-MariaTheresia.JPG
Autor: Bwag, Licence: CC BY-SA 3.0
Socha truchlící Čechie se svatováclavskou korunou oplakávající skon Marie Terezie.
Crown of St. Wenceslas.svg
Autor: Glasshouse, Licence: CC BY-SA 3.0
Svatováclavská koruna (přední strana)
Tomb Vratislaus I of Bohemia Saint George's Basilica Prague Castle.JPG
Autor: Janmad, Licence: CC BY 3.0
The tomb of Vratislaus I of Bohemia in the St. George's Basilica, Prague Castle, Czech Republic