Pohřební urna

Urna

Pohřební urna, zpravidla nazývaná jen urna nebo urna na popel zemřelých, v archeologickém kontextu popelnice, je nádoba určená k ukládání popela po kremaci zemřelých, pokud nebyl popel rozptýlen.

Pohřební popelnice nalézají archeologové jako součást výbavy jednotlivých hrobů na pohřebištích, především na pohřebištích kultur popelnicových polí doby bronzové a starší doby železné (doba halštatská) či na starších pohřebištích slovanských.

Moderní pohřební urny bývají vystaveny v urnovém háji, kolumbáriu, popřípadě soukromě uloženy jako rodinná památka.

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

UrneGeschlossen.jpg
Autor: Norbert Hüttisch, Karlsruhe, Licence: CC BY-SA 3.0
Eine handelsübliche Urne, auch als Schmuckurne bezeichnet. Seitlich sind die Schnüre zu erkennen, an denen die Urne ins Erdreich hinabgelassen werden kann.