Pohyb

Pohyb nebo také lokomoce je označení, které se používá tehdy, mění-li hmotné objekty svoji vzájemnou polohu, tvar, velikost, tepelné, elektrické nebo magnetické vlastnosti, skupenství, chemické složení, biologické vlastnosti apod. Různé druhy pohybu jsou studovány v různých vědních oborech. Pohyb je základním projevem existence hmoty.

Pokud není uvedeno jinak, je obvykle pod pojmem pohyb chápán určitý druh mechanického pohybu.

Ve vědě může pohyb označovat: Fyzikální pohyb zahrnuje všechny děje, při nichž dochází k fyzikální změně hmoty. Mezi jeho nejdůležitější části patří:

Další významy:

  • společenský pohyb zahrnující společenské změny
  • pohyb (geometrie) v teorii grup

V přeneseném smyslu bývá tento pojem používán pro:

film a hudba
  • Pohyb (seriál) – dokument z roku 2020
  • Pohyby – album české hudební skupiny Lucie z roku 1996

Související články

Externí odkazy

  • Téma Pohyb ve Wikicitátech
  • Slovníkové heslo pohyb ve Wikislovníku