Pokožka (živočichové)

Vrstvy epidermis živočichů

Pokožka (epidermis) je nejsvrchnější vrstva kůže. Tvoří vodotěsný ochranný obal kolem povrchu těla a je tvořena jednak tenkým vrstevnatým epitelem z dlaždicovitých buněk a jednak pod nimi je bazální membrána.

Pokožka neobsahuje žádné cévy a je vyživována pouze difuzí ze škáry (dermis) a kyslík si bere přímo z okolního vzduchu. Čtyři hlavní druhy buněk pokožky jsou:

Vrstvy pokožky

Epidermis je rozdělena do mnoha vrstev. Rozlišují se vrstvy:

  • stratum disiunctum – v histologické terminologii se takto označují zrohovatělé buňky oddělené od stratum corneum (artefakt způsobený zpracováním materiálu);
  • stratum corneum (tloušťka 0,01 až 0,04 mm) – vrstva odumřelých a plně keratinisovaných buněk, vlastní kožní bariéra;
  • stratum lucidum – tenká eosinofilní vrstva; dobře zřetelná v tlustém typu kůže (dlaně, chodidla), špatně zřetelná až nezřetelná v tenkém typu kůže (rty, víčka, podpaží);
  • stratum granulosum – 3–5 vrstev plochých buněk se zrny keratohyalinu; již nejsou mitoticky aktivní;
  • stratum spinosum – několik vrstev buněk s vysokým stupněm proteosyntézy; buňky jsou stále mitoticky aktivní a mají velmi dobře vyvinuté spojovací komplexy;
  • stratum basale – jedna vrstva nízkých cylindrických buněk; jedná se o kmenové buňky kůže, jsou mitoticky velmi aktivní.

Stratum basale a stratum spinosum se vzhledem k mitotické aktivitě nazývají stratum germinativum.

Obnova kůže

Nové buňky vznikají dělením buněk (mitózou) ve vnitřních vrstvách. Postupně se buňky dostávají do svrchních vrstev, mění tvar a diferencují se. Také se plní proteinem keratinem.

Když se buňky dostanou do nejsvrchnější vrstvy, zvané stratum corneum, jsou buď svléknuty (známé svlékání kůže, např. u hadů), nebo se odloupnou (běžné u lidí). Ve svrchní části pokožky, stratu corneu, je asi 15–20 vrstev mrtvých buněk, které se odlupují. Tento proces („cyklus“) pokožkových buněk se nazývá keratinizace.

Odkazy

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Epidermis (skin) na anglické Wikipedii.

  1. James, William; Berger, Timothy; Elston, Dirk (2005) Andrews' Diseases of the Skin: Clinical Dermatology (10th ed.). Saunders. Page 2-3. ISBN 0-7216-2921-0.
  2. McGrath, J.A.; Eady, R.A.; Pope, F.M. (2004). Rook's Textbook of Dermatology (Seventh Edition). Blackwell Publishing. Pages 3.1-3.6. ISBN 978-0-632-06429-8.

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Skinlayers.png
Diagram of the layers of the epithelial skin layer: the epidermis.