Polární dráha

Družice na polární dráze (0:17 min)

Polární dráha je taková oběžná dráha přirozeného nebo umělého kosmického tělesa kolem planety, jejíž rovina je kolmá k základní rovině planetocentrické souřadné soustavy (rovinu rovníku planety). Těleso při svém pohybu tedy přelétá přes póly planety. Pohybuje-li se těleso po oběžné dráze kolem Slunce, pak za polární dráhu se považuje taková dráha, jejíž rovina je kolmá na rovinu ekliptiky. Sklon dráhy i k základní rovině je u polárních drah i = 90°. Dráhy se sklonem menším než 90° se nazývají prográdní dráhy, se sklonem větším než 90° se nazývají retrográdní dráhy.

Související články

Média použitá na této stránce

Polar orbit.ogv
Autor: Brandir, Licence: CC-BY-SA-3.0
Animation of a satellite in polar orbit (h=1000km,e=0,i=90°). Ground trace is showed in yellow, orbit in red.