Pole

Na obzoru úzká pole rozdělená mezemi v Polsku
Lán v Česku

V zemědělství výraz pole nebo polnost (archaicky také role) označuje část půdy určenou k pěstování jednoho typu rostliny – v mírném podnebném pásu nejčastěji obilovin, olejnin, okopanin, přadných rostlin.

V zemědělské krajině jsou od sebe jednotlivá pole často oddělena mezemi (úzký pás neobdělávané země mezi poli), případně jsou v polích i křovinaté ostrůvky s několika stromky, tzv. remízky.

V českých zemích byla tradiční úzká pole rozdělená mezemi, v době kolektivizace v raném komunismu byli zemědělci nuceni vstupovat do zemědělských družstev kolchozního typu – JZD, jednotlivá pole byla rozoráváním mezí spojována do velkých lánů (lán byl původně plošnou jednotkou). V Polsku, kde k takové míře kolektivizace nedošlo, se zachovala drobná políčka i přes dobu komunismu.

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Pole v Cesku lan bez mezi.jpg
(c) Ludek, CC-BY-SA-3.0
Lán (rozsáhlé pole) v Česku.
Pole v Polsku uzka s mezemi.jpg
(c) I, Ludek, CC-BY-SA-3.0
Úzká pole rozdělená mezemi v Polsku.