Poloostrov

Poloostrov je geografický útvar, výběžek pevniny do moře nebo do jezera, který je ze tří stran (resp. z většiny svého obvodu, nikoliv ale zcela) obklopen vodou. Obvykle je zakončen jedním nebo více mysy. Poloostrov může být na kontinentu, na ostrově nebo i výběžkem většího poloostrova. S ostatní pevninou je spojen tzv. šíjí. Vymezení poloostrovní šíje nebo vůbec zařazení některých částí pevniny mezi poloostrovy může být sporné (Evropa, Balkán, Patagonie, Aljaška).

Zvláštní typy

  • kosa – dlouhý úzký poloostrov vytvořený akumulací materiálu unášeného mořskými nebo říčními proudy.
  • tombolový poloostrov – poloostrov napojený na pevninu jen nízkým tombolem. Bývá-li při přílivu zaplavováno, jedná se o tzv. přílivový ostrov.

Významné poloostrovy světa

Evropa[pozn. 1]

ostrov Velká Británie

Asie

Afrika

Severní Amerika

ostrov Newfoundland

  • Avalon
  • Velký severní poloostrov (Ikkarumiklua)

Jižní Amerika

Austrálie

ostrov Nová Guinea

Severní ostrov (Nový Zéland)

Antarktida

Odkazy

Poznámky

  1. Evropu samotnou je možno také označit jako obrovský poloostrov Eurasie. Dělicí linie (šíje) by mohla vést mezi Bílým a Azovským mořem, nebo v užším pojetí mezi Baltským a Černým mořem (do takto vymezeného „Evropského poloostrova“ by nepatřila Skandinávie).
  2. Za jeho geografickou hranici vůči zbytku Evropy se zpravidla označuje říční systém DunajSávaKupa/Krka (nejzápadnější úsek je sporný), což ale neodpovídá pojetí šíje jako nejkratší spojnice na „krku“ poloostrova. Je navíc sporné, zda území s tak širokým napojením na pevninu lze vůbec technicky považovat za poloostrov.
  3. Po prokopání Korintského průplavu se jedná de facto o ostrov, avšak nepřirozený.
  4. Může nebo nemusí být považována za součást Balkánského poloostrova.
  5. Buď může být považována za poloostrov, nebo za jádrovou součást jihoamerické pevniny.

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Arabian Peninsula dust SeaWiFS.jpg
SeaWiFS collected this view of Arabia and of dust blowing across the Persian Gulf.
Norda ful.jpg
The Kashubian Norda region, from csb.wiki, made by Ùczk; in public domain