Polyfyletismus

Znázornění polyfyletismu; tomto případě je polyfyletickým taxonem skupina zahrnující teplokrevné živočichy

Polyfyletismus je stav člověkem definované skupiny organismů, ve kterém se skupina nachází, pokud nezahrnuje společného předka a sestává z organismů z různých vývojových linií. Taxon (skupina) se pak nazývá polyfyletický a není přirozený. Často jde o skupiny, v nichž jsou k sobě řazeny organismy konvergentní. Například taxon, který by zahrnoval ryby a kytovce, tedy organismy podobné pouze podle jednoho vnějšího znaku – tvaru těla – nemá při mapování unikátní historie živých organismů opodstatnění a byl by pouze lidským výmyslem; ve fylogenetice se totiž všeobecně uznávají pouze monofyletické taxony, tedy taxony přirozené.[zdroj?]

Polyfyletickým taxonem může být také skupina, která je takto zahrnována pouze z nedostatku detailnějších znalostí, a existují názory, že jde ve skutečnosti o několik samostatných skupin s různými vývojovými liniemi.[zdroj?]

Odkazy

Literatura

  • FLEGR, Jaroslav. Evoluční biologie. 3., opravené a rozšířené vyd. Praha: Academia, 2018. 570 s. ISBN 978-80-200-1767-3. 
  • TUDGE, Colin. The variety of life: a survey and a celebration of all the creatures that have ever lived. Oxford: Oxford University Press, 2006. 684 s. ISBN 9780198604266.
  • ZRZAVÝ, Jan. Fylogeneze živočišné říše. Praha: Scientia, 2006. 255 s. ISBN 80-86960-08-0. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce