Porodnost

Země podle porodnosti

Porodnost (latinsky natalita) je elementární demografický ukazatel udávající podíl narozených z určité skupiny za určité časové období. Uvádí se v promilích (‰), tedy v přepočtu na 1 000 jedinců. Je ovlivněna velikostí časové jednotky a také rozsahem sledované populace.

Základním ukazatelem je hrubá míra celkové porodnosti (hmcp), čili počet narozených na 1 000 osob středního stavu obyvatelstva (S) za 1 kalendářní rok. Mezi vedlejší ukazatele se řadí hrubá míra mrtvorodnosti (podíl mrtvě narozených) a hrubá míra živorodnosti (podíl živě narozených), která bývá označována také jako hrubá míra porodnosti (hmp).

Ve vyspělých zemích dosahuje rozdíl hodnot mezi hrubou mírou celkové porodnosti a živorodnosti 0,1 až 0,3 .

K zajištění prosté reprodukce v populaci s průměrnou délkou života 70 let je zapotřebí hrubé míry porodnosti alespoň 15 ‰. Maximální teoretická hmp v lidské populaci se odhaduje na přibližně 60 ‰. Reálná hmp se pohybuje od 51 ‰ v Nigeru po 7 ‰ v Hongkongu. Česká republika se řadí mezi státy s nejnižší porodností – v roce 2005 byla s hmp 9 ‰ na 212. místě z 224 sledovaných zemí světa.

OSN: populační vývoj ve světě

1900 --- Afrika 133 milionů obyvatel – Asie 946 milionů – Evropa 408 milionů – Latin Am. & Karibik 74 milionů – Severní Amerika 82 milionů

2007 --- Afrika 750 milionů obyvatel – Asie 4,030 miliard – Evropa 700 milionů – Latin Am. & Karibik 572 milionů – Severní Amerika 339 milionů

2050 --- Afrika 1,997 miliard obyvatel – Asie 5,226 miliard – Evropa 664 milionů – Latin Am. & Karibik 769 milionů – Severní Amerika 445 milionů

Zdroj: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nation. World Population Prospects: The 2006 Revision.[1]

Podle zprávy populační komise OSN by při současné úrovni porodnosti mělo na Zemi žít za tři století těžko představitelných 134 miliard lidí; to však zpráva považuje za nereálné.

Ukazatele porodnosti

[1]

Hrubá míra celkové porodnosti (hmcp)

Je nejjednodušším ukazatelem úrovně porodnosti. Vyjadřuje se jako celkový počet všech narozených na 1000 obyvatel středního stavu. Výsledná hodnota je uváděna v promilích.

Hrubá míra porodnosti (hmp)

Vyjadřuje se jako poměr živě narozených dětí (Nv) a středního stavu obyvatelstva (S), a to nejčastěji v ročním horizontu, přičemž výsledná hodnota je uváděna v promilích. Vypočítá se jako:

Reference

  1. TOUŠEK, Václav, Josef KUNC a Jiří VYSTOUPIL. Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 411 s. ISBN 978-80-7380-114-4. S. 69–70.

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce