Portál:Česká Kanada

Trojmezí - 04.JPG
Úvod upravit
Přírodní park Česká Kanada je přírodní park o rozloze 283 km2okrese Jindřichův Hradec, který byl vyhlášen v roce 1994 jindřichohradeckým okresním úřadem na části území tzv. České Kanady. Nařízením Jihočeského kraje č. 1/2004 ze dne 6. dubna 2004 o přírodním parku Česká Kanada byla tato vyhláška zrušena a v čl. 1 tohoto Nařízení byl nově vymezen přírodní park Česká Kanada. Přílohou nařízení je i podrobná mapa s vyznačením hranic parku.

Vodní toky a plochy upravit
Bejčkův rybník | Dědek | Dračice | Kačležský rybník | Krvavý rybník | Malá Zvůle | Osika (rybník) | Pstruhovec (přítok Rakouské Dyje) | Rajchéřovský rybník | Romavský potok | Romavský mlýnský rybník | Romavský starý rybník | Romavský velký rybník | Rudolecký rybník | Slavonický potok | Velký Proudný | Vodní nádrž Landštejn | Walden (Kačer)
Kategorie upravit
Přírodní park Česká Kanada
Sídla v přírodním parku Česká Kanada
Staré Město pod Landštejnem
Sídla (zaniklá sídla kurzívou) upravit
Albeř | Artolec | Blato (Nová Bystřice) | Blažejov | Český Rudolec | Číměř (okres Jindřichův Hradec) | Člunek (okres Jindřichův Hradec) | Dětříš | Dobrá Voda (Číměř) | Dobrotín | Dolní Bolíkov | Dvoreček | Horní Radíkov | Hospříz | Hradiště (Nová Bystřice) | Hůrky (Nová Bystřice) | Kačlehy | Kaproun (Kunžak) | Klášter (Nová Bystřice) | Klenová (Nová Bystřice) | Košlák | Košťálkov | Kuní | Kunějov | Landštejn (Staré Město pod Landštejnem) | Lipnice (Český Rudolec) | Lomy (Člunek) | Malý Ratmírov | Markvarec (Český Rudolec) | Matějovec (Český Rudolec) | Návary | Nová Ves (Český Rudolec) | Nový Svět (Český Rudolec) | Nový Vojířov | Oldřiš (Blažejov) | Ovčárna | Pernárec | Pfaffenschlag | Podlesí (Staré Město pod Landštejnem) | Pomezí (Staré Město pod Landštejnem) | Potočná (Číměř) | Radíkov (Český Rudolec) | Rajchéřov | Romava | Rožnov (Český Rudolec) | Skalka (Nová Bystřice) | Slavonice | Stálkov | Staré Hutě | Staré Město pod Landštejnem | Stoječín | Valtínov | Veclov (Staré Město pod Landštejnem) | Vitíněves | Zvůle
Kopce a geomorfologické jednotky upravit
Albeřská kotlina | Číměřská kotlina | Člunecká pahorkatina | Kačležská kotlina | Kunějovský vrch | Landštejnská kotlina | Novobystřická vrchovina | Rudolecký prolom | Starohuťský vrch | Šibeník | Výhon | Vysokokamenská vrchovina | Vysoký kámen
Ostatní upravit
Rozhledna U Jakuba | Trojmezí Čech, Moravy a Dolních Rakous | Vodní pila Peníkov | Zámek Nová Bystřice | Železniční trať Jindřichův Hradec – Nová Bystřice | Židovský hřbitov Nová Bystřice

Média použitá na této stránce

Trojmezí - 04.JPG
Hraniční kámen Trojmezí - Čechy, Morava, Dolní Rakousy na česko-rakouské hranici