Portál:Životní prostředí

e

Zajímavosti

Víte, že…

 • existuje projekt na zalesnění Sahary?
 • emise oxidu siřičitého (SO2) v polovině osmdesátých let dosáhly 2,2 milionu tun za rok?[1]
 • ČR trápí kvalita ovzduší - prachové částice (pocházejí např. z lokálních topenišť a automobilů)?
 • současné vysoké ceny ropy nahrávají rozvoji obnovitelných zdrojů a jejich rentabilitě?
 • za posledních šest let stoupla cena ropy více než šestinásobně?
 • v roce 2006 vyrobily větrné elektrárny na území Česka okolo 50 GWh, což tvořilo okolo 0,4% celkové energetické spotřeby státu


 1. J. Hofmeister, Jakub Hruška, Filip Oulehle, Horské lesy nakyselo, časopis Vesmír 85, 398, 2006/7
e

Článek

EIA je zkratka pro Environmental Impact Assessment, česky: Vyhodnocení vlivů na životní prostředí je označení pro studii - o vyhodnocení zda je vhodné realizovat stavbu s ohledem jejího vlivu na životní prostředí a případně určit za jakých podmínek je realizace přijatelná. Má doporučující charakter, ale je většinou správními úřady akceptována.

Studii EIA musí mít a přiložit ji k žádosti o realizaci všechny velké stavby a všechny podniky s výrazným dopadem na přírodu (továrny, spalovny atd.).

EIA byla v českém zákonodárství poprvé zavedena zákonem O posuzování vlivů na životní prostředí (1992). EIA je součástí zákonodárství všech států Evropské unie a řady dalších států, mimo jiné USA.


e

Citát

Velké nebezpečí pro planetu jsou lidé: je jich příliš, daří se jim dobře po ekonomické stránce a spalují příliš mnoho petroleje
— James Lovelock
e

Pomozte

 • narazíte-li na zajímavý článek o životním prostředí (z Wikipedie), navrhněte ho na diskusní stránce jako článek měsíce
 • narazíte-li na Wikipedii na zajímavý obrázek, týkající se životního prostředí, navrhněte ho na diskusní stránce jako obrázek měsíce
 • narazíte-li na zajímavost o životním prostředí, kterou je možno uvést pomocí jedné (maximálně dvou) vět, přidejte ji prosím do k tomu určeného boxu podle pravidel na diskusní stránce
 • přidejte Wikipedií nepokryté pojmy, související s životním prostředím do boxu CHYBĚJÍCÍ ČLÁNKY a ČLÁNKY, KTERÉ POTŘEBUJÍ VYLEPŠIT.

Máte další nápady, jak přispět?

Pak Vás rádi přivítáme v našem Wikiprojektu.
e

Informace

 • Z článků týkajících se obsahu portálu prosíme odkazujte na tento portál šablonou {{Portály|Životní prostředí}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, viz návod.
e

Obrázek

e

Nové články

 • 19. 04. 2020: Přírodní park ŘíčankaSuchý poldr Jelení
 • 13. 04. 2020: Ekologická olympiáda
 • 22. 03. 2020: Tvrdolistá středomořská doubrava
 • 20. 03. 2020: Sněhové vyležisko
 • 10. 03. 2020: Panenský rybník
 • 01. 03. 2020: Olšina (les)
 • 22. 02. 2020: Evropské zelené město
 • 31. 01. 2020: PROLEDCE!
 • 27. 12. 2019: Nadměrný rybolov
 • 27. 12. 2019: Znečištění plasty
 • 22. 09. 2019: Elektrostatický odlučovač
 • 15. 08. 2019: Černohorský močál
 • 24. 07. 2019: Ukliďme Česko
 • 10. 07. 2019: Žába (pramen)
 • 12. 05. 2019: Vodní stopa
 • 05. 04. 2019: Plazmové zplyňování
 • 26. 12. 2018: Expanze šakala obecného do Česka
 • 15. 12. 2018: Konference OSN o změně klimatu 2018 v Katovicích
 • 01. 12. 2018: Polykaprolakton
 • 16. 09. 2018: Celosvětový úklidový den
e

Chybějící články

Ekologická farma - Komunální služby - Pelety - Plynová elektrárna - Polena - Rostlinné invaze - Státní zákon o ochraně životního prostředí USA - Vegetační stupeň - Živočišné invaze

e

Články, které potřebují vylepšit

Biologicky rozložitelný odpad - Černozem - Natura 2000 - Odkaliště - Přírodní zdroj - Spalovna - Štěpka -

Tuhé biopalivo -
e

Kategorie

Životní prostředí
Životní prostředí podle zemí
Problémy životního prostředí
Biotechnologie
Ekologické organizace
Ekologie
Environmentalismus
Filmy o životním prostředí
Ministři životního prostředí
Obnovitelné zdroje
Odpady
Ochrana přírody
Právo životního prostředí
Skládkování
Udržitelnost
Úspory energie

Příbuzné portály

Wikimedia

e

OSTATNÍ PORTÁLY


Portál Životní prostředí potřebuje i vaši pomoc. Přiložme ruce k dílu!

Média použitá na této stránce

Frühlingslandschft Aaretal Schweiz.jpg
(c) Benjamin Gimmel, CC-BY-SA-3.0
Frühlingslandschaft in der Schweiz (Aaretal, zwischen Thun und Bern)
Carbon cycle-cute diagram.svg
This carbon cycle diagram shows the storage and annual exchange of carbon between the atmosphere, hydrosphere and geosphere in gigatons - or billions of tons - of Carbon (GtC). Burning fossil fuels by people adds about 5.5 GtC of carbon per year into the atmosphere.