Portál:Biologie

  • Portál
  • Diskuse portálu
  • WikiProjekt
  • Diskuse projektu

Úvod upravit
Biologie neboli věda o životě je souhrn nauk a disciplín (často etablovaných jako samostatné vědy), které se zabývají studiem živých soustav, tj. jednobuněčných a mnohobuněčných organismů, jim blízkých nebuněčných soustav (virů, viroidů a virusoidů), jejich složením, strukturou, ději v nich probíhajícími i jejich vzájemnými vztahy a vztahy k životnímu prostředí v široké škále souvislostí od chemických dějů na podbuněčné úrovni až po vztahy v ekosystémech. Celou biologii lze rozdělit na dílčí obory z několika různých, vzájemně kombinovatelných, nevylučujících se hledisek. V mnoha ohledech se tak svým zaměřením jednotlivé biologické disciplíny překrývají, a to jak vzájemně, tak i ve vztahu k vědám nebiologickým.
Obrázek upravit
Terčovník zední (Xanthoria parietina), žlutý lišejník s lupenitou stélkou
Článek upravit

Cykasy (Cycadopsida) tvoří souhrnnou třídu pro všechny cykasy – chráněné nahosemenné rostliny z oddělení cykasorosty (Cycadophyta). V současnosti je popsáno nejméně 303 druhů.

těchto rostlin, které patří mezi nejstarší živé organismy na světě. Cykasy kdysi dominovaly v rostlinné říši podobně jako dinosauři v živočišné a spolu s nimi také většina vyhynula na konci druhohoravšak nesprávně, protože historie recentních druhů sahá maximálně do svrchního miocénu. Cykasy mohou žít velmi dlouho. Délka života některých starých jedinců v Asii se odhaduje až na 1100 let.

Další informace: Cykasy

Témata upravit
obecně život | druh | biologie
evolucepřirozený výběr | genetický drift | pohlavní výběr | speciace | mutace | genový tok
fylogenetický stromkladistika | živočichové | rostliny | houby | protisté | bakterie | archea | prokaryota | eukaryota | třídoménový systém | krytosemenné | hmyz | měkkýši | hlístice | virus
klasifikace člověkaprimáti | savci | obratlovci | strunatci | druhoústí | živočichové
biochemieDNA | RNA | bílkovina | enzym | skládání proteinů | sacharidy | lipidy | glykolýza | citrátový cyklus | elektronový transportní řetězec | oxidativní fosforylace | fotosyntéza
genetikagen | genom | karyotyp | transkripce | translace | rekombinace | chromozom | Mendelovy zákony dědičnosti | fenotyp | genotyp | epigenetika | splicing | mutace | genetická daktyloskopie | chromatin | klasická genetika | ekologická genetika | molekulární genetika | populační genetika | kvantitativní genetika
buňkabuněčná stěna | cytoplazmatická membrána | cytoskelet | mitochondrie | chloroplast | jádro | endoplazmatické retikulum | Golgiho aparát | buněčný cyklus | mitóza | metabolismus | buněčná signalizace | cílení proteinů
životní cyklus replikace DNA | rozmnožování | ploidie | spermatogeneze | rodozměna | oogeneze | parazitismus | meióza | stárnutí
vývojtkáň | oplodnění | embryonální vývoj | gastrulace | neurulace | organogeneze | buněčná diferenciace | morfogeneze | proměna | ontogeneze
laboratorní technikygenetické inženýrství | transformace | elektroforéza | chromatografie | centrifugace | buněčná kultura | sekvenování DNA | DNA čip | zelený fluorescenční protein | vektor | purifikace proteinu | Western blot | Northern blot | Southernův přenos | restrikční endonukleáza | polymerázová řetězová reakce | dvouhybridový systém | in vivo – in vitro – in silico
ekologie biomasa | potravní řetězec | vyhynutí | biogeografie | areál | rozšíření druhu | teorie Gaia | metapopulace
ochranabiodiverzita | hotspot | přírodní rezervace | okrajový efekt | Alleeho efekt | biokoridor | fragmentace areálu | znečištění | invazní druh | in situex situ | semenná banka | environmentální ekonomie
ostatní oboryanatomie | astrobiologie | fyzická antropologie | botanika | bioinženýrství | bioinformatika | environmentalistika | etologie | biologie člověka | mořská biologie | mikrobiologie | přírodopis | vznik života | paleontologie | parazitologie | patologie | farmakologie | fylogenetika | fyziologie | syntetická biologie | systémová biologie | taxonomie | zoologie
Kvalitní články upravit
Tento článek patří mezi nejlepší v české Wikipedii Nejlepší články:
Albatrosovití • Aloe pravá • Archea • Bakterie • Borovice • Brucelóza • Cykasy • Dingo • DNA • Dronte mauricijský • Eukaryota • Fascioloides magna • Homo floresiensis • Homotherium • Chřástal laysanský • Irbis • Jedle • Kivi Owenův • Kiviové • Kondor krocanovitý • Koroun bezzubý • Láčkovka rádža • Lachtan Forsterův • Laločník ostrozobý • Létavec stěhovavý • Levhart skvrnitý • Lišejník • Mantela zlatá • Megalodon • Měchožil bublinatý • Mystacina novozélandská • Orangutan • Orel klínoocasý • Plastidová DNA • Pokřovník alpínský • Primáti • Roztroušená skleróza • Růže • Rypouš sloní • Slintavka a kulhavka • Škrkavka psí • Tygr jávský • Úhoř říční

Tento článek patří mezi dobré v české Wikipedii Dobré články:

Botanika
BrukvovitéBrutnákovitéDubGodžiHluchavkovitéJednoděložnéJitrocel kopinatýKřovinná vegetaceMamilárieMateřídouškaNahosemennéPrůduchPrvosenka jarníRosnatka královskáSlivoňŠalvějŠeřík obecnýVratič obecnýVrba
Zoologie
Albatros královskýAlbatros šedohlavýAlexandr modrýAnatomie psa domácíhoAntilopka pižmováBabočka kopřivováCecílie kroužkovanáČáp černýČáp východníČolek dravýDrongo černýHusice rajskáChobotnice skvrnitáJaguár americkýJasoň červenookýKachna měkkozobáKalous ušatýKivi HaastůvKlíněnka jírovcováKomba jižníKuna skalníLétavkovitíLev perskýLevhart arabskýLevhart DiardůvMajna RothschildovaManta obrovskáMedosavka maskováMedosavka novozélandskáMedosavka zlatokřídláMěchožil zhoubnýMedvěd ledníMyšice malookáNestor keaNestor úzkozobýNorek evropskýOrel bělohlavýPanda červenáPapoušek karolinskýPapoušek překrásnýPavouciPerutýn ohnivýPištec žlutýPokřovník zelenýPolák tmavýPortia (rod)Potápka roháčPrase sundskéPrase visajanskéPřástevník medvědíRákosnička mramorovanáScink šalomounskýSépie vějířovitáSršeň mandarínskáSršeň obecnáStrakapoud velkýŠakal obecnýTučňák císařskýTučňák kroužkovýTučňák žlutookýTygr balijskýŤuhýk běločelýVačice zapotéckáVakoplšík létavýVakovlk tasmánskýVaran komodskýVelryba jižníVlk africkýVřešťan pláštíkovýVydra skvrnitáŽralok bělocípýŽralok bílýŽralok dlouhoploutvýŽralok lagunovýŽralok tygří
Paleontologie
ArchaeoraptorBasilosaurusEdiakarská faunaIguanodonParanthodon africanus
Mikrobiologie
PseudomonasSinice
Cytologie, molekulární biologie a genetika
Endoplazmatické retikulumMitochondrieReplikace DNARNA
Fyziologie a lékařství
Jaterní testyMozekTuberkulózaVzteklina
Jiné
Gaston (lachtan)Globální oteplováníNebelungNěmecký ovčákO původu druhůRozšířený fenotypSymbióza

e

Informace
  • Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|Biologie}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, vizte návod.
  • Chybí vám nějaký článek? Uveďte ho v diskusi nebo jej zapište do seznamu požadovaných článků.

e

Kategorie
Biologie
Osoby spjaté s biologií
Biologické databáze
Biologické interakce
Biologické jevy
Biologický výzkum
Biologické časopisy
Dějiny biologie
Endemity
Kosti
Biologické obory
Biologická ocenění
Biologické seznamy
Biotechnologie
Biologické teorie
Život

e

Příbuzné portály

   Tento portál je nadřazen nebo souvisí s těmito portály:            

   Houby

   Živočichové

   Rostliny

   Dinosauři

   Entomologie

   Pes domácí

   Koně

   Ptáci

   Medicína

   Evoluční biologie

Projekty

WikiProjekt Biologie

Nápověda:Biologické články

Média použitá na této stránce

Star of life2.svg
Star of life, blue version. Represents the Rod of Asclepius, with a snake around it, on a 6-branch star shaped as the cross of 3 thick 3:1 rectangles.
Design:
The logo is basically unicolor, most often a slate or medium blue, but this design uses a slightly lighter shade of blue for the outer outline of the cross, and the outlines of the rod and of the snake. The background is transparent (but the star includes a small inner plain white outline). This makes this image usable and visible on any background, including blue. The light shade of color for the outlines makes the form more visible at smaller resolutions, so that the image can easily be used as an icon.

This SVG file was manually created to specify alignments, to use only integers at the core 192x192 size, to get smooth curves on connection points (without any angle), to make a perfect logo centered in a exact square, to use a more precise geometry for the star and to use slate blue color with slightly lighter outlines on the cross, the rod and snake.

Finally, the SVG file is clean and contains no unnecessary XML elements or attributes, CSS styles or transforms that are usually added silently by common SVG editors (like Sodipodi or Inkscape) and that just pollute the final document, so it just needs the core SVG elements for the rendering. This is why its file size is so small.
Origin of Species illustration cropped.png
A cropped version of the single illustration (full version) in Charles Darwin's 1859 book On the Origin of Species showing the left part of the diagram, as it appears in Daniel Dennett's book Darwin's Dangerous Idea. It is found in chapter ten (figure 10.9), "Bully for Brontosaurus", in the section "Punctuated Equilibrium: A Hopeful Monster". Dennett contends that Darwin in fact held the punctuated equilibrium view himself, and that it was ironic that the book's single illustration showed steadily sloping ramps.
Xanthoria parietina (06 03 31).jpg
Autor: No machine-readable author provided. Taka assumed (based on copyright claims)., Licence: CC BY-SA 3.0

Xanthoria parietina

Sorakuen03s3200.jpg
Autor: 663highland, Licence: CC BY 2.5
"Sorakuen" in Kobe, Hyogo, Japan
Haliaeetus leucocephalus LC0198.jpg
(c) I, Jörg Hempel, CC BY-SA 3.0 de
Bald eagle (Haliaeetus leucocephalus) with visible Nictitating membrane on a bird show on the castle Augustusburg, Germany
Odacantha melanura.jpg
Autor: unknown, Licence: CC BY-SA 3.0
Cerasinops BW.jpg
Autor: Nobu Tamura (http://spinops.blogspot.com), Licence: CC BY 3.0
Cerasinops hodgskissi, a ceratopsian from the Late Cretaceous of Montana, after B.J. Chinnery and J.R. Horner, 2007, pencil drawing
Yemen Chameleon mirror.png
Autor: , Licence: CC BY-SA 3.0
Photo of a Yemen Chameleon / Veiled Chamelon in the Berlin Zoo.
Iceland Plants 4836.JPG
Autor: Manfred Morgner (ka-em-zwei-ein), Licence: CC BY-SA 3.0
Lewisia cotyledon at Island, Botanischer Garten Akureyri.
Lioness updated.jpg
Autor: SonNy cZ, Licence: CC BY-SA 3.0
Lioness in a Czech zoo