Portál:Ekonomie


e
Ekonomie je společenská věda o nejobecnějších souvislostech v ekonomickém životě společnosti. Zkoumá, jak se chová člověk s neomezenými potřebami ve světě omezených zdrojů. Ekonomie úzce spolupracuje s dalšími obory, jako je účetnictví, matematika, ekonometrie, zbožíznalství, marketing, psychologie, sociologie, politologie či právo. Tento portál má za úkol seznámit čtenáře se zajímavými aspekty ekonomie ze všech stran.
e

Světová ekonomika

ASEANAssociation of South East Asian Nations, sdružení národů jihovýchodní Asie. Jde o regionální mezinárodní organizaci založenou v roce 1967. Sdružuje Brunej, Filipíny, Indonésii, Kambodžu, Laos, Malajsii, Myanmar, Singapur, Thajsko a Vietnam. Za svůj cíl si organizace vytkla urychlit ekonomický růst, sociální pokrok, kulturní rozvoj a vzájemné vztahy svých členů s tím, že v současnosti spolupracuje i ve vojenskopolitické a mezinárodněpolitické oblasti.
e

Osobnost

Friedrich August von Hayek (8. května 1899 Vídeň23. března 1992 Freiburg im Breisgau) patřil k významným ekonomům, politiologům a sociologům tzv. Rakouské školy. Proslul zejména svou obhajobou liberální demokracie a tržního hospodářství.

Jeho rodištěm bylo Rakousko, velkou část života však strávil ve Velké Británii a USA.

V Británii také roku 1944 napsal svou proslulou knihu Cesta do otroctví, ve které kritizuje komunismus, nacismus a podobné ideologie, směřující k totalitnímu státu, jejichž kořeny nalézá v socialismu, jenž je taktéž terčem jeho kritiky.

Významné jsou jeho příspěvky v oborech jurisprudence a kognitivních věd.

V roce 1974 mu byla spolu s jeho ideologickým rivalem Gunnar Myrdalem udělena Nobelova cena za ekonomii.
e

Teorie

Monetarismus je ekonomická teorie zdůrazňující význam peněz včetně jejich samoregulační funkce a odmítající státní zásahy do ekonomiky.

Autorství názvu monetarismus (odvozeno od latinského moneta – mince) se připisuje americkému ekonomovi K. Brunnerovi, který jej poprvé použil v roce 1968.

Monetarismus patří jednoznačně k liberálním směrům, zdůrazňujícím laissez faire (heslo klasického liberalismu vyjadřující požadavek, aby hospodářskému dění byla ponechána volnost a aby zejména stát do něho nezasahoval).
e

Evropská ekonomika

Mapa s členy Pařížského klubu
Mapa s členy Pařížského klubu

Pařížský klub sdružuje zástupce devatenácti nejbohatších států světa, které jsou zároveň věřiteli zadlužených států. Mezi členy této elitní společnosti patří devatenáct států - Austrálie, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Rusko, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie.

Pařížský klub vznikl v roce 1956, kdy Argentina souhlasila, že se setká se svými největšími věřiteli v Paříži a pokusí se s nimi dohodnout na podmínkách splácení svého dluhu. Od té doby se setkávají bohaté věřitelské země a hledají společný postup pro řešení těžké splátkové situace chudých a rozvojových zemí.

e

Kvalitní články

e

Témata

e

Statistiky

Zadlužení jednotlivých zemí v reálných číslech

Růst HDP ve Spojených státech amerických v druhé polovině 20. století
e

Kategorie

Ekonomie
Ekonomie podle oboru
Ekonomové
Ekonomika
Ekonomické fakulty
Filozofie ekonomie
Hospodářská soutěž
Infrastruktura
Obchodní právo
Ekonomická ocenění
Ekonomické seznamy
Spotřebitel
Ekonomické systémy
Školy ekonomického myšlení
Ekonomické teorie
e

Informace

  • Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|Ekonomie}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, vizte návod.
e

Média použitá na této stránce

Blank map of Europe cropped (blue).svg
Autor: NikNaks, Licence: CC BY-SA 4.0
Cropped version of Blank map of Europe.svg, coloured blue.
Map of Paris Club.png
Mapa s vyznačenýmy členy Pařížského klubu
Debt.PNG
Autor: unknown, Licence: CC BY-SA 3.0
Economic template.svg
Autor: Rino ap Codkelden, Licence: CC BY-SA 3.0
Economic template
Us real gdp growth.gif

Real Gross Domestic Product per Capita from the Penn World Tables (Alan Heston, Robert Summers and Bettina Aten, Penn World Table Version 6.1, Center for International Comparisons at the University of Pennsylvania (CICUP), October 2002.)

Dollar value in 1996 dollar values. Excel graph made by uploader.