Portál:Evoluční biologie

Úvod upravit
Origin of Species illustration cropped.png
Evoluční biologie je vědní obor zabývající se biologickou evolucí organismů a mechanismy, které se při ní uplatňují. Za jeho zakladatele je považován Charles Darwin, který jako první přednesl světu obecně přijatelnou verzi evoluční teorie. Jde o interdisciplinární obor zasahující do mnoha terénních i laboratorních oborů. Evoluční biologie tak využívá jednotlivé vědy, které studují jednotlivé organizmy (např. mammalogie, ornitologie nebo herpetologie) jako speciální případy pro hledání odpovědí na obecnější otázky evoluce. Obdobně využívá evoluční biologie poznatků paleontologie a geologie o fosiliích, které umožňují hledat odpovědi na otázky po tempu a způsobu evoluce. Využívá se i poznatků teoretických oborů, jako např. populační genetika. Některé teorie lze experimentálně ověřovat např. na modelu Drosophila - tak je vlastně realizována i experimentální evoluční biologie.
Témata upravit
Základní principy:makroevoluce | speciace | přírodní speciace: alopatrická speciace • sympatrická speciace • peripatrická speciace • parapatrická speciace | umělá speciace: šlechtění rostlin • šlechtění živočichů • genetické inženýrství | hybridní speciace | despeciace | anageneze | vymírání | mikroevoluce umělý výběr | přirozený výběr | pohlavní výběr | mutace | genový tok | genetický drift |
Podoblasti:biogeografie | ekologická genetika | evoluční biologie | evolučně vývojová biologie (evo-devo) | evoluční ekologie | evoluční fyziologie | evoluční taxonomie | experimentální evoluční biologie | molekulární evoluce | fylogeneze | populační genetika | paleontologie: paleobiologie • paleozoologie • paleobotanika • mikropaleontologie • paleoekologie • paleoantropologie • paleovirologie | biologická systematika | historie evolučního myšlení |
Kvalitní články upravit
  • Vědecké skandály na cestě k fylogenetickému stromu života: Archaeoraptor
  • Domestikované organismy: Dingo
  • Dinosauři: Iguanodon
  • Historie evolučního myšlení: O původu druhů, rozšířený fenotyp
  • Genetické mechanismy: replikace DNA
  • Ekologické strategie: symbióza
  • Vyhynulí savci: vakovlk tasmánský

Kategorie upravit
Evoluční biologie
Evoluce
Evoluční biologové
Hromadná vymírání
Kompetice
Populační genetika
Sociobiologie
Symbióza
Články upravit
Adaptace | Adaptivní radiace | Adaptivní vlastnost | Adresné jevy | Allenovo pravidlo | Altruismus | Anoxická událost | Autoelexe | Batemanův princip | Batesonův-Dobzhanského-Mullerův model | Bergmannovo pravidlo | Darwinovský démon | Dollův zákon | Efekt červené královny | Efekt hrdla lahve | Efektivní velikost populace | Endosymbiotická teorie | Evoluce | Evolučně stabilní strategie | Evolučně vývojová biologie | Evoluční psychologie | Evoluční radiace | Evoluční tah | Evoluční závody ve zbrojení | Evolvabilita | Exaptace | Fisherův princip | Fitness (biologie) | Funkce (biologie) | Fylogenetika | Genetický drift | Genové zdroje | Glogerovo pravidlo | heteropatrická speciace | Hostitelská specificita | Hromadná vymírání | Hybrid | Inkluzivní fitness | Konkurenční vyloučení | Konvergence (evoluce) | Kulturní evoluce | Lamarckismus | Makroevoluce | Mikroevoluce | Millerův-Ureyův experiment | Největší show pod sluncem | Ontogeneze | Ostrovní nanismus | Oudemansův fenomén | Pohlavní rozmnožování | Pohlavní výběr | Poměr pohlaví | Populační genetika | Postnatální vývoj člověka | Posun znaků | Proč se lidé zabíjejí | Prstencový druh | Přirozený výběr | Relikt (biologie) | Reprodukční bariéra | Reprodukční úspěch | Reprodukční úspěšnost | Runaway selection | Sakulinizace | Selekce na pozadí | Selekční tlak | sesterská skupina | Slepý hodinář | Sobecký gen (kniha) | Sociobiologie | Soubojová kompetice | Speciace | Srovnávací anatomie | Teorie přerušovaných rovnováh | Teorie živých jílů | Trade-off | Vývojová větev | Vývojový stupeň | Vznik života | Zamrzlá evoluce | Znak (biologie) | Životní strategie

Informace upravit
  • Pokud se chcete zapojit do tvorby evolučně-biologických článků, rozšířit tento miniportál, rozšířit některé stávající články a podobně, budeme jen rádi.
  • Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|Biologie|Evoluční Biologie}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, viz návod.
  • Chybí vám nějaký článek? Uveďte ho v diskusi nebo jej zapište do seznamu požadovaných článků.

Média použitá na této stránce

Origin of Species illustration cropped.png
A cropped version of the single illustration (full version) in Charles Darwin's 1859 book On the Origin of Species showing the left part of the diagram, as it appears in Daniel Dennett's book Darwin's Dangerous Idea. It is found in chapter ten (figure 10.9), "Bully for Brontosaurus", in the section "Punctuated Equilibrium: A Hopeful Monster". Dennett contends that Darwin in fact held the punctuated equilibrium view himself, and that it was ironic that the book's single illustration showed steadily sloping ramps.