Portál:Evropa


Europe topography map.png
e

Evropa je území brané buďto jako jeden ze sedmi světadílů v jejich tradičních pojetích, nebo jako západní část Eurasie. Ze severu jej ohraničuje Severní ledový oceán, ze západu Atlantský oceán, z jihu Středozemní a Černé moře spolu s vodními cestami, které je spojují, a z východu Asie (o přesném průběhu této části hranice nepanuje konsenzus).

Jde o druhý nejmenší světadíl mající rozlohu asi 10 180 000 km² (asi 7 % zemského povrchu), který je však zároveň druhý nejhustěji zalidněný (asi 72 obyvatel/km²), takže asi 718 000 000 obyvatel Evropy představuje přibližně 9,6% podíl na světové populaci (údaje k roku 2009).

Evropa je kolébkou tzv. západní civilizace. Evropské národy hrály dominantní roli ve světovém dění cca od 16. století až po počátek století 20., ve kterém byly zatlačeny do pozadí Spojenými státy americkými. Důvodem byla zejména politická a národnostní roztříštěnost Evropy, na jejímž území se odehrály hlavní boje obou světových válek a kterou po té druhé na čtyřicet let rozdělila železná opona.


e

Státy v Evropě

    

Kromě těchto samostatných států se v Evropě nachází:

  

čtyři autonomní souostroví:

jedna kolonie:

dva státní útvary, které nejsou všeobecně uznávány
(podrobnosti v příslušných článcích):

  • Kosovo Kosovo – uznáno 71 státy světa
  • Podněstří Podněstří – uznáno všeobecně neuznávanými státy Abcházií a Jižní Osetií
e

Zajímavosti

Věděli jste, že...
  • ...podnebí Evropy se dělá na oceánský typ, kontinentální typ a přechodný typ
  • ...nejvyšší absolutní teplota byla naměřena v močálu Pantano de Guadamelatto u Cordoby (52 stupňů)
e

Obrázek

Lucemburský parlament
Lucemburský parlament v Lucemburku, hlavním městě Lucemburska.
e

Vybrané město

volby

Lublaň (slovinsky Ljubljana, výslovnost [lʲubˈlʲana] IPA) je hlavní město Slovinska, sídlo stejnojmenné městské občiny a je zároveň největším městem ve Slovinsku. Je zeměpisným, kulturním, vědeckým, ekonomickým, politickým a administrativním centrem státu. Během celé historie byla Lublaň ovlivněna několika kulturami, neboť se nachází na křižovatce germánských, románských a slovanských národů, jejich jazyků, zvyků a obyčejů. Město zaujímá plochu 164 km² a v roce 2019 zde žilo okolo 293 000 obyvatel. Centrem města protéká řeka Lublaňka. Lublaň je sídlem slovinské vlády, slovinského Národního shromáždění a prezidenta Slovinska a celé řády administrativních i kulturních institucí. Symbolem města je Lublaňský drak. Je zobrazen na vrcholu věže Lublaňského hradu, ve znaku Lublaně a na Dračím mostě (Zmajski most) přes řeku Lublaňku. Symbolizuje sílu, odvahu a velikost.

e

Vybraná osobnost

Václav Havel.jpg

Václav Havel (5. října 1936, Praha18. prosince 2011, Vlčice-Hrádeček) byl český dramatik, esejista, kritik komunistického režimu a politik. Byl devátým a posledním prezidentem Československa (1989–1992) a prvním prezidentem České republiky (1993–2003).

Václav Havel působil v 60. letech 20. století v Divadle Na zábradlí, kde jej také proslavily hry Zahradní slavnost (1963) a Vyrozumění (1965). V době kolem Pražského jara se zapojil do politické diskuse a prosazoval zavedení demokratické společnosti. Po násilném potlačení reforem vojenskou invazí států Varšavské smlouvy byl postižen zákazem publikovat a stal se jedním z prominentních disidentů, kritiků tehdejšího normalizačního režimu. Vystupoval na obranu politických vězňů a stal se spoluzakladatelem a jedním z prvních mluvčích občanské iniciativy za dodržování lidských práv Charta 77. To upevnilo jeho mezinárodní prestiž, ale také mu vyneslo celkem asi pět let věznění. V této době vedle dalších divadelních her také napsal vlivné eseje, například Moc bezmocných (1978).

e

Aktuálně na Wikinews

e

Kvalitní články

e

Vybraný stát

Austria Bundesadler.svg

Rakousko (oficiální název zní Republika Rakousko, německy Republik Österreich) je vnitrozemská federativní republika ležící ve střední Evropě. Skládá se z 9 spolkových zemí. Hraničí s Lichtenštejnskem (délka hranice 35 km) a Švýcarskem (164 km) na západě, s Itálií (430 km) a Slovinskem (330 km) na jihu, s Maďarskem (366 km) a Slovenskem (91 km) na východě a s Českem (466,1 km) a Německem (784 km) na severu. Rakousko je členem OSN, Rady Evropy, EU, Schengenského prostoru a Eurozóny. Největší města jsou Vídeň, Štýrský Hradec, Linec, Salzburg a Innsbruck. Oblíbenými turistickými cíli jsou Vídeň, Salzburg a Innsbruck, a také Zell am See, Grossglocknerská vysokohorská silnice a Kitzbühel.

e


Média použitá na této stránce

Flag of the Czech Republic.svg
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Flag of Finland.svg
Finská vlajka
Flag of Croatia.svg
Při zobrazení tohoto souboru lze snadno přidat orámování
Flag of Ireland.svg
Zelený pruh má znázorňovat většinové katolické obyvatelsto Irska, oranžový pruh reprezentuje protestantskou menšinu a bílý pruh uprostřed znázorňuje mír a harmonii mezi nimi.
Flag of Iceland.svg
The Flag of Iceland.
  • Horizontal aspect ratio: 7:1:2:1:14;
  • Vertical aspect ratio: 7:1:2:1:7.
Flag of Liechtenstein.svg
Flag of Liechtenstein
Flag of Portugal.svg
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
Ulster Banner.svg
Ulster Banner is a heraldic banner taken from the former coat of arms of Northern Ireland. It was used by the Northern Ireland government in 1953-1973 with Edwardian crown since coronation of Queen Elizabeth II, based earlier design with Tudor Crown from 1924. Otherwise known as the Ulster Flag, Red Hand of Ulster Flag, Red Hand Flag.
Flag of Vatican.svg
Autor: NeznámýUnknown author, Licence: CC0
Flag of the Vatican City.
Flag of the Vatican City.svg
Autor: NeznámýUnknown author, Licence: CC0
Flag of the Vatican City.
Flag of Gibraltar.svg
Flag of Gibraltar
Flag of Transnistria (state).svg
Flag of the Pridnestrovian Moldavian Republic (Pridnestrovie, Transdniestria, Transnistria). The flag's reverse omits the hammer and sickle
Ljubljana.ogg
Autor: unknown, Licence: CC-BY-SA-3.0
Lucemburský parlament.jpg
Autor: Cheverny, Licence: CC BY-SA 3.0
Lucemburský parlament
Václav Havel.jpg

Portrait of Václav Havel, a Czech playwright, writer and politician.
Europe topography map.png
Autor: San Jose, Licence: CC-BY-SA-3.0
topography in Europe, map
Austria Bundesadler.svg
Coat of arms of Austria: Coat of arms of Austria, depicting the black eagle. (Not official Version with several mistakes in colours, dimensions and other.)
Ljubljana Montage 2.png
Autor: See info on Wikimedia, Licence: CC BY-SA 3.0
Updated montage of Ljubljana, Slovenia.

Clockwise from top: Ljubljana Castle and Old Town (on the left of the top image) with Slovenska Street (in the center of the top image) and modern buildings (on the right of the top image); Ljubljanica River (with the Triple Bridge in distance); Ljubljana City Hall; Visitation of Mary Church at Rožnik Hill; Dragon on the Dragon Bridge; Kazina Palace at Congress Square.
Portalevropa.png
Autor: Zdeněk Drgáč, Licence: CC0
Jednoduchý nadpis pro portál o Evropě