Portál:Fyzika

Stylised atom with three Bohr model orbits and stylised nucleus.png
e

Fyzika (z řeckého základu φύσις (physis): příroda) znamená od antických dob nauku o přírodě – tedy asi tolik, co v pozdější době znamenala přírodní filosofie. Vznik fyziky v dnešním významu slova datujeme do doby, kdy Galileo Galilei začal provádět systematický experimentální výzkum a výsledky naměřených dat analyzoval matematickými prostředky. Od těch dob je za nejstarší odvětví fyziky považována mechanika. Postupně se podobnými metodami začaly zkoumat další fenomény a tak vznikaly další fyzikální odvětví, jako nauka o světle (optika), teple (termika a termodynamika), elektřině a magnetismu a další, které řadíme do období klasické fyziky. Ve XX. století proniká fyzika do končin vesmíru (astrofyzika) i do tajemství hmoty (atomová fyzika).

I když dnes máme desítky různých fyzikálních odvětví, příroda se svými zákony je jen jedna. Fyzika nepopisuje věci tak, 'jak jsou', ale tak, jak si fyzikové, kteří ji dělají, představují, že by mohly být. Je to věda o různých představách a modelech světa, které se neustále vyvíjejí. Proto je nutné chápat fyziku ve všech dějinných, místopisných, politických aj. souvislostech. Tak jako rozeznáváme stavební slohy, tak i barokní fyzika byla jiná než v renesanci a jiná než dneska. Lidé se snaží dorozumět mezi sebou, někteří dokáží hovořit se zvířaty. Fyzika je jazykem, kterým se lidé snaží hovořit s přírodou.

e

Odvětví

Mechanika
Klasická mechanika:
DynamikaHybnostKinematikaKinetická energieNewtonovy pohybové zákonyPotenciální energieRychlostSetrvačnostSílaStatikaVztažná soustavaZrychlení >>

Mechanika tekutin:
Archimédův zákonHydrostatikaProuděníTlakViskozita >>

Teoretická (analytická) mechanika:
AkceD'Alembertův principHamiltonovská formulace mechanikyHamiltonův principLagrangeovská formulace mechaniky >>


Hmota
Fyzika kondenzovaného stavu:
Amorfní látkaDeformaceDuktilitaFononKrystalKvazikrystalSkupenstvíSupravodivostTribologieTvrdost >>

Molekulová fyzika a termika:
Carnotův cyklusEntropieFázový přechodIdeální plynKalorimetrieKinetická teorie látekStatistická fyzikaStavová rovniceStavová veličinaTermodynamický systémTepelná kapacitaTeplotaTermodynamikaTermodynamický zákonŠíření tepla (termokinetika) >>

Atomová fyzika:
AtomBoseho-Einsteinův kondenzátIonElektronová konfiguraceChemická sloučeninaKvantové čísloPásová strukturaProtonové čísloSpektrální čáraZeemanův jev >>

Jaderná fyzika:
Atomové jádroIzotopJaderná fúzeJaderná reakceNuklid (Proton, Neutron) • Poločas přeměnyRadioaktivitaRadioaktivní datováníRadioterapie >>

Částicová fyzika:
Elementární částiceUrychlovač částicStandardní model >>


Fyzikální pole >>
Elektromagnetismus:
ElektrostatikaElektrická vodivostLorentzova sílaMagnetMagnetické poleMaxwellovy rovniceOhmův zákonVlnovod >>

Gravitace:
Gravitační konstantaEinsteinovy rovnice gravitačního poleIntenzita gravitačního poleNewtonův gravitační zákonTíha >>


Vlnění
Optika:
BarvaDifrakce světlaInterferenceElektromagnetické spektrumElektromagnetické zářeníGeometrická optikaFotometrieLom světlaRadiometrie >>
Akustika:
Dopplerův jevFrekvenční spektrumOzvěnaRozptylRychlost zvukuZvuk >>


Fyzikální teorie
Kvantová fyzika:
Diracova notaceDiracova rovniceFotoelektrický jevKleinova-Gordonova rovniceKvantováníPauliho vylučovací principPlanckův vyzařovací zákonSchrödingerova kočkaSchrödingerova rovniceSpin >>

Relativistická fyzika:
ČasoprostorE=mc²Gravitační vlnyObecná teorie relativity a Speciální teorie relativityParadox dvojčatPrincip ekvivalenceRelativnost současnostiRychlost světla >>

Velké sjednocení:
Elektroslabá interakceM-teorieSmyčková kvantová gravitaceSupersymetrieTeorie superstrunZákladní interakce (slabá a silná)

Statistická fyzika:
Brownův pohybBoseho-Einsteinovo rozděleníEkvipartiční teorémFázový přechodFermiho-Diracovo rozděleníMaxwellovo-Boltzmannovo rozdělení


Měření, veličiny a jednotky:
Fyzikální jednotkyFyzikální konstantyFyzikální veličinaMetrologieSoustava SISoustavy jednotek >>


Aplikovaná a interdisciplinární odvětví:
AstrofyzikaBiofyzikaElektrotechnikaFyzikální chemieFilosofie a GnozeologieGeofyzikaHydrologieKosmologieKosmonautikaMatematická fyzikaMeteorologieStatikaStrojírenství

e

Kvalitní články

Ikona Nejlepšího článku Nejlepší články (3):

Ikona Dobrého článku Dobré články (1):

Výčet článků je aktuální k 30. březnu 2013.

e

Informace

  • Pomozte WikiProjektu Kvalita tím, že pomůžete zdokonalit jeden z těchto článků týkajících se tématu fyziky!
  • Víte o fyzikálních článcích, které potřebují rozšířit nebo opravit? Sháníte výstižný obrázek k fyzikálnímu článku? Navštivte WikiProjekt Fyzika.
  • Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|Fyzika}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, vizte návod.

Média použitá na této stránce

Stylised atom with three Bohr model orbits and stylised nucleus.png
Autor: Halfdan., Licence: CC BY-SA 3.0
Stylised atom. Black dots are electrons, red dots are protons and blue dots are neutrons.