Portál:Hinduismus

e
Poutní město Haridvár a posvátná řeka Ganga na úpatí Himalají. Ve vodách Gangy se každoročně omývají miliony hinduistů aby očistili tělo i duši. Do Gangy se také sype popel zemřelých v naději, že budou osvobozeni ze samsáry

Vítejte na portálu Hinduismus

Symbol Óm

Původ bohaté a složité tradice hinduismu sahá patrně až do 3. tisíciletí př. n. l., kdy v úrodném údolí řeky Indu vzkvétaly na tehdejší dobu značně vyspělé civilizace (Árjové). V té době se vyvinul klasický jazyk hinduismu sanskrt a byly sepsány védy. Základní náboženskou koncepcí hinduismu je brahman - univerzální podstata vesmíru, základní, neomezená, nestvořená, všezahrnující realita. Brahman oživuje všechny živé bytosti a současně utváří átma. Existenci vesmíru pojímá hinduistická filosofie jako neustále se opakující koloběh vzniku a zániku (samsára).

Hlavní principy hinduismu jsou:

Ashoka Chakra.svg

Symbol dharmy
Dharma – princip, který udržuje odvěký spravedlivý řád, podporuje osobní rozvoj a neutralizuje chaos (adharma).
Karma – princip, podle kterého je lidský život pouze článkem v řetězci životů a úspěch života závisí na předešlých a současných skutcích.
Reinkarnace – princip, podle kterého se lidská duše převtěluje (reinkarnuje) z jednoho těla do druhého.
Jóga – pro tělesné a hlavně duchovní zdokonalování byl v hinduismu vypracován systém jógy, v němž klíčovou úlohu hraje meditace.
e

Článek měsíce

Védánta je indická ortodoxní, monoteistická a filosofická škola, jejíž nejznámějšími větvemi jsou: 1. Advaita(-védánta) (Ádi Šankara), 2. Višišta-advaita (Rámánudža) a 3. Dvaita(-védánta) (Madhva). Výraz védanta je složený ze sanskrtských slov véd (védy) a anta (závěr) a znamená v češtině „zakončení véd“. Všechna odvětví védánty vycházejí z upanišad. Upanišady jsou přidružené k základním védským samhitám (Rgvéda, Sámavéda a Jadžurvéda), staly se východiskem buddhismu a džinismu a jsou ideovým základem pozdějšího hinduismu. Védánta konstatuje, že brahma (nejvyšší duchovní vesmírný princip) je oproštěno od vlastností a jednání. Vinou máji (klamu smyslového poznání) se átmá (individuální duchovní princip) ztotožňuje s objekty. » ...celý článek «
e

Osobnost

Galerie osobností
Sai Baba ze Širdi

Hinduistický a Islámský světec
e

Bráhmana

Bráhmana je členem tradiční kněžské třídy staroindické společnosti.
e

Kšatrija

Kšatrija je členem tradiční třídy válečníků staroindické společnosti.
e

Vaišja

Vaišja je členem tradiční třídy obchodníků a řemeslníků.
e

Šudra

Šudra je členem tradiční třídy dělníků a služebníků staroindické společnosti.
e

Obrázek měsíce

Galerie obrázků
New Delhi Temple.jpg
Akšardham chrám v Novém Dillí
e

Védy

Rgvéda
Sámavéda | Jadžurvéda | Atharvavéda |u áranjaky | bráhmany | smrti
Upanišady
Aita­ré­ja | Brhadáranjaka | Iša | Taittiríja | Čhándógja | Kéna | Mundaka | Mándúkja | Katha | Prašna | Kaušítakí | Maitrájaní | Švétášvatara
Upavédy
Ajurvéda  | Dhanurvéda |
Gandharvavéda | Sthápatjavéda
Védángy
šikšá | ččhanda | vjákarana |
nirukta | džjótiša | kalpa
Itihásy
Mahábhárata | Bhagavadgíta | Rámájana
Purány
mahá-purány | upa-purány |
sthala-purány | kula-purány
Jiné spisy
Brahma-sútry | Manu-smrti

e

Bhagavadgíta

Hlavním téma­tem Bhagavadgíty je rozhovor mezi Kršnou a Ardžunou uprostřed bitevního po­le Kurukšetra. Ardžuna, přední bojovník pánduovců, zjišťuje, že v nepřátelské armádě je mnoho jeho příbuzných a svěřuje se svému vozataji Kršnovi: Kršno, nespatřuji nic dobrého v tom, že mám v boji zabíjet své příbuzné". Kršnova odpověď na Ardžunovy pochybnosti je hlavní náplní celé Bhagavadgíty. Otázka a odpověď v Bhagavadgítě mají za úkol rozhodnout spor, který začal už v upanišadách a v raném buddhismu - má člověk jednat nebo se zcela vzdát činorodé aktivity? Bhagavadgíta říká: jednat, ale vzdát se plodů svých činů. Dva základní filosofické přístupy komentářů jsou ty, které následují tradici bhakti neboli devocionálního monoteismu a ty, které vycházejí z advaita-védánty neboli filosofie jedné reality. Nejstarší a nejvlivnější komentář se přisuzuje zakladateli advaita-védantské indické filosofické školy, Adi Šankarovi. Šankara komentoval všech 700 veršů Bhagavadgíty a jeho komentáře byly přijaty všemi pozdějšími komentátory. Předním komentátorem školy višišta-advaita je Rámánudža. Podle této školy je "pět rozdílů" (paňča bhéda): 1. mezi pánem, íšvarou (universální duší), a džívou (individuální duší), 2. mezi džívami vzájemně, 3. mezi íšvarou a hmotou (prakrti), 4. mezi džívou a hmotou, 5. mezi hmotou a hmotou. Jedním z poměrně nových komentářů je od A. C. Bhaktivédánta Svámí Prabhupády. …celý článek
e

Kršna

e

Pataňdžali

Patanjali.jpg

Pataňdžali je znám jako autor jóga súter a obšírného komentáře (Mahábhášja) na Pániniho Osmero pojednání (Aštadhjájí), kde komentuje sanskrtskou gramatiku. Jeho nejznámějším dílem jsou jóga sútry, které komponoval v letech 200 až 150 př.n.l. Pataňdžali je považován za zakladatele jógy, přestože jeho výklad o józe je založen na škole sánkhji a Bhagavadgítě, které jsou starší. Podle Pataňdžaliho je jóga zastavení proměn mysli a vysvětluje osm odvětví jógy závislých na stavu vědomí, které vedou ke sjednocení: Jama, Nijama, Ásana, Pránajáma, Pratjáhara, Dhárana, Dhjána a Samádhi. Zmínky o sjednoceném vědomí jsou i ve védách, které jsou považovány za jedny z nejstarších indoevropských spisů a jsou v nich zmínky o dobách až 8000 př.n.l.

Na základě Pataňdžaliho Jóga súter vznikla různá odvětví jógy, mimo jiné Hatha jóga (pozice těla), Džňána jóga (Jóga vědění), Bhakti jóga (Jóga oddanosti), Dhjá­na jóga (Jóga meditace) nebo Rádža jóga (Královská jóga). Jóga je jeden ze šesti systému ortodoxní indické filosofie a podle této filosofie přináší jóga způsob jak zažít tu nejzazší realitu. ...celý článek

e

Filosofie

Ortodoxní školy
Njája | Vaišéšika | Sánkhja | Jóga | Mímánsá | Védánta | Advaita | Višištádvaita | Dvaita
Neortodoxní školy
Čárváka | Džinismus | Buddhismus | Hínajána | Mahájána | Vadžrajána | Théraváda

Filosofové
Starověk
Kapila | Pataňdžali | Gótama | Kanáda | Džaimini | Vjása | Márkandéja | Pánini
Středověk
Šankara | Rámanudža | Madhva | Nimbárka | Vallabha | Kéšavadás | Tukárám | Tulsídás | Kabir | Čaitanja Maháprabhu
Novověk
Mahátma Gándhí | Sarvepalli Rádhakrišnan | Svámi Vivékánanda | Šrí Aurobindo | Ramana Maharši | Svámi Sivananda | Ánanda Čómarasvami | Paramahansa Jógánanda | Pándurang Šástrí | Ásárámdží Bápu | Mahariši Maheš Jógi

e

Brahmá

e

Višnu

e

Šiva

e

Mytologie

Většina hinduistických božstev (dévů) je spojena s přírodou - Váju (vítr), Agni (oheň) a mnoho jiných. Přední místo hinduistického pantheonu náleží Indrovi. Jeho otcem je Dhjájus-pita (nebe) a jeho matkou je Prthiví (země). Ovládá přírodní jevy a je vládcem všech dévů. Dalšími významnými dévy jsou áditjové, synové Aditi a mudrce Kašjapy, kteří představují 12 měsíců roku - Vivasván, Arjamá, Púšan, Tvaštar, Savitar, Bhaga, Dhátá, Vidhátá, Varuna, Mitra, Šatru a Urukrama (Višnu) - a jsou strážci vesmírného řádu. Dále vasuové, Indrovi společníci - Dróna, Prána, Dhruva, Arka, Agni, Doša, Vástu and Vibhávasu a siddhové ('dokonale zrození') Dharma, Džňána, Vairágja a Aišvarja. Nejhlavnějšími představiteli hinduistického pantheonu jsou Brahmá, Višnu, Šiva a praotec lidstva, Manu. Mezi dévy patří i posvátné řeky Ganga, Sarasvatí a Jamuná.

Všichni dévové mají i své ženské protějšky (šakti). Sarasvatí je Brahmův ženský protějšek. Je uctívána jako bohyně lásky a umění. Lakšmí, bohyně krásy a bohatství, je ženským protějškem Višnua. Ženským protějškem Šivy je Párvatí.

Vedle hinduistické dévů zaujímají důležité místo i světci, věštci a mudrci. Jsou považováni za reinkarnace Brahmy, určitého dévy nebo člověka, který dosáhl vysvobození (mókša). V puránické terminologii je známo sedm principů symbolizovaných jmény sedmi věštců - Bhrigu, Maríči, Atri, Pulastja, Pulaha, Kratu a Vasištha. Tito velcí věštci učili starodávné vědění brahmavidjá známé z upanišad. Mezi nejznámější indické světce patří Vjása, který diktoval Mahábháratu a provedl uspořádání véd. Za posla bohů je považován mudrc Nárada.

e

Festivaly

Dasahra v Delhi
Dahi Handi v Maháráštra
e

Příbuzné portály

e

Zajímavosti

Víte, že…

Nepál je jediná hinduistická země, která se postupně stává sekulární republikou?
Kršna v překladu ze sanskrtu znamená černý nebo tmavý?
Mahábhárata je druhá nejdelší epická báseň na světě?
Ganga (řeka) se představuje v hinduismu jako božstvo?
Váránasí je nejnavštěvovanější hinduistické náboženské město?

Kumbhaméla festival v Haridváru navštívilo v roce 1989 15 miliónů poutníků?
e

Zdroje

Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa k tématu Hinduismus ve Wikimedia Commons
e

Kategorie

Hinduismus
Hinduistická božstva
Hinduističtí démoni
Hinduističtí guru
Hinduisté
Hinduistická literatura
Hinduistické směry, školy a sekty
Hinduistické chrámy
Indická mytologie
Hinduismus v Indii
Mahábhárata
Hinduistické pojmy
Hinduistická poutní místa
e

Informace

  • Velmi bychom uvítali Vaši pomoc při vytváření a vylepšování článků o indické filosofii, védské literatuře a hinduismu.
  • Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|Hinduismus}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, viz návod.
  • Pahýly se označují šablonou: {{Pahýl}}


Média použitá na této stránce

Fête de Dusshera.jpg
Autor: Shakti, Licence: CC-BY-SA-3.0
Fête de Dusshera - Delhi 10-2006 / Dusshera Festival - Delhi 10-2006
Lotus-buddha.svg
An iconic Buddha figure inside a lotus blossom. Derived from the earlier PNG version. Created with Adobe Illustrator.
Patanjali.jpg
Autor: en:Rpba, Licence: CC-BY-SA-3.0
Patañjali as an incarnation of Adi Sesha
Chakra ajna.jpg
Autor: unknown, Licence: CC-BY-SA-3.0
Hurdwar (Haridwar). India. May 1878.jpg

Hurdwar (Haridwar). India. May 1878.

Oil painting on paper by Marianne North of Haridwar, dated May 1878. Marianne North visited India in 1877-79 and completed over 200 paintings whilst there.

Haridwar is a holy city of Hinduism built on the west bank of the Ganga river at the point where the river flows out of the hills into the plains. At this point the Ganges Canal begins. Every twelve years in occasion of the great Kumbha Mela thousands of pilgrims come to bathe in the purifying waters of the river.

In her autobiography, 'Recollections of a happy life' of 1892, Marianne North wrote, "Hardwar is like Benares, all on one side of the river, and from the opposite bank one gets the finest view of its strange old buildings, built at different times and by different races of Hindus, in all kind of architecture, backed by wooded cliffs and hills. Hardwar is a most enjoyable place for an artist, full of picturesque bits of street views. I went one morning into a room overhanging the river, with three fantastic windows and many coloured hangings...The people at Hardwar seemed a fine race, and were most friendly."
Vishnu National Museum01.jpg
Autor: Miya.m, Licence: CC BY-SA 3.0
Vishunu , court of National Museum, INDIA
Brahma Musée Guimet 25971.jpg
Brahma. Cambodge, province de Battambang, Vat Baset, style de Koh Ker, milieu du 10ème siècle, grès.
Kumbh016.jpg
Autor: No machine-readable author provided. Hanumandas assumed (based on copyright claims)., Licence: CC BY-SA 2.5
by Hanumandas - Naga Babas returning from bath,Kumbha Mela Allahabad, 24th January 2001
Ganesh Sujit Kumar 01.jpg
Autor: Sujit kumar, Licence: CC BY-SA 3.0
Hindu God Ganesh
New Delhi Temple.jpg
Autor: Swaminarayan Sanstha, Licence: CC BY-SA 3.0
Akshardham Temple
Krishna statue.jpg
Autor: Shakti, Licence: CC BY-SA 3.0
Krishna statue, Kolkata, West Bengal, India
Baba stone.jpg
The most well known photograph of Sai Baba of Shirdi.
P religion world.svg
Autor: unknown, Licence: CC-BY-SA-3.0
Indra deva.jpg
"Painting of Indra on his elephant mount, Airavata. Painted in South India (probably Thanjavur or perhaps Tiruchchirapalli)

Indra is depicted red-skinned and covered in his all-seeing eyes. In his two right hands he carries weapons - a sword and a thunderbolt. In front, an attendant walks with a spear. Behind walks another attendant carrying a large parasol which shades the king of the gods.

On laid and water-marked European paper with 'W Thomas'. Elsewhere in the series the date 1816 appears in the watermark."
Emblem of Tibet.svg
Autor: Sodacan, Licence: CC BY-SA 3.0
Emblem of Tibet, used by the Tibetan Government in Exile.
  • The Emblem depicts a moon and sun over the Himalayas, two Tibetan snow lions supporting the eight fold Dharmacakra and the red and pink ribbon below reads: "bod gzhung dga' ldan pho brang phyogs les rnam rgyal" or "Tibetan Government, Gaden Palace, victorious in all directions".
Saraswati.jpg
Painting of the Goddess Saraswati by Raja Ravi Varma
Govindashtami.jpg
Autor: unknown, Licence: CC-BY-SA-3.0