Portál:Historie

Vítejte upravit
Historie je nauka o lidské minulosti a to o všech jejích stránkách, zkoumá děje politické, hospodářské, náboženské i kulturní. Učenci a znalci zabývající se historií se nazývají historikové. Při analýze uplynulých událostí používají vyprávění, zjišťují posloupnost událostí a objektivně zkoumají jejich příčiny a důsledky. Jedním z prvních významných historiků byl Thúkydidés, který snahou o objektivitu a nalezení příčin položil základ moderní historiografii.
Historický přehled upravit
Pravěk – tradiční označení období dějin lidstva, ze kterého nejsou písemné prameny, tj. období do vzniku písma. (doba kamenná, doba bronzová, doba železná)

Starověk – období vzniku a rozvoje prvních civilizací na Středním východě, v oblasti Středomoří a v jižní a východní Asii. (starověký Orient, starověký Egypt, antika, starověká Čína a Japonsko)

Středověk – nejčastěji se udává od zániku západořímské říše (476) po objevení Ameriky (1492). Jsou však i jiné způsoby členění. (raný středověk, vrcholný středověk, pozdní středověk)

Novověk – éra od objevení Ameriky či náboženské reformace v 16. století do konce 18. století a vypuknutí Velké francouzské revoluce. Někdy se jako konec novověku udává konec 19. století či první světová válka. (raný novověk, vrcholný novověk, do novověku samotného se někdy také počítají i moderní dějiny)

Moderní dějiny – současná historie, její začátek může být kladen od konce 18., případně 19. století či od první světové války (Velká francouzská revoluce, napoleonské války, období restaurace, revoluce v roce 1848, sjednocení Itálie a Německa, koncert velmocí, první světová válka, meziválečné období, druhá světová válka, studená válka, současná doba)

Vybraný článek upravit
Země Koruny české prožívaly za vlády Ferdinanda I. (15261564) počátek několikasetleté habsburské vlády nad nimi. Ferdinand I. Habsburský chtěl Korunu českou začlenit do nově se utvářející habsburské monarchie, mnohem více se však – zejména v prvních letech své vlády – musel soustředit na sérií válečných střetů s Osmanskou říší. Ferdinandovy zvýšené finanční nároky, spojené s válečnými výdaji, daly vzniknout opozici českých stavů, která nakonec přerostla roku 1547 v odboj. Král stavovské povstání potlačil, posílil svou moc zejména na úkor měst a vítězství nad stavy mu také dovolilo pozvolna obnovovat katolické instituce v českých zemích. V náboženské otázce musel být Ferdinand opatrný, nicméně vytrvale se snažil posílit pozice katolicismu, popř. utrakvismu, a snažil se naopak co nejvíce zabránit šíření učení luteránů, novokřtěnců či Jednoty bratrské.

Za Ferdinandovy vlády se Koruna česká nacházela mimo hlavní evropské obchodní stezky a řemesla ve městech kvůli svazujícím cechům stagnovala. Počínaly se však rozvíjet nové formy hospodaření, zejména rybníkářství. Pozvolna nastával také kulturní rozkvět, z Itálie pronikal do českých zemí humanismus, což se ve výtvarném umění projevilo přechodem od gotiky k renesanci.

celý článek

Významné osobnosti upravit
PanovníciPoliticiVojáciUmělciFilozofovéDiktátořiMořeplavciTeologovéVědciVynálezciSpisovatelé
Vybraný obrázek upravit
Kategorie upravit
Historie
Osoby spjaté s dějinami
Dějiny podle kontinentů
Dějiny podle měst
Dějiny podle témat
Dějiny podle zemí
WikiProjekt Historie
Archeologie
Historické časové osy
Dějiny podle místa
Filozofie dějin
Historické slavnosti
Historie v datech
Historiografie
Historie v kultuře
Historická literární díla
Historická období
Historické seznamy
Historické teorie
Události
Historická území
Zaniklé entity
Zrušené projekty a události
Historické portály
Nejlepší historické články upravit
Články přesahující hranice epoch
Dácie • Dějiny Pitcairnových ostrovů • Dějiny Tibetu • Hadždž • Religionistika • Seznam kostelů v Brně
Starověk
Společnost, kultura a náboženství: Červená pyramida • Harappská kultura • Osmero • Zápisky historika
Politika a vojenství: Maurjovská říše
Lidé: Ahmose I. • Archimédés
Středověk
Společnost, kultura a náboženství: Buddhové z Bámjánu • Chansons de geste • Staroměstský orloj • Zbraslavský klášter • Židé na Moravě ve středověku
Politika a vojenství: Bitva u Hattínu • Byzantská říše • Druhá křížová výprava • Inaugurační diplomy • Jeruzalémské království • Křižácká tažení do Egypta • Křížové výpravy • Lidová křížová výprava • Makúrie • Povstání rudých turbanů • První bulharská říše • Sungská správa
Lidé: Balduin I. Jeruzalémský • Bohemund z Tarentu • Godefroy z Bouillonu • Hynek Krušina I. z Lichtenburka • Jindřich z Lichtenburka • Jindřich VII. Lucemburský • Lorenzo I. Medicejský • Přemysl Otakar I. • Přemysl Otakar II. • Raimond IV. z Toulouse • Rajmund z Lichtenburka • Renaud ze Châtillonu • Robert II. Flanderský • Václav II. • Václav III.
Novověk
Společnost, kultura a náboženství: Kostel Navštívení Panny Marie (Lobendava) • Kostel Nejsvětější Trojice (Fulnek) • Kostel svatého Mikuláše (Mikulášovice) • Mesiáš (Händel) • Turek (stroj) • Loďstvo Čeng Chea • Mingská ekonomika
Politika a vojenství: Druhá plavba Jamese Cooka • Anglie očekává, že každý muž splní svou povinnost • Chung-wuovy reformy • Mingská správa • Plavby Čeng Chea • Rusko-čchingská válka • Říše Ming
Lidé: Čeng Che • Čeng-te • Chu Čeng-jen • Chung-č’ • Chung-wu • Jung-le • Nikifor ČernigovskijŤia-ťing • Vilém z Rožmberka • Wan-li • Seznam členů posádky Bounty • Seznam mingských císařů
Moderní dějiny
Společnost, kultura, právo: Carmen • Holubí fotografie ze vzduchu • Komunismus • Kostel U Jákobova žebříku • Nejvyšší soud České republiky • Pražská německá literatura • Přehrada Desná • Tosca • Tramvajová doprava v Praze • Ukrajinská opera • Ústava České republiky • Ústava Spojených států amerických • Ústavní soud Republiky Slovinsko • Ústecko-teplická dráha • Vražda Johna Lennona • Železniční trať Frýdlant v Čechách – Heřmanice
Politika a vojenství: Atentát na Johna Fitzgeralda Kennedyho • Atentát na Roberta Francise Kennedyho • Třída Furutaka
Lidé: Sára Aaronsohnová • Neil Armstrong • Menachem Begin • John Cale • Leonard Cohen • Arthur Conan Doyle • Avšalom Feinberg • Jurij Gagarin • Matěj Hlaváček • André Kertész • Golda Meirová • Napoleon Bonaparte • Jicchak Rabin • Gioacchino Rossini • Chana Senešová • Bedřich Smetana • Alfred Stieglitz • Zdeněk Svěrák • Henri de Toulouse-Lautrec

další kvalitní články o historii

Média použitá na této stránce

Vexilloid of the Roman Empire.svg
Autor: Ssolbergj, Licence: CC BY 3.0
Vexillum of the Roman Empire.
Husitská korouhev.svg
Husitská korouhev
Double crown.svg
Autor: Jeff Dahl, Licence: CC BY-SA 4.0
The double crown symbolizing dominion over upper and lower Egypt.
MO-S 20 Orel.jpg
Autor: David Varner, Licence: CC BY-SA 3.0
Pěchotní srub MO-S 20 U orla, dělostřelecká tvrz Orel, okres Opava
P Prehistoria.png
Image of a prehistorical skull
Crystal Clear app kedit.svg
Autor: w:User:Tkgd, Everaldo Coelho and YellowIcon, Licence: LGPL
An recreation of an icon from icon theme Crystal Clear.
Germans in Stalingrad.jpg
German troops sallying from the long trench by the Schnellhefter Block in Stalingrad North
Cross-Pattee-red.svg
Heraldic Cross pattée (Pattee, Patty, Formy)
Vista-evolution-tasks.png
Autor: unknown, Licence: GPL
Seal of Wenceslaus II as hereditary Prince of the Kingdom of Bohemia.PNG
Seal of Wenceslaus II as hereditary Prince of the Kingdom of Bohemia