Portál:Houby

  • Portál
  • Diskuse portálu
  • WikiProjekt
  • Diskuse projektu

e

e

Vítejte na portálu Houby

Lošákovec blankytný

Lošákovec blankytný

Houby (latinsky: Fungi, dříve Mycophyta) představují velkou skupinu živých organismů dříve řazenou k rostlinám, ale nyní vyčleněnou jako samostatnou říši. Její zástupce lze nalézt po celé Zemi a vyskytují se mezi nimi významní rozkladači, parazité či v průmyslupotravinářství využívané druhy. Mnoho druhů náleží mezi mutualisty žijící v symbiózecévnatými rostlinami nebo s řasami.

V užším pojetí jsou houby (Fungi) stélkaté organismy různého tvaru a velikostí, bez asimilačních barviv (tzn. bez plastidů), s heterotrofní výživou, s buněčnou stěnou chitinózní. Zásobní látkou jsou oleje a glykogen. Houby se rozmnožují buď vegetativně (rozpadem vlákna mycelia), nebo nepohlavními nebo pohlavními výtrusy. Věda zabývající se houbami se nazývá mykologie.

…více informací v článku Houby

e

Článek měsíce

Muchomůrka bílá
Muchomůrka bílá
Muchomůrka bílá
Muchomůrka bílá (Amanita phalloides var. alba), někdy muchomůrka zelená bílá, je poddruhem smrtelně jedovaté muchomůrky zelené. Jak název napovídá, plodnice této houby je celá čistě bílá. Proto je u nezkušených houbařů vyšší nebezpečí záměny se žampiony. Je třeba mít na paměti, že žampiony nemají bílé lupeny, na rozdíl od muchomůrek…

… více informací v článku Muchomůrka bílá

e

Systematika

Znázornění biologické klasifikace života
Znázornění biologické klasifikace života

Houby jsou prastaré organismy z karbonu či permu. Systematicky se houby dělí na několik oddělení. Dříve se houby dělily na nižší houby a vyšší houby, ale toto dělení neodpovídá nárokům na fylogenetickou příbuznost druhů, a tak se od něho upustilo. Houby vyšší mají vyvinutý klobouk.

Níže uvedený seznam uvádí jednu z dosud používaných podob klasifikace hub.[1] U každého jsou uvedeny jejich základní charakteristické znaky.

… více informací v článku Houby
e

Otrava houbami

Muchomůrka zelená

Muchomůrka zelená
Otrava houbami je otrava způsobená konzumací jedovatých nebo zkažených hub. Obvykle se tím míní velké houby záměrně konzumované, v širším slova smyslu však lze zahrnout i otravy vzniklé nezáměrnou konzumací plísní a dalších menších hub při konzumaci jimi zamořené stravy (viz např. ergotismus). Pod pojmem otrava z hub se skrývá široká paleta příznaků a následků závisejících na druhu požité houby, okolnostech, za kterých byla sebrána, množství této houby a způsobu jakým byla upravena a samozřejmě osobních dispozic konzumenta. Výsledkem může být na jedné straně pouze žaludeční a střevní nevolnost (například otrava hřibem satanem v případě nedostatečné tepelné úpravy) nebo jemné a dočasné změny psychiky, na druhé straně trvalá invalidita či smrt (při požití pavučince plyšového nebo otravě muchomůrkou zelenou).

… více informací v článku Otrava houbami

e

Psychoaktivní houby

Muchomůrka červená
Halucinogenní účinky psychoaktivních hub se jeví jako potenciálně perspektivní v psychodiagnostice a snad i v psychoterapii. Nutné je ale varovat před požitím těchto hub bez lékařského příkazu. Houby působí jako psychedelikum a množství, které by bylo pro tělo škodlivé je prakticky nestravitelné, je zde ovšem riziko v psychologických účincích, které mohou být nezvladatelné nebo vyvolat latentní psychické poruchy. Nebezpečná může být kombinace s MAOI.

Příklady druhů:

Lysohlávka (Psilocybe) je rod stopkovýtrusných hub s celosvětovým výskytem. Známé jsou především pro své halucinogení účinky, slangově označované jako „houbičky“, a to i přesto že většina druhů lysohlávek neobsahuje halucinogenní látky. Druhy, které obsahují halucinogenní látky, obsahují psilocin a psilocybin, v menší míře také slabší baeocystin a norbaeocystin, jehož psychoaktivita je ovšem sporná.

e

Osobnost

Elias Magnus Fries
Elias Magnus Fries

Elias Magnus Fries byl profesorem botaniky na Univerzitě v Lundu (od roku 1814) a profesorem praktické ekonomie (od 1834) a botaniky na univerzitě v Uppsale. Společně s C. H. Persoonem je považován za jednoho z nejvýznamnějších mykologů 19. století a spolutvůrce moderní mykologické taxonomie. Mimo jiné zavedl užívání zbarvení spor (výtrusného prachu) a vzhled hymenoforu jakožto jedny z hlavním určovacích znaků.

e

Obrázek měsíce

Lesklokorka lesklá
Lesklokorka lesklá
Lesklokorka lesklá
e

Zajímavosti

Víte, že…

… ke sběru lanýžů se využívají speciálně cvičení psi a prasata?
… houby jsou evolučně bližší živočichům než rostlinám?
… nauka o lišejnících se nazývá lichenologie?


e

Kategorie

Mykologie
Houbaření
Houby
Morfologie hub
Mykologické lokality
Mykologové
Mykotoxiny
Mykózy
Rozcestníky - mykologie
e

Informace

e

Nové články

e

Wikimedia

Logo Wikimedia Commons  Multimediální obsah o Houbách na Commons

  Definice slova houba na Wikislovníku

Encyklopedické heslo Houby v Ottově slovníku naučném ve Wikizdrojích

  Informace o Houbách na Wikidruzích

Kvalitní články

Tento článek patří mezi nejlepší v české Wikipedii  Lišejník

Tento článek patří mezi dobré v české Wikipedii  Kvasinky

e

Příbuzné portály


  • Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|Houby}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, vizte návod.
  • Pokud založíte nový článek týkající se hub, neváhejte ho přidat do nových článků. Doporučujeme vám se podívat na stránku Portál:Houby/šablona


Média použitá na této stránce

Fulmer Falls Closeup 3000px.jpg
Autor: Photo by and ©2006 Derek Ramsey (Ram-Man), Licence: GFDL 1.2
A close view photograph of the Fulmer Falls waterfall located in the Childs Recreation Area in the Pocono Mountains.
Iceland Plants 4836.JPG
Autor: Manfred Morgner (ka-em-zwei-ein), Licence: CC BY-SA 3.0
Lewisia cotyledon at Island, Botanischer Garten Akureyri.
Anguilla anguilla.jpg
Autor: GerardM, Licence: CC BY-SA 3.0
European eel (Anguilla anguilla) from nl wikipedia
Ganoderma lucidum-03.jpg
Autor: Apple2000, Licence: CC BY 3.0
Lingzhi mushroom
Duha.svg
Autor: Honza Groh (Jagro), Licence: CC BY 3.0
Duha
2014-09-19 Hydnellum caeruleum (Hornem.) P. Karst 466139.jpg
Autor: This image was created by user walt sturgeon (Mycowalt) at Mushroom Observer, a source for mycological images.
You can contact this user here., Licence: CC BY-SA 3.0
For more information about this, see the observation page at Mushroom Observer.
Lioness updated.jpg
Autor: SonNy cZ, Licence: CC BY-SA 3.0
Lioness in a Czech zoo