Portál:Houby

 • Portál
 • Diskuse portálu
 • WikiProjekt
 • Diskuse projektu

e

e

Vítejte na portálu Houby

Lošákovec blankytný

Houby (latinsky: Fungi, dříve Mycophyta) představují velkou skupinu živých organismů dříve řazenou k rostlinám, ale nyní vyčleněnou jako samostatnou říši. Její zástupce lze nalézt po celé Zemi a vyskytují se mezi nimi významní rozkladači, parazité či v průmyslupotravinářství využívané druhy. Mnoho druhů náleží mezi mutualisty žijící v symbiózecévnatými rostlinami nebo s řasami.

V užším pojetí jsou houby (Fungi) stélkaté organismy různého tvaru a velikostí, bez asimilačních barviv (tzn. bez plastidů), s heterotrofní výživou, s buněčnou stěnou chitinózní. Zásobní látkou jsou oleje a glykogen. Houby se rozmnožují buď vegetativně (rozpadem vlákna mycelia), nebo nepohlavními nebo pohlavními výtrusy. Věda zabývající se houbami se nazývá mykologie.

…více informací v článku Houby

e

Článek měsíce

Daedaleopsis confragosa

Chorošotvaré (Polyporales, dříve Aphyllophorales) je řád dřevokazných hub, které tvoří víceleté, koncentricky vrstvené plodnice, obvykle bokem přirostlé k podkladu. Hymenofor může být hladký, nebo tvoří lamely, nebo je pórovitý. Většina chorošotvarých je nejedlá.


» Připravované «
e

Systematika

Znázornění biologické klasifikace života

Houby jsou prastaré organismy z karbonu či permu. Systematicky se houby dělí na několik oddělení. Dříve se houby dělily na nižší houby a vyšší houby, ale toto dělení neodpovídá nárokům na fylogenetickou příbuznost druhů, a tak se od něho upustilo. Houby vyšší mají vyvinutý klobouk.

Níže uvedený seznam uvádí jednu z dosud používaných podob klasifikace hub.[1] U každého jsou uvedeny jejich základní charakteristické znaky.

 • Chytridiomycety (Chytridiomycota) – mají bičíkaté pohyblivé spory
 • Houby spájivé (Zygomycota) – v životním cyklu je odolné zygosporangium
 • Houby vřeckovýtrusné (Ascomycota) – pohlavní spory uložené ve vřeckách
 • Houby stopkovýtrusné (Basidiomycota) – spory umístěné na bazidiu
 • Glomeromycota (v rámci toho jediná třída Glomeromycetes)
 • Houby nedokonalé (Deuteromycota) – spíše označení pro houby, které se nerozmnožují pohlavně
…více informací v článku Houby
e

Otrava houbami

Muchomůrka zelená
Otrava houbami je otrava způsobená konzumací jedovatých nebo zkažených hub. Obvykle se tím míní velké houby záměrně konzumované, v širším slova smyslu však lze zahrnout i otravy vzniklé nezáměrnou konzumací plísní a dalších menších hub při konzumaci jimi zamořené stravy (viz např. ergotismus). Pod pojmem otrava z hub se skrývá široká paleta příznaků a následků závisejících na druhu požité houby, okolnostech, za kterých byla sebrána, množství této houby a způsobu jakým byla upravena a samozřejmě osobních dispozic konzumenta. Výsledkem může být na jedné straně pouze žaludeční a střevní nevolnost (například otrava hřibem satanem v případě nedostatečné tepelné úpravy) nebo jemné a dočasné změny psychiky, na druhé straně trvalá invalidita či smrt (při požití pavučince plyšového nebo otravě muchomůrkou zelenou).

…více informací v článku Otrava houbami

e

Psychoaktivní houby

Muchomůrka červená
Halucinogenní účinky psychoaktivních hub se jeví jako potenciálně perspektivní v psychodiagnostice a snad i v psychoterapii. Nutné je ale varovat před požitím těchto hub bez lékařského příkazu. Houby působí jako psychedelikum a množství, které by bylo pro tělo škodlivé je prakticky nestravitelné, je zde ovšem riziko v psychologických účincích, které mohou být nezvladatelné nebo vyvolat latentní psychické poruchy. Nebezpečná může být kombinace s MAOI.

Příklady druhů:

 • Lysohlávka česká (Psilocybe bohemica)
 • Muchomůrka tygrovaná (Amanita pantherina)
 • Paličkovice nachová (Claviceps purpurea)

Lysohlávka (Psilocybe) je rod stopkovýtrusných hub s celosvětovým výskytem. Známé jsou především pro své halucinogení účinky, slangově označované jako „houbičky“, a to i přesto že většina druhů lysohlávek neobsahuje halucinogenní látky. Druhy, které obsahují halucinogenní látky, obsahují psilocin a psilocybin, v menší míře také slabší baeocystin a norbaeocystin, jehož psychoaktivita je ovšem sporná.

e

Osobnost

Elias Magnus Fries byl profesorem botaniky na Univerzitě v Lundu (od roku 1814) a profesorem praktické ekonomie (od 1834) a botaniky na univerzitě v Uppsale. Společně s C. H. Persoonem je považován za jednoho z nejvýznamnějších mykologů 19. století a spolutvůrce moderní mykologické taxonomie. Mimo jiné zavedl užívání zbarvení spor (výtrusného prachu) a vzhled hymenoforu jakožto jedny z hlavním určovacích znaků.

e

Obrázek měsíce

Čirůvka májovka
»Připravované «
e

Zajímavosti

Víte, že…
 • ... hlíva ustřičná příznivě ovlivňuje hladinu cholesterolu v krvi, zvyšuje odolnost proti infekcím a tvorbu červených krvinek mimo kostní dřeň?
 • ... hlíva ustřičná je také jednou z mála „masožravých“ hub? Její mycelium dokáže otrávit a zabít organismy ze skupiny hlístic
» Připravované «
e

Kategorie

Mykologie
Houbaření
Houby
Morfologie hub
Mykologické lokality
Mykologové
Mykotoxiny
Mykózy
Rozcestníky - mykologie
e

Informace

e

Nové články
 • 19. 06. 2019: Bohumil Klika
 • 24. 11. 2018: Šablona:Bělozubovité
 • 05. 07. 2018: Omphalotus nidiformis
 • 04. 07. 2018: Amanita sphaerobulbosa
 • 15. 06. 2018: Čepičatka
 • 14. 06. 2018: Galerina sulciceps
 • 13. 06. 2018: Amanita abrupta
 • 04. 03. 2018: Asellariales
 • 04. 03. 2018: Harpelotvaré
 • 04. 03. 2018: Absidia
 • 18. 02. 2018: Mirko Svrček
 • 15. 01. 2018: Kukmák
 • 20. 12. 2017: Kukmák cizopasný
 • 17. 12. 2017: Kukmák sklepní
 • 25. 11. 2017: Šablona:Ohnivkovité
 • 11. 09. 2017: Karel Cejp

e

Wikimedia

Logo Wikimedia Commons  Multimediální obsah o Houbách na Commons

Wiktionary-logo-cs.svg  Definice slova houba na Wikislovníku

Encyklopedické heslo Houby v Ottově slovníku naučném ve Wikizdrojích

Wikispecies-logo.svg  Informace o Houbách na Wikidruzích

Kvalitní články

Tento článek patří mezi nejlepší v české Wikipedii  Lišejník

Tento článek patří mezi dobré v české Wikipedii  Kvasinky

e

Příbuzné portály


 • Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|Houby}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, viz návod.
 • Pokud založíte nový článek týkající se hub, neváhejte ho přidat do nových článků. Doporučujeme vám se podívat na stránku Portál:Houby/šablona


Média použitá na této stránce

Calocybe gambosa 080420wa cropped.jpg
Autor: , Licence: CC BY-SA 3.0
Calocybe gambosa (= Tricholoma gambosum), St. George's mushroom, in a park near Massy, France.
Gloeophyllum sepiarium 2005-04-13 02.jpg
Autor: Eric Steinert, Licence: CC-BY-SA-3.0
Gloeophyllum sepiarium
Fulmer Falls Closeup 3000px.jpg
Autor: Photo by and ©2006 Derek Ramsey (Ram-Man), Licence: GFDL 1.2
A close view photograph of the Fulmer Falls waterfall located in the Childs Recreation Area in the Pocono Mountains.
Iceland Plants 4836.JPG
Autor: Manfred Morgner (ka-em-zwei-ein), Licence: CC-BY-SA-3.0
Lewisia cotyledon at Island, Botanischer Garten Akureyri.
Anguilla anguilla.jpg
Autor: GerardM, Licence: CC-BY-SA-3.0
European eel (Anguilla anguilla) from nl wikipedia
Duha.svg
Autor: Honza Groh (Jagro), Licence: CC BY 3.0
Duha
2014-09-19 Hydnellum caeruleum (Hornem.) P. Karst 466139.jpg
Autor: This image was created by user walt sturgeon (Mycowalt) at Mushroom Observer, a source for mycological images.
You can contact this user here., Licence: CC BY-SA 3.0
For more information about this, see the observation page at Mushroom Observer.
Lioness updated.jpg
Autor: SonNy cZ, Licence: CC-BY-SA-3.0
Lioness in a Czech zoo