Portál:Islám

e

Islám ([ˈɪslaːm] IPA; arabsky: zvuk الإسلام; al-'islām [ɪs.ˈlæːm] IPA) je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Mohameda, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená „podrobení se“ či odevzdání se Bohu (arabsky Alláh). Stoupenec islámu se nazývá muslim, což znamená „ten, kdo se podřizuje [Bohu]“. Počet muslimů je 1,57 až 1,65 miliardy, což z islámu činí po křesťanství druhé největší náboženství světa. Muslimové věří, že Bůh Muhammadovi zjevil Korán, který společně se Sunnou (Muhammadovy činy a slova) považují za základní prameny islámu. Obecně jsou muslimové povinni dodržovat pět pilířů islámu, tedy pět povinností, které muslimy spojují ve společenství.Téměř každý muslim je příslušník jedné ze dvou hlavních islámských větví, a to sunny (asi 85 %) nebo šíiy (asi 15 %). Rozdělení, které vedlo k tomuto rozštěpení muslimské obce, nastalo v 7. století a jeho příčinou byla otázka nástupnictví ve vedení muslimské obce. Islám je převládající náboženství v Severní Africe, na Blízkém východě a některých částech Asie.
Více o islámu...

e

TÉMATA

Víra a praktiky:
AlláhVyznání víryModlitbaPůstPouťAlmužnaMešita
Náboženské texty:
KoránSunnaHadís
Hlavní osobnosti:
MohamedAlíAbú BakrMohamedovi současníciČlenové Mohamedovy domácnostiProroci islámu
Větve islámu:
Sunnité (Salafíja) • Šíité (Isná ašaríja, Ismá'ílíja, Zajdíja) • IbádíjaSúfismus
Sociopolitické aspekty:
Islámský světUměníArchitekturaMěstaKalendářVědaFilosofieNáboženští vůdcovéŽeny v islámuIslamismusDžihádIslámský terorismus
Související články:
Seznam mešit

e

OBRÁZEK


Rukopis Koránu z Mali

e

ČLÁNEK

Islámská architektura zahrnuje velmi širokou oblast architektury, a to jak historicky, tak geograficky. Ačkoli se o islámské architektuře zpravidla hovoří pouze ve smyslu náboženských staveb, zahrnuje i světské stavby.

Do islámské architektury se tak řadí stavby postavené po vzniku islámu (622) až do současnosti, na území ovládaném tímto náboženstvím. Místa jejího výskytu nelze omezit na tradičně muslimské oblasti, jako je Perský záliv, severní Afriku či Přední východ, ale lze se s ní setkat např. i ve Španělsku, Francii či v Indii. V současné době se muslimské náboženské stavby nacházejí po celém světě.

Z těchto důvodů nelze islámskou architekturu vnímat jako celek, ale je třeba rozlišovat historické epochy a jednotlivá centra. Vliv regionálních center je navíc podtržen skutečností, že Korán na rozdíl od Bible nikde neurčuje podobu ani pravidla postavení chrámu. Jednotlivá centra tak mohla navázat na lokální tradice, a to jak z hlediska vhodného materiálu, tak z hlediska stavebních technik. Přesto lze nalézt řadu typických prvků či společných rysů, které vyplývají z potřeb a vkusu běžného muslima. Za nejtypičtější oblíbený prvek lze považovat kopuli a různé druhy oblouků. Základními typy staveb jsou mešity, arabské domy s uzavřenou dispozicí, nádvořím a oddělenou ženskou a mužskou částí, ívány, pevnosti a mosty. Méně významnými, ale pro islámskou architekturu také typickými stavbami, jsou lázně či vodotrysky.

e

POMOZTE S ČLÁNKY

Články založení:
Islámská demokracie(en)Islámské probuzení(en)Islámský stát (státní zřízení)(en)Islámské školy a větvě(en)Liberální islám(en)MustálíjaŠíření islámu(en)

Články k rozšíření a úpravě:

Dějiny islámuIslámská filosofieIslámský světkáfirMuslimUmmaŽeny v islámuKorán

e

OSOBNOST

Alí ibn Abí Tálib (?599, Mekka – 28. leden 661, Kúfa) čtvrtý volený chalífa v letech 656 – 661. Byl bratrancem a zároveň zetěm Mohammedovým, protože si vzal za manželku jeho dceru Fatimu. Jeho vláda uzavírá období volených chalífů a zároveň vede k trvalému rozštěpení muslimské obce na sunnity a šíity.

e

DOBRÉ A NEJLEPŠÍ ČLÁNKY

Nejlepší články:
HadždžKřížové výpravy
Dobré články:
Bitva u Badru

e

KATEGORIE

Islám
Islám podle zemí
Antiislamismus
Dějiny islámu
Filmy o islámu
Islámská filosofie
Imámové
Islamismus
Korán
Kritika islámu
Mešity
Islámské modlitby
Muslimové
Muslimské oblečení
Islámská poutní místa
Islámští proroci
Súfismus
Sunnitský islám
Islámské svátky
Šaría
Ší'itský islám
Islámská terminologie
Islámský terorismus
Islámské umění
Ženy v islámu

e

INFORMACE

  • Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|Islám}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, viz návod.
  • Pokud chcete navrhnout článek obrázek či osobnost, které by se na tomto portálu měli objevit, neváhejte pište své návrhy do diskuze.
  • Můžete se také zapojit do projektu Islám, jehož cílem je zkvalitňovat články týkající se islámu.

e

Média použitá na této stránce