Portál:Náboženství

VÍTEJTE NA PORTÁLU NÁBOŽENSTVÍ!
e

Co je náboženství? To je opravdu těžká otázka. Existuje spousta různých definic, ale dosud nebyla vytvořena taková, se kterou by většina lidí souhlasila.

Nejrozšířenější náboženství současnosti jsou tzv. Abrahámovská náboženství, která řadíme mezi monoteistická, čili křesťanství, judaismus a islám. Věřícím všech těchto náboženství se také říká ‘lidé Knihy’, neboť věří ve stejného Boha a Starý zákon považují za posvátný – inspirovaný samotným Bohem.

K dalším velmi rozšířeným náboženstvím patří dharmická náboženství jako např. buddhismus, hinduismus.

Třetí největší náboženský celek tvoří domorodá, přírodní a mytologická náboženství.

Z dogmatického (věroučného) hlediska zkoumá náboženství teologie (tedy v praxi), z vědeckého religionistika.

e

ZAJÍMAVOSTI

Kodex Gigas

Víte, že … ?

Archiv zajímavostí

e

AKTUÁLNÍ ČLÁNEK

Religionistika (z latinského slova religio) je věda, která se zabývá studiem náboženství. Jejím předmětem není rozhodování o pravdivosti jednotlivých náboženství, nýbrž popis a klasifikace jednotlivých náboženských skutečností i celých náboženských systémů. Zkoumá však i samu sebe, své meze a metodologické možnosti.

Jedním z problémů religionistiky jako vědy zůstává definice náboženství a s ní spojený problém definice samotné religionistiky. Věda sama používá různých metod v závislosti na škole, která se jí věnuje; odtud pramení i jisté rozdíly mezi těmito přístupy v religionistice. K základním religionistickým postupům při zkoumání náboženství patří historická a srovnávací (komparativní) religionistika. Religionistika také hojně využívá hledisek jiných věd, ze kterých jsou dnes již relativně samostatné disciplíny jako filozofie či sociologie náboženství (pak se jedná o tzv. kontextuální religionistiku).

Formování religionistiky jako vědy souviselo s dobou osvícenství, a to zvláště v Anglii, Nizozemsku, Německu a Skandinávii. Vznik religionistiky jako samostatného oboru studia spadá do druhé poloviny 19. století a za jejího zakladatele se považuje Friedrich Max Müller. Nejdříve se začala vyčleňovat na teologických fakultách, avšak brzy dokázala prosadit svou nezávislost na teologii a dnes se vyučuje zejména na filozofických fakultách.

Starší články

e

OBRÁZEK

Sikhský poutník u Zlatého chrámu (Harmandir Sahib) v indickém Amritsaru

Hari Mandir Sáhib, nebo též Harimandra Sáhiba je nejposvátnější svatyně sikhismu, která se nachází v Amritsaru, v indickém státu Paňdžáb, obecně známá jako Zlatý chrám. Harimandir doslova znamená „Boží chrám“, Hari je výraz pro Boha a Mandir znamená chrám. Stoupenci Sikhismu, pro něž je chrám symbolem svobody a duchovní nezávislosti, přicházejí do chrámu z celého světa, aby si užili jeho okolí a jeho okolí a nabídli modlitby.

Více obrázků...

e

SVATÁ PÍSMA

Podstata Božství

To co nazýváme TAO je neviditelné a neuchopitelné,
neviditelné a neuchopitelné zahrnuje formy,
neviditelné a neuchopitelné zahrnuje věci,
neproniknutelnou temnotou je zahalena podstata všeho,
která dává opravdovost všemu ostatnímu.

Od pradávna až navěky, stále přetrvávají jeho projevy,
z kterých mohu vidět počátek všech věcí.

Jak poznám, že je to takto s počátkem všech věcí?
Právě skrze něj!

— Taoismus, Tao te ťing, 21

Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné,

lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle,
takže nemají výmluvu.

— Křesťanství, Římanům Ř 1, 20 (Kral, ČEP)

e

AKTUALITY

Významné dny pro měsíc květen 2020

nepravidelně: chybí údaje pro květen 2020


Příští měsíc: červen 2020

 • 21. červnapohanský svátek Midsummer, označován též Litha, Feill-Sheathain, Alban Heruin nebo Den shromažďování

nepravidelně: chybí údaje pro červen 2020

Aktuální události »

e

PŘÍBUZNÉ PORTÁLY

e

NÁBOŽENSTVÍ

Abrahámovská náboženství:

Indická náboženství:

Východoasijská náboženství:

Domorodá náboženství:

Ostatní náboženství:

Nová náboženská hnutí: (kategorie)
Církev všech světůFa-lun-kung (kategorie) • UFO kulty (kategorie) • Hare KršnaHnutí gráluJediismusNew Age (kategorie) • Novopohanství (kategorie) • Satanismus (kategorie) • Scientologie (kategorie) • Svědkové Jehovovi (kategorie) • Vesmírní lidéWicca (kategorie) ...

e

POMOZTE S ČLÁNKY

Velmi bychom uvítali Vaši pomoc při utváření následujících článků:

 • Články k opravě a úpravě: Islám, Kněz, Korán, pokání, Leviathan, Muezin, odsvěcení
 • Články k rozšíření: Džinismus, Ramadán, Adonaj, Náboženství a sexualita
 • Požadované články: Křesťanské svátkyIslámské svátkyBuddhistické svátkyHindské svátky

e Chcete-li se stát strážcem tohoto portálu, nebo pomoci, připojte své jméno k Projektu Náboženství a pusťte se do toho

Média použitá na této stránce

RELIGIONES.png
Autor: derivative-compile work: Niusereset, Licence: CC BY-SA 3.0

"Religious circle"

Symbols by the clockwise order:
 • Judaism
 • Christianity
 • Islam
 • Bahá'í Faith
 • Hinduism
 • Taoism
 • Buddhism
 • Sikhism
 • Rodnoveri
 • Celtic paganism (contemporary)
 • Heathenism
 • Semitic paganism (contemporary)
 • Wicca
 • Kemetism
 • Hellenic paganism (contemporary)
 • Roman paganism (contemporary)
Languages by the clockwise order:
 • Latin
 • English
 • German
 • French
 • Czech
 • Russian
 • Modern Greek (ancient would be πιστις)
 • Arabic
 • Chinese Simplified
Codex Gigas f286v.jpg
Folio 286v of the Codex Gigas