Portál:Náboženství

VÍTEJTE NA PORTÁLU NÁBOŽENSTVÍ!
e

Portál:Náboženství Co je náboženství? To je opravdu těžká otázka. Existuje spousta různých definic, ale dosud nebyla vytvořena taková, se kterou by většina lidí souhlasila.

Nejrozšířenější náboženství současnosti jsou tzv. abrahámovská náboženství, která řadíme mezi monoteistická, čili křesťanství, judaismus a islám. Věřícím všech těchto náboženství se také říká ‘lidé Knihy’, neboť věří ve stejného Boha a Starý zákon považují za posvátný – inspirovaný samotným Bohem.

K dalším velmi rozšířeným náboženstvím patří dharmická náboženství jako např. buddhismus, hinduismus.

Třetí největší náboženský celek tvoří domorodá, přírodní a mytologická náboženství.

Z dogmatického (věroučného) hlediska zkoumá náboženství teologie (tedy v praxi), z vědeckého religionistika. Ve společenském kontextu hovoříme mj. o mezináboženském dialogu.

Novým fenoménem, popsaným zejména v souvislosti s pandemií covidu-19, je digitální náboženství.

A oproti tradičním náboženstvím se někdy vymezuje pojem alternativní spiritualita.

e

ZAJÍMAVOSTI

Kodex Gigas

Víte, že…

e

ČLÁNEK

Religionistika (z latinského slova religio) je věda, která se zabývá studiem náboženství. Jejím předmětem není rozhodování o pravdivosti jednotlivých náboženství, nýbrž popis a klasifikace jednotlivých náboženských skutečností i celých náboženských systémů. Zkoumá však i samu sebe, své meze a metodologické možnosti.

Jedním z problémů religionistiky jako vědy zůstává definice náboženství a s ní spojený problém definice samotné religionistiky. Věda sama používá různých metod v závislosti na škole, která se jí věnuje; odtud pramení i jisté rozdíly mezi těmito přístupy v religionistice. K základním religionistickým postupům při zkoumání náboženství patří historická a srovnávací (komparativní) religionistika. Religionistika také hojně využívá hledisek jiných věd, ze kterých jsou dnes již relativně samostatné disciplíny jako filozofie či sociologie náboženství (pak se jedná o tzv. kontextuální religionistiku).

Formování religionistiky jako vědy souviselo s dobou osvícenství, a to zvláště v Anglii, Nizozemsku, Německu a Skandinávii. Vznik religionistiky jako samostatného oboru studia spadá do druhé poloviny 19. století a za jejího zakladatele se považuje Friedrich Max Müller. Nejdříve se začala vyčleňovat na teologických fakultách, avšak brzy dokázala prosadit svou nezávislost na teologii a dnes se vyučuje zejména na filozofických fakultách.

e

OBRÁZEK

Sikhský poutník u Zlatého chrámu (Harmandir Sahib) v indickém Amritsaru
Sikhský poutník u Zlatého chrámu (Harmandir Sahib) v indickém Amritsaru

Hari Mandir Sáhib, nebo též Harimandra Sáhiba je nejposvátnější svatyně sikhismu, která se nachází v Amritsaru, v indickém státu Paňdžáb, obecně známá jako Zlatý chrám. Harimandir doslova znamená „Boží chrám“, Hari je výraz pro Boha a Mandir znamená chrám. Stoupenci Sikhismu, pro něž je chrám symbolem svobody a duchovní nezávislosti, přicházejí do chrámu z celého světa, aby si užili jeho okolí a jeho okolí a nabídli modlitby.

e

SVATÁ PÍSMA

Mormon zkracuje velké desky Nefiovy

A amodlím se k Bohu za své bratří,
aby mohli opět dojíti poznání Boha,
ano, vykoupení Krista;
aby opět mohli býti příjemným lidem.

—  Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, Kniha Mormon, Slova Mormonova 1:8

Zjevení podstaty Boží
Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné,

lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle,
takže nemají výmluvu.

— Křesťanství, Římanům Ř 1, 20 (Kral, ČEP)

e

AKTUALITY

(Pro celkový přehled vizte též:
Křesťanské svátkyIslámské svátkyBuddhistické svátkyHindské svátkyŽidovské svátky)


Na Husitské teologické fakultě UK je připravována už na 17. října 2023 konference Religiozita a spiritualita v současné České republice a Polsku.

Husitská teologická fakulta UK pořádá 19.-20. října 2023 konferenci o alternativní spiritualitě, informuje Náboženský infoservis.

Na Trnavské univerzitě je ve čtvrtek 28. září 2023 plánována konference "Náboženstvo v kyberpriestore". [1]

Indické tradice a judaismus v USA rozšiřují mezináboženské vztahy, informuje Náboženský infoservis

Vyšel Dingir 3/2023 s podtitulem Výjimečnost Židů a jejich země předpokládají i stoupenci jiných náboženství[2]

První českou rabínkou se stala Kamila Kopřivová, která již dříve působila jako "Rabínka v zácviku", vedla stejnojmenný blog a objevila se v různých médiích.[3]

Portál Netflix uvedl sérii Jak se stát vůdcem sekty, informuje Náboženský infoservis (odkaz zde).

Významné dny pro měsíc říjen 2023

nepravidelně:

 • Na HTF UK se konala konference Losing My Religion o roli náboženství, sekularizace a ateismu v dnešním světě.[4]
 • V Malé Hraštici se konal Rainbow Healing, akce hnutí Rainbow Family vzešlého z hnutí hippies.[5]

chybí údaje pro říjen 2023

 • Probíhal další ročník charitativního běhu Šrí Chimnoye[6]
 • V Bostonu se konala konferencie Mezinárodní rady křesťanů a Židů[7]

Příští měsíc: listopad 2023

nepravidelně: chybí údaje pro listopad 2023

Aktuální události »

e

PŘÍBUZNÉ PORTÁLY

e

NÁBOŽENSTVÍ

Abrahámovská náboženství:

Indická náboženství:

Východoasijská náboženství:

Domorodá náboženství:

Ostatní náboženství:

Nová náboženská hnutí: (kategorie)
Společenství prohlášených živých člověkůEleutheriánstvíCírkev všech světůFa-lun-kung (kategorie) • UFO kulty (kategorie) • Hare KrišnaHnutí gráluJediismusNew Age (kategorie) • Novopohanství (kategorie) • Satanismus (kategorie) • Scientologie (kategorie) • Svědkové Jehovovi (kategorie) • Vesmírní lidéWicca (kategorie) • Umbanda ...

e

POMOZTE S ČLÁNKY

Velmi bychom uvítali Vaši pomoc při utváření následujících článků:

e Chcete-li se stát strážcem tohoto portálu, nebo pomoci, připojte své jméno k Projektu Náboženství a pusťte se do toho

Externí odkazy a reference

Média použitá na této stránce

RELIGIONES.png
Autor: derivative-compile work: Niusereset, Licence: CC BY-SA 3.0

"Religious circle"

Symbols by the clockwise order:
 • Judaism
 • Christianity
 • Islam
 • Bahá'í Faith
 • Hinduism
 • Taoism
 • Buddhism
 • Sikhism
 • Rodnoveri
 • Celtic paganism (contemporary)
 • Heathenism
 • Semitic paganism (contemporary)
 • Wicca
 • Kemetism
 • Hellenic paganism (contemporary)
 • Roman paganism (contemporary)
Languages by the clockwise order:
 • Latin
 • English
 • German
 • French
 • Czech
 • Russian
 • Modern Greek (ancient would be πιστις)
 • Arabic
 • Chinese Simplified
Codex Gigas f286v.jpg
Folio 286v of the Codex Gigas