Portál:Novověk

e

Novověk je historické období, které je vymezeno zhruba od začátku 16. století (humanismus, církevní reformátoři a novodobé náboženské konflikty, první významné zámořské objevy a počátek kolonizace) do 19. století (někdy se též udává počátek Velké francouzské revoluce či první světová válka). Během novověku začaly evropské státy procházet technologickým a společenským vývojem, který ve svém důsledku vedl k velkému rozkvětu evropských věd i umění a nebývalému růstu moci velkých evropských států. Evropské národy začaly objevovat nová území, dobývat je a tyto oblasti následně kolonizovat. Od 16. století také probíhají velké náboženské konflikty, které posléze vyvrcholí třicetiletou válkou, během níž zahyne téměř třetina evropské populace. Zbytek světa se stále častěji dostává do konfliktu se vzmáhajícími se evropskými velmocemi, které do konce 19. století ovládnou značnou část zemského povrchu. V mnohých evropských státech se začíná utvářet silná centralizovaná vláda, kde je většina nejdůležitějších pravomocí v rukách jednoho panovníka. Tento systém se nazývá absolutismus. V době novověku vzniklo či se dále vyvíjelo množství uměleckých i filozofických směrů a stylů, v umění tedy například hrají velkou roli renesance, baroko, rokoko a empír, ve filozofii pak humanismus, osvícenství nebo později romantismus. Evropská civilizace v tomto období dosáhla značného hospodářského, technologického a mocenského náskoku před státy z jiných civilizací, což umožnilo evropským mocnostem stále více posilovat svůj vliv v ostatních částech světa a vyústilo až v získání velkých oblastí Ameriky, Asie, Austrálie a Afriky pod jejich kontrolu.

e

POJMY A DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI NOVOVĚKU

Státy a říše:
e

JAK MŮŽETE POMOCI

  • Doplněním chybějících článků:
Mohamed XII. Granadský, zvaný Boabdil založit
  • Vytvářením vhodných kategorií
  • Vytvářením kvalitních článků s ověřitelnými zdroji
e

KATEGORIE

Novověk
Novověk podle zemí
16. století
17. století
18. století
19. století
Novověké dějiny Asie
Čarodějnické procesy
Dějiny křesťanství v novověku
Novověká Evropa
Kolonialismus
Moderní hry
Moderní kryptografové
Moderní řečtina
Národní obrození
Novověká filosofie
Novověké vojenství
Protireformace
Reformace
Umělecké směry novověku
e

INFORMACE

  • Portál byl založen společnou prací členů WikiProjektu Historie.
  • Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|Novověk}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, viz návod.
e

Média použitá na této stránce