Portál:Ohrožená a vyhynulá zvířata

Vymírání, vymření, vyhynutí neboli extinkce je konec existence určitého biologického taxonu, nejčastěji druhu. Definuje se jako smrt posledního jedince daného druhu, přestože nejčastěji je druh odsouzen k záhubě mnohem dříve. Tento moment se určuje většinou až zpětně, po několika letech. Pokud vymření nastalo hluboko v geologické historii Země, datuje se přibližný čas podle fosilního záznamu.

Země je stará přibližně 4,54 miliardy let, život nejméně 3,5 miliardy nebo dokonce až 4,1 miliardy let. Více než 99 procent všech druhů, tedy kolem 5 miliard, které kdy žily na Zemi, jsou pravděpodobně vyhynulé. Odhady počtu v současnosti žijících druhů se různí a oscilují od 5 do 14 milionů (nejpravděpodobněji 7,4-10 mil.), z nichž bylo zatím popsáno 1,2 milionů. Více zde.


O IUCN

Mezinárodní svaz ochrany přírody (anglicky International Union for Conservation of Nature), IUCN, je mezinárodní organizace zaměřená na uchování přírodních zdrojů. Byla založena v roce 1948 a má sídlo ve švýcarském Glandu u Ženevského jezera. IUCN spojuje 83 států, 108 státních institucí, 766 nevládních organizací, 81 mezinárodních organizací a kolem 10 000 odborníků a vědců z celého světa. Posláním IUCN je ovlivňovat, podporovat a pomáhat společnostem po celém světě v ochraně celistvosti a rozmanitosti přírody a zajišťovat, že jakékoli využívání přírodních zdrojů bude spravedlivé a ekologicky udržitelné.

e

e

Článek

Kahau mentavejský (Simias concolor), nazývaný též opice pagehská či simakobu, je úzkonosá opice z čeledi kočkodanovitých. Žije pouze na Mentavejských ostrovech západně od Sumatry. Druh je Mezinárodním svazem ochrany přírody (IUCN) od roku 2008 klasifikován jako kriticky ohrožený. Je též uveden v příloze I CITES, mezi druhy, se kterými je veškerý mezinárodní obchod zakázán. Druh je chráněn i indonéskými zákony. Kvůli prudce klesajícím počtům je kahau mentavejský opakovaně uváděn v seznamu 25 nejohroženějších primátů světa (The World's 25 Most Endangered Primates), listině sestavované společně IUCN a organizacemi International Primatological Society a Conservation International.

Za ohrožení kahaua mentavejského je zodpovědno více faktorů. V první řadě jde o nekontrolovaný lov. Přestože je druh formálně chráněn indonéskými zákony, ochrana je uplatňována pouze na území národních parků, a navíc často nedostatečně. Místní obyvatelé považují maso kahaua mentavejského za delikatesu. Dalším významným faktorem je ztráta přirozeného prostředí v důsledku civilizačního tlaku, kahauy ohrožuje především těžba dřeva a s tím související odlesňování.

e

Obrázek

Panthera tigris sondaica 01.jpg
Jedna z mála fotografií tygra jávského ve volné přírodě pochází z roku 1938 z oblasti Ujung Kulon. Poslední věrohodná pozorování tygra se datují do 70. let 20. století; vyhynutí tygra jávského je v jihovýchodní Asii bráno nejen jako ztráta jednoho druhu, ale také jako symbol mizení divoké přírody.

e

Ohrožení živočichové ČR

Drop velký (Otis tarda) je velký pták z řádu krátkokřídlých a čeledi dropovitých (Otididae). Hnízdění dropa velkého je v Česku známo od začátku 20. století. Jediným pravidelným hnízdištěm byl znojemský okres, výjimečně byl pozorován i v jiných částech země. Velikost české populace se ještě v období let 1970–81 udržovala na stabilní úrovni 31–37 jedinců, v roce 1982 bylo zjištěno dokonce 44 jedinců. Poté však došlo k velkému zlomu a početnost začala prudce klesat; v roce 1983 byly celkové stavy odhadovány na 26 ptáků, roku 1988 na 18 ptáků a v roce 1994 již jen na 6 ptáků. V roce 1996 pak bylo zjištěno na dlouhou dobu poslední prokázané hnízdění na českém území. Příčinou tak prudkého poklesu bylo vedle zemědělského hospodaření také zřízení vojenského letiště v roce 1983.

Zvrat nastal až v roce 2006, kdy došlo k úspěšnému vyhnízdění u Skalice na Znojemsku. Návrat dropa velkého na původní jihomoravská hnízdiště je důsledkem úspěšného záchranného programu probíhajícího v Rakousku, kde se podařilo zvrátit klesající trend místní populace a dosáhnout postupného navyšování stavů.

e

Článek3

Šatovník papouščí, havajsky ʻōʻū (Psittirostra psittacea), je kriticky ohrožený, možná již vyhynulý druh pěnkavovitého ptáka z Havajských ostrovů a jediný zástupce rodu Psittirostra. Měřil asi 17 cm, samci měli jásavé olivové zbarvení na hřbetě, šedivější na spodní straně těla. Hlava byla jasně žlutá s oranžovorůžovým zobákem. Samice vypadala vcelku podobně jako samec.

Šatovník papouščí se původně vyskytoval na řadě ostrovů a ve všech typech lesů; ʻōʻū představoval jednoho z nejpočetnějších havajských ptáků. Využíval sezónně dostupné zdroje potravy, možná i mezi jednotlivými ostrovy. Šatovník papouščí začal z Havaje rapidně mizet během 20. století. Problém představovala ztráta přirozeného prostředí a především rozšiřování nepůvodních komárů, kteří na ptáky přenášeli ptačí malárii. Šíření této nemoci mohlo napomoci také kočovné chování ptáka. Od začátku 20. století do začátku 30. let pták vymizel z ostrovů Oahu, Maui, Molokai a Lanai. Poslední populace na ostrovech Hawaii a Kauai zanikly po 80. letech 20. století v důsledku přírodních katastrof. Kolonii žijící na úbočí sopky Mauna Loa na Hawaii zničila erupce z roku 1984. Ostrov Kauai souběžně zasáhly hurikány Iwa (1982) a Iniki (1992), které zdevastovaly vysokohorské lesy. Poslední pozorování pochází z roku 1989, i z pozdějších let se však objevily zvěsti o existenci druhu. Je pravděpodobné, že šatovník papouščí vyhynul někdy v 90. letech 20. století, přesto je možné, že v odlehlých oblastech ostrovů stále přežívá. Jakákoli zbývající populace by však pravděpodobně byla nepatrná.

e

Zajímavosti

Víte, že...

"Benjamin".jpg
  • … na výročí úhynu posledního známého vakovlka v zajetí (na obrázku) prohlásila Austrálie roku 1996 7. září za den ohrožených druhů?
  • … introdukce bojgy hnědé na ostrov Guam vedla k vyhynutí mnoho tamějších ptačích druhů?
  • … poslední jedinci druhů papoušek karolinský a holub stěhovavý v zajetí uhynuli shodně v Zoologické zahradě Cincinnati?

e

Obrázek2

Zívající gorila horská (Gorilla beringei beringei) ve rwandském Národním parku Volcanoes. Odborníci k roku 2018 odhadují, že žije zhruba 1000 jedinců, z nichž přibližně 60 % je pohlavně zralých (asi 600 goril).

e

Kategorie

Stupně ohrožení taxonů
Biologické druhy v Česku podle stupně ohrožení
Domestikované taxony
Kriticky ohrožené taxony
Málo dotčené taxony
Nedostatek údajů podle IUCN
Nevyhodnocené taxony
Ohrožené taxony
Reintrodukovaní živočichové
Stromy podle stupně ohrožení
Taxony v přírodě vyhynulé
Téměř ohrožené taxony
Vyhynulé taxony podle IUCN
Zranitelné taxony

e

O portálu

Zakladatelem portálu je: OJJ

Udržují: OJJ, Whitesachem

Kvalitní články:

Chybějící:

alexandr modrolící (en) • Ecnomiohyla rabborum (en) • holub šalamounský (en) • chřástal havajskýchřástal tahitský (en) • lesňák oahuskýpapoušek Bensonův (en/pt) • papoušek širokozobý (en/pt)

e


  • Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|Ohrožená a vyhynulá zvířata}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, viz návod.
  • Pokud založíte nový článek týkající se ohrožených a vyhynulých živočichů, neváhejte ho přidat do nových článků.
  • Krátké články by měly být označeny {{Pahýl}}.

Média použitá na této stránce