Portál:Organizace spojených národů


Flag of the United Nations.svg
e

Organizace spojených národů (OSN), anglicky United Nations Organization (UNO), je obecně politická mezinárodní mezivládní organizace, jejímiž cílem je udržovat mezinárodní mír a bezpečnost, rozvíjet přátelské vztahy mezi národy a podporovat hospodářskou, kulturní a humanitní spolupráci. OSN oficiálně vznikla 24.10.1945, kdy nabyla platnost Charta Organizace spojených národů. Každoročně je proto toto datum vzpomínáno jako Den OSN. V současnosti má OSN 192 členů a jejím generálním tajemníkem je Ban Ki-moon. OSN nahradila Společnost národů, která jako garant kolektivní bezpečnosti a mírového řešení konfliktů neobstála. První Valné shromáždění OSN se konalo 10. ledna 1946 v Londýně.

Cílem OSN je zachování mezinárodního míru a bezpečnosti a zajištění mezinárodní spolupráce. Členství v OSN je založeno na principu suverénní rovnosti, státy mají svá zastoupení, tzv. stálé mise, zejména v hlavním sídle OSN New Yorku, ale také např. v Ženevě nebo ve Vídni. Každý členský stát má své zástupce ve Valném shromáždění a disponuje jedním stejně platným hlasem. Výkonným orgánem je Rada bezpečnosti OSN, jíž přísluší základní odpovědnost za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti a jejíž rezoluce jsou právně závazné. Dalšími hlavními orgány OSN jsou...

Přečíst více...
e

Struktura OSN

Struktura a orgány OSN
e

Zajímavosti

Víte, že...


... 26. června 1945 v San Franciscu byla delegáty 50 států podepsána Charta Spojených národů

... v roce 1961 generální tajemník OSN Dag Hammarskjöld zemřel za nejasných okolností v Demokratické republice Kongo?

... čím se zabývala Poručenská rada Spojených národů?
e

Článek

Rozvojové cíle tisíciletí (Millennium Development Goals, MDG) je program, který má vést k odstranění největších problémů rozvojového světa definovaných v osmi základních cílech. Podpisem Miléniové deklarace (The United Nations Millennium Declaration) v září 2000 slíbilo spolupracovat na jejich dosažení do roku 2015 všech tehdejších 189 členů OSN a také Švýcarsko a Vatikán. Všechny členské státy se na summitu ukončeném dne 23. prosince 2000 dohodly ve svém usnesení na osmi prioritách rozpracovaných do konkrétních úkolů, jichž hodlají dosáhnout do roku 2015 nebo dříve:
 1. Odstranit extrémní chudobu a hlad.
 2. Dosáhnout základního vzdělání pro všechny.
 3. Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti.
 4. Snížit dětskou úmrtnost.
 5. Zlepšit zdraví matek.
 6. Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi.
 7. Zajistit udržitelný rozvoj životního prostředí.
 8. Vytvořit světové partnerství pro rozvoj.
e

Pomozte

 • IFAD
 • UNFYCIP
 • UNFPA
 • UNGOMAP
 • UNIIMOG
 • UNITAR
 • UNMOGIP
 • UNOGCA
e

Obrázek

United Nations HQ - New York City.jpg
Sídlo OSN v New Yorku
e

Novinky

 • 7.-18.12.2009

- Organizace spojených národů vyzývá k uzavření účinné mezinárodní dohody o ochraně klimatu na globální konferenci v Kodani.

 • 13.prosince

- v Thajsku byly zabaveny severokorejské zbraně.

 • 11.prosince

- tisícovky lidí nadále prchají z Jemenu v důsledku nepokojů.

 • 11.prosince

- OSN: 4,8 milionů obyvatel Etiopie potřebuje potravinovou pomoc.

 • 8.prosince
- WHO: za posledních 15 let byla tuberkulóza vyléčena u více než 38 milionů lidí.
e

Informace

e

fotka měsíce

e

Média použitá na této stránce

Evstafiev-bosnia-sarajevo-un-holds-head.jpg
Autor: Photo: Mikhail Evstafiev, Licence: CC-BY-SA-3.0
A United Nations peacekeeper from Norway holds his helmet as a Hercules C-130 transport plane lands at Sarajevo airport in the summer of 1992.
Struktura OSN.png
Autor: , Licence: CC BY-SA 2.5
Orgány OSN
Wikisource-logo.svg
Autor: Nicholas Moreau , Licence: CC BY-SA 3.0
Wikisource logo, no text variant
Portal.svg
Autor: , Licence: CC BY 2.5
Icon for Wikimedia project´s portals.
Ambox outdated content.svg
An outdated clock with a content icon
Wikiquote-logo.svg
SVG version of the Wikiquote logo.